CEF Barcelona

Curs Monogràfic de Recursos Digitals per al CEO i Professionals

CEF Barcelona

Curs
Presencial
36 Hores
 • Barcelona
520 €

Descripció

Formar professionals i directius que necessiten de les xarxes socials i de les eines de productivitat com a instruments de treball, connexió, relació i interactivitat, tant a nivell personal com a l'empresa.

Temari del curs

Mòdul 1: Xarxes socials (4 h ) :
 •     Xarxes socials i marca personal .
 •     Ús de plataformes de social media .
 •     Connectar, participar i facilitar socialment .

Mòdul 2: Linkedin (4 h ) :
 •     Marca personal . El perfil de LinkedIn .
 •     Els usos més comuns .
 •     Com guanyar visibilitat a LinkedIn .
 •     Les empreses a LinkedIn .
 •     Comunitats .

Mòdul 3: SM Planning (4 h ) :
 •     Auditoria , DAFO i reputació digital .
 •     Fites a assolir i objectius a mesurar .
 •     Recursos i calendarització d'accions .
 •     Protocols .

Mòdul 4 : Eines de monitorització (3 h ) :
 •     ORM (en línia Reputation Management ) .
 •     Influència , alertes , sentiment .
 •     Rastreig i mesurament.
 •     Quadre de Comandament .

Mòdul 5: Analítica i rendibilitat ( 1 h ) :
 •    Objectius i KPI ( Google Analytics ) .

Mòdul 6: SMO ( Social Media Optimization ) (6 h ) :
 •     Eines de contingut .
 •     Posicionament orgànic .
 •     Blogging .
 •     Redacció efectiva .

Mòdul 7: SMM (Social Media Marketing ) (6 h ) :
 •     Planificació de captació i conversió .
 •     Usabilitat web .
 •     Branding digital .
 •     Facebooks Ads , Youtube Ads .
 •     Gestió d'esdeveniments .
 •     Mobile màrqueting.

Mòdul 8: Eines de productivitat (6 h ) :
 •     Team management ( Hootsuite , tweetdeck , socialbro ) .
 •     Clouding ( google apps , dropbox , g+ hangouts ) .
 •     Crowdsourcing ( Evernote , Google sites ) .

Mòdul 9: Pràctiques tutoritzades (2 h ) .
Veure més

Horari/Torn

Dilluns, de 19 a 22 h


Durada

Del 14 novembre 2016 al 20 febrer 2017

Preu

520 €
PAGAMENT FRACCIONAT: 540 euros en 3 terminis de 180 euros.
Pagament únic: 520 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Monogràfic de Recursos Digitals per al CEO i Professionals

Curs Monogràfic de Recursos Digitals per al CEO i Professionals