Descripció

Fes-te Mosso, professional de futur, professionals de servei.600 Noves places el 2012.

Temari del curs

Proves

Primera fase


Primera prova coneixements > Qüestionari tipus test d’unes 60 preguntes sobre contingut de temari.

Prova d’aptitud – bateria de tests.

Prova de personalitat – Avaluació dels trets de la personalitatde l’aspirant.
Segona prova > Coneixements de Català per als que no acreditin el nivell B.

Tercera prova Antropometria > Comprovació d’alçada i l’index de massa corporal.
Proves físiques> Course navette i Circuit d’agilitat


Quarta prova Prova d’adequació psicoprofesional > Psicotècniques. Entrevista personalSegona  fase


9 mesos de formació a l’Institut de Seguerat Pública de CatalunyaFuncionari en pràctiques > any de funcionari en pràctiques (al carrer).

Especialitzacions i unitats


- T.E.D.A.X – Desactivacio  d’explosius- 

- GEI - Grup especial d’intervenció. unitat d’elite (segrestos, terrorisme,narcotrafic)

- ESCORTA - Protecció de personalitats

- CANINA - Gossos entrenats: Detecció de substancies estupefaents  i explosius

- UDI - Unitat de delictes informàtics (ciberdelincuents)

- BRIGADA MOVIL -  (antidisturbis,controls a carreteres)

- ARRO - Unitat ordre públic(intervencions d’inmobles,controls a  carreteres

-SEGURETAT CIUTADANA - Vetllar per la tranquilitat del ciutadà i el compliment de la normativa

- POLICIA DE PROXIMITAT - patrulles a peu,(informar al ciutada i al comerciant)

- TRÀFIC - vias extraurbanas (controls àlcoholemias ,radars,atestats d’accidents control trafic)

- POLICIA ADMINISTRATIVA -Tràmits, multes, expedients, feines administratives(comissaries)

- POLICIA JUDICIAL - Investigació( policia de paisa’)

- POLICIA CIENTÍFICA - Laboratori, feines de localització de proves

- UNITAT DE RESCAT DE MUNTANYA - escaladors,esquiadors,(col-laboracio amb bombers)

- ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES – submarinisme,busqueda de persones,rescat,intervencio de vaixells    sospitosos


Veure més

Requisits

Nacionalitat espanyola.
Major de 18 anys i no haver superat els 35 anys.
Graduat escolar, equivalent o qualsevol titulació superior.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
Carnet de conduir de la classe B.
Alçada mínima 1,65 per als homes i 1,60 per les dones.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Mossos d'esquadra

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos