Implika Barcelona

Curs de Muntatge d'instal·lacions domòtiques

Implika Barcelona

Descripció

Les instal·lacions domòtiques són cada vegada més habituals en els edificis i els habitatges ja que proporcionen estalvi energètic, confort i seguretat.

La domòtica permet integrar sistemes com persianes automàtiques o regladores d'intensitat de la llum d'una manera senzilla i estàndard. La relativa complexitat tècnica d'aquestes instal·lacions i la necessitat de la seva regulació, control i programació fa imprescindible el coneixement de la domòtica, per això, amb el curs de Muntatge d'instal·lacions domòtiques coneixeràs tot el necessari per instal·lar sistemes domòtics.

Veure més

Temari del curs

Prevenció de riscos laborals
• Seguretat i higiene en el treball
• Accidents de treball i malalties professionals
• Factors de risc derivats de les condicions de seguretat del treball
• Riscos específics per sectors
• Prevenció de riscos laborals a les empreses
• Plans d'emergència i avaluació
• Primers auxilis
• Gestió mediambiental

Domòtica. Gestió de l'energia i gestió tècnica d'edificis
• Introducció general.
• Què és la domòtica?
• El mercat domòtic. Productes, preus i característiques.
• Classificació dels sistemes de control.
• Topologia d'un sistema domòtic.
• Tècniques domòtiques aplicades a l'habitatge
• Comunicacions sense fils
• Control d'accessos.
• Tècniques d'il·luminació.
• Condicionants constructius per a edificis domòtics
• Reglamentació aplicable en instal·lacions domòtiques
• Conclusions.

Muntatge dels quadres de control i dispositius elèctrics i electrònics dels sistemes demóticos i inmóticos
• Elements fonamentals per al muntatge de sistemes domòtics i inmóticos
• Qualificació dels sistemes domòtics i inmóticos
• Domòtica i inmòtica, camps d'aplicació
• Components d'un sistema de control
• Elements i dispositius dels sistemes domòtics i inmóticos
• Sistemes per corrents portadores
• Sistemes amb cablejat específic. sistema de bus a dos fils
• Sensors utilitzats en els sistemes domòtics i inmóticos
• Actuadors utilitzats en els sistemes domòtics i inmóticos
• Dispositius de comunicacions utilitzats en els sistemes domòtics i inmóticos
• Dispositius que connecten amb proveïdors i xarxes de comunicació, xarxa fixa i mòbil
• Elements auxiliars i d'interfície utilitzats en els sistemes domòtics i inmóticos
• Controladors
• Elements i equips de seguretat elèctrica
• Simbologia normalitzada
• Normativa i reglamentació aplicable als sistemes domòtics i inmóticos
• Tècniques de muntatge dels dispositius dels sistemes domòtics i inmóticos
• Interpretació de plànols i esquemes
• Normativa d'instal·lació (reglament electrotècnic per a baixa tensió)
• Sistemes de conducció de cables
• Mitjans de transmissió
• Bus de comunicacions
• Pantalles de visualització
• Tècniques d'ubicació i implantació d'envolupants
• Precaucions en l'emplaçament de sensors, antenes, entre d'altres
• Dispositius de protecció elèctrica (interruptors automàtics, interruptors diferencials, etc.)
• Fases de muntatge
• Tècniques de parametrització i característiques dels autòmats programables
• Unitat central de procés i mòduls d'entrada i sortida
• Característiques tècniques dels autòmats programables.
• Interconnexió amb els elements de camp. busos de comunicacions
• Tipus d'autòmats
• Llenguatges de programació dels autòmats. operacions de càrrega i transferència
• Parametrització de dispositius

Planificació de la gestió i organització dels processos de muntatge de sistemes
domòtics i inmóticos
• Dispositius i equips per al muntatge de sistemes domòtics i inmóticos
• Concepte de domòtica i inmòtica
• Qualificació dels sistemes domòtics i inmóticos
• Transductors
• Actuadors
• Elements de control: equips
• Elements auxiliars
• Cables i sistemes de conducció de cables: tipus i característiques
• Transmissió per cablejat específic: bus de dades
• Transmissió per senyals radiades
• Elements i equips de seguretat elèctrica
• Prescripcions de compatibilitat electromagnètica
• Simbologia normalitzada
• Gestió de l'aprovisionament per al muntatge de sistemasdomóticos i inmóticos
• Selecció de proveïdors
• Selecció de productes d'acord a prescripcions normatives i a la documentació tècnica.
• Magatzems d'obra: ubicació, organització i seguretat
• Transport i emmagatzematge del material
• Fulls de lliurament de materials: especificacions de compres. control d'existències
• Condicions d'emmagatzematge i manipulació
• Planificació del muntatge de sistemes domòtics i inmóticos
• Projecte. documentació bàsica
• Memòria tècnica de disseny. documentació bàsica
• Altres documents
• Fases de muntatge
• Programació de tasques i assignació de temps i recursos
• Tècniques de planificació
• Documents per a la planificació i per al seguiment del muntatge
• Eines informàtiques per a la programació i seguiment de projectes
• Pla de gestió de residus
Veure més

Objectius

Conèixer els dispositius i equips necessaris per al muntatge de sistemes domòtics i inmóticos.

Aprendre a planificar el muntatge de sistemes domòtics i inmóticos.

Conèixer les tècniques de muntatge dels dispositius dels sistemes domòtics i inmóticos.

Conèixer les tècniques de parametrització i característiques dels autòmats programables.

Perspectives laborals

Empreses dedicades al muntatge d'instal·lacions domòtiques.
Empreses dedicades al manteniment d'instal·lacions domòtiques.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Muntatge d'instal·lacions domòtiques

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Muntatge d'instal·lacions domòtiques