Curs de Normativa en Infraestructures d'Alta Tensió - ELEE026P

Curs
On-line
45 hores
Consulteu el preu

Descripció

Amb aquest curs aprendràs a aplicar la normativa a la construcció d'infraestructures elèctriques d'alta tensió.

Temari

1. Política d'infraestructures elèctriques d'alta tensió.
1.1. Introducció
1.2. visió històrica
1.3. Evolució de l'escenari regulador espanyol
1.4. Regulació de l'activitat de planificació del transport en un model liberalitzat
1.5. La planificació de la xarxa de transport. Esquema regulador a Espanya
1.6. La planificació de la xarxa de transport. Elaboració dels plans recollits en el document de planificació dels sectors d'electricitat i gas del ministeri

2. Marc legal.
2.1. Introducció
2.2. Llei del sector elèctric
2.3. principis bàsics
2.4. Subjectes del sector elèctric
2.5. Funcionament del sistema
2.6. Acció de les diferents administracions
2.7. Responsables de la gestió del sistema: activitats regulades
2.8. Règim econòmic de les activitats
2.9. Desenvolupament de la llei de l'electricitat
2.10. Disseny i construcció d'instal·lacions idea general de la normativa a aplicar

3. Normativa mediambiental.
3.1. Introducció
3.2. projectes
3.3. construcció

4. Paràmetres de disseny en instal·lacions d'alta tensió.
4.1. Introducció
4.2. Revisió dels procediments d'operació
4.3. freqüència
4.4. tensió
4.5. Càrrega de línies
4.6. Càrrega de transformadors
4.7. Corrents de curtcircuit
4.8. estabilitat

5. Anàlisi del sistema elèctric espanyol.
5.1. El sistema elèctric espanyol en xifres (passat i present)
5.2. El sistema elèctric espanyol del futur

6. Operació del sistema elèctric espanyol.
6.1. Criteris de seguretat i funcionament
6.2. Establiment de la reserva de regulació freqüència-potència
6.3. Operació de la xarxa de transport
6.4. Estudis i mesures de curt termini
6.5. Actuacions en temps real
6.6. El règim especial en temps real
6.7. Gestió de les interconnexions internacionals

7. Tramitació de procediments administratius.
7.1. conceptes bàsics
7.2. procediments sectorials
7.3. procediments ambientals
7.4. altres procediments
7.5. Llicència municipal d'obres
7.6. Autoritzacions relatives a béns demanials, d'ús públic, patrimonials i d'interès públic.

Destinataris

Treballadors Règim General.
Autònoms.
Aturats.

Requisits

Requisits tècnics:
Disposar d'un programari editor de textos tipus Microsoft Office o similar.
Tenir instal·lat Flash Player (descàrrega gratuïta).
Tenir instal·lat Adobe Reader (descàrrega gratuïta).
Disposar d'altaveus o cascos i micròfon.
Utilitzar un dels següents navegadors gratuïts: Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer.

Metodologia

La modalitat del curs és online. L'alumne pot interactuar amb altres estudiants a través del campus virtual. L'alumne tindrà a la seva disposició el tutor del curs per atendre les seves consultes, avaluar les seves activitats, moderar els fòrums, corregir activitats, etc., per garantir una progressiva adquisició dels coneixements. Els materials inclosos en el curs comprenen els continguts digitals de cada un dels mòduls.

Promocions

Formació subvencionada per al sector metall (o afins).
Curs de Normativa en Infraestructures d'Alta Tensió - ELEE026P
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X