Curs nova Llei del barem. Valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació

Curs
On-line
60 hores
450 €

Descripció

Curs per a professionals exercents amb l'objectiu de donar a conèixer totes les novetats del nou sistema de valoració de danys, més complet, complex i difícil d'aplicar que el vigent.

L'objectiu del curs és donar a conèixer totes les novetats del nou sistema de valoració de danys, més complet, complex i difícil d'aplicar que el vigent, entre les quals estan:

· Adequar les normes a la realitat social actual, fomentar la resolució ràpida de conflictes, i revisar el barem mèdic de seqüeles.
Així mateix, tracta de garantir una indemnització suficient, i situar a Espanya en línia amb les reformes que en l'àmbit comunitari s'han emprès en relació amb l'assegurança de l'automòbil.
· Es potencien els acords extrajudicials, les indemnitzacions per mort de la víctima s'incrementaran una mitjana del 50%, les indemnitzacions per seqüeles augmenten al voltant d'un 35%, i les indemnitzacions de lucre cessant de tenir en compte per primer cop les tasques de la llar i la capacitat de treball futura d'estudiants i menors.
· A més, es preveu el rescabalament de les despeses de tractament de lesions per part de les asseguradores als serveis públics de salut de les comunitats autònomes.

Temari

Tema 1. Criteris generals per a la determinació del dany corporal.
Tema 2. Indemnitzacions per causa mort.
Tema 3. Indemnitzacions per seqüeles.
Tema 4. Indemnitzacions per lesions temporals.
S'inclouen proves d'autoavaluació i un test final.

Metodologia

Thomson Reuters disposa d'un entorn virtual tecnològic interactiu, en el qual es desenvolupen els continguts del curs, sempre actualitzats a qualsevol canvi normatiu o nova interpretació jurisprudencial, a la qual es pot accedir en qualsevol moment, des qualsevol lloc ia través de qualsevol dispositiu mòbil. El tutor podrà realitzar un seguiment exhaustiu del progrés de l'alumne i respondrà a tots els dubtes que li puguin sorgir. L'alumne podrà gestionar el seu propi perfil, utilitzar el servei de correu per a realitzar les consultes al seu tutor, testar els seus progressos, consultar els materials en format PROVIEW. L'alumne, dins de l'aula virtual, tindrà accés a cada tema teòric que contindrà: · Recursos d'auto-aprenentatge: Presentació de Power Point en què es recullen els aspectes teòrics i Documentació de suport. · Casos Pràctics Finals: Supòsits pràctic a desenvolupar per l'alumne amb la solució del docent. · Autoavaluació.

Durada

Convocatòries obertes: A partir del 21 octubre 2015.

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu d'aprofitament del curs.

Promocions

Bonificable per la Fundació Tripartita.

Preu

450 €
450 euros + 21% IVA.

Avantatges del curs

· Continguts enllaçats amb Aranzadi Expert Trànsit com a eina de gestió. · Documentació en format PROVIEW imprimible. · Vídeos i continguts multimèdia. · Servei de tutories durant la durada del curs. · Bonificable per la Fundació Tripartita.

Professorat

Tutoria personalitzada a la plataforma on-line de formació. Comptem amb els millors tutors, autors i professors de l'entorn tecnicojurídic.

Tipus d'avaluació

Examen final: es realitzarà en finalitzar el curs, en forma de test d'autoavaluació.
Curs nova Llei del barem. Valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació
THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA
Campus i seus: THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA
THOMSON REUTERS ARANZADI - Barcelona
Provenza, 398 Barcelona
Cursos més populars
X