LaboratorioEscritura

Novel.la Nivell 1

LaboratorioEscritura

Curs
Presencial
5 Mesos
 • Barcelona
285 €

Descripció

Aquest curs explora el procés d'escriptura d'una novel·la, des de la seva concepció i planificació fins al seu desenvolupament i orientació per a la presentació editorial.

El curs inclou una trobada amb un escriptor convidat per ampliar els punts de vista tractats a classe i conèixer més de l'experiència d'escriure novel·la.

Temari del curs

Ofici i imaginari del novel·lista
 •  Què entenem per literatura? Podem definir-la?
 •  El mite del pla i la improvisació.
 •   Esbós, guió i desenvolupament d'una estructura bàsica.
    Com convertir una història en novel·la?
 •  La gènesi d'una novel·la: la imatge inicial.
 •  La "cirurgia psíquica" sobre la realitat per crear ficció.
 •  ¿Li va passar a l'autor el que compta?
    L'inici de la novel·la
        L'alerta sobre el final.
    La configuració del personatge
 •  El personatge com a eix central.
 •  Altres protagonismes en la novel·la més enllà de la psicologia del personatge.
    Ritme i temps en la novel·la
 •  L'estil.
 •  El punt de vista.
 El ritme parcial de les focalitzacions i el ritme total de la composició
 Temes, subtemes i motius
 •  Conflictes i línies paral·leles.
 •   La intriga.
 •   L'acció narrativa.
 •    La rellevància dels detalls
  Elaboració del resum o guió bàsic de la novel·laPreparació d'una sinopsi el més àmplia i lliure possible sobre el desenvolupament de la novel·la.
 
 
 


 
Veure més

Destinataris


Els qui, amb experiència prèvia en l'escriptura, vulguin introduir-se en el gènere de la novel·la i conèixer les tècniques i eines específiques de l'ofici del novel·lista. (*)* Es recomana als alumnes que no hagin realitzat cap taller literari que comencin per Narrativa 1, on aprendran les eines bàsiques de l'escriptura de narrativa. És preferible haver compost un cert nombre de textos breus abans de decidir-se a desenvolupar una única idea com a projecte de novel·la. Si l'alumne comencés un projecte i canviés d'argument o tema més tard, no aprofitaria el treball realitzat durant el curs de Novel·la 1Metodologia

Es tracta d'un curs de tipus taller. La metodologia d'aprenentatge és dinàmica, col·laborativa i creativa. Es combinen els continguts teòrics amb la lectura de textos, la realització d'exercicis d'escriptura i la discussió d'aquests a classe.
L'escriptura de l'alumne es beneficia de la interacció amb un grup de treball. Els altres alumnes actuen com els primers lectors del text, de manera que l'autor pugui experimentar què han entès realment. A través de la discussió i el debat, l'alumne assimila millor els continguts tractats en el curs.
El professor ofereix als participants recomanacions sobre els textos, així com seguiment i suport continus. No segueix cap corrent literari ni imposa una sola visió, sinó que acompanya les tendències i interessos personals de cada alumne per ajudar-lo en el desenvolupament de la seva escriptura.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Lunes: 19h - 21h / Profesor: Rolando Sánchez

Objetius

Introduir l'alumne en el procés d'escriptura d'una novel·la, mitjançant explicacions tècniques combinades amb la pràctica de l'escriptura i la lectura d'autors reconeguts.

Revisar i analitzar el plantejament general, els problemes i possibilitats del projecte de novel·la de cada alumne.

Escriure i lliurar la part inicial d'un projecte de novel·la. No és obligatòria una presentació contínua de textos si l'alumne encara ha de definir el seu projecte o només està interessat a estudiar el gènere.

Haver definit al final d'aquest curs l'esquema general del proyecto.Este esquema no serà necessàriament una escaleta o guió complets, però sí una panoràmica del plantejament i desenvolupament de la trama. El curs no està destinat a la revisió completa d'una novel·la, sinó a aprendre la manera d'escriure-la i corregir-la amb criteris objectius, de manera que l'alumne pugui treballar després pel seu compte

Titulació obtinguda

El Laboratori d'Escriptura lliurarà un certificat d'aprofitament del curs, sempre que s'hagi participat en la majoria de les activitats didàctiques i s'hagin lliurat els exercicis.

Promocions

Fem un descompte del 5% (per als cursos presencials i programes anuals) si tens CARNET JOVE, TARGETA FNAC, o si ja has fet algun altre curs amb nosaltres

Preu

285 €
285 euros

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Novel.la Nivell 1

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos