Oposició Auxiliar Administratiu de l'Estat

Oposicions
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Oposició Auxiliar Administratiu de l'Estat

Temari

Dret polític i constitucional: La Constitució Espanyola, el Tribunal Constitucional, les Corts Generals, el poder judicial, el Govern i l'administració, l'Administració General de l'Estat i l'Organització de la Unió Europea.
Dret Administratiu i Recursos Humans: El procediment administratiu, el personal funcionari al servei de les administracions públiques, drets i deures dels funcionaris, el pressupost de l'Estat i polítiques d'igualtat de gènere.
Activitat administrativa: Atenció al públic, els serveis d'informació administrativa, concepte de document, registre i arxiu i administració electrònica al servei del ciutadà.
Ofimàtica: Introducció al sistema operatiu Windows, l'explorador de Windows, processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades, correu electrònic i la Xarxa Internet.

Requisits

Nacionalitat: ser espanyol / a o ser membre d'un estat de la Unió Europa.
Tenir complerts els 18 anys d'edat.
Graduat en educació secundària, FPI o equivalent.
No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.
No estar inhabilitat penalment per al'exercici de les funcions públiques

 
Oposició Auxiliar Administratiu de l'Estat
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X