Institut Central Formació

Oposició Auxiliar Administratius Generalitat de Catalunya

Institut Central Formació

Descripció

Oposició Auxiliar Administratius Generalitat de Catalunya

Temari del curs

Dret Constitucional. Organització Política: La Constitució Espanyola de 1978, la Corona, les Corts, el poder judicial, Govern i Administració i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Administració Pública. Dret administratiu: La Llei del Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la revisió dels actes administratius, el procediment administratiu, els béns de les entitats locals, l'administrat, la contractació administrativa en l'esfera local, els documents i el llenguatge administratiu.
Organització municipal: Règim local espanyol, organització de les entitats locals, hisendes locals, impostos i taxes municipals, els pressupostos i la comptabilitat de les entitats locals.
Recursos ijumanos: personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Autònoma de Catalunya, drets i deures dels funcionaris i les diferents situacions administratives.
Veure més

Requisits

Nacionalitat: ser espanyol / a o ser membre d'un estat de la Unió Europa.

Tenir complerts els 18 anys d'edat.

Graduat en educació secundària, FPI o equivalent.

No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions.

No estar inhabilitat penalment per al'exercici de les funcions públiques.

Català nivell C (excepte en les de l'estat). Els aspirants que que acreditin tenir el nivell requerit estaran exempts de realitzar la prova de coneixements del català.

Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposició Auxiliar Administratius Generalitat de Catalunya

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Oposició Auxiliar Administratius Generalitat de Catalunya