CEF Barcelona

Oposicions a Assistents (AST3) de la Unió Europea

CEF Barcelona

Oposicions
On-line
6 Mesos
consultar preu

Descripció

Calendari de convocatòries per als diferents cossos:En els últims anys aquestes han estat les dates:
 •          Administradors: Es convoquen al mes de març, el primer examen (test de preselecció) es realitza al maig, i les proves del Assessment Center tenen lloc entre agost i setembre.


 •          Lingüistes: Es convoquen al mes de juny o juliol, el primer examen (test de preselecció) es realitza a l'octubre i les proves del Assessment Center tenen lloc entre gener i març de l'any següent.


 •          Assistents: Es convoquen al mes de desembre, el primer examen (test de preselecció) es realitza al març, i les proves del Assessment Center tenen lloc entre juny i juliol.


 •          Especialistes: No tenen una data concreta, depèn de les necessitats específiques de les institucions.


Informació generalLes institucions europees seleccionen els seus futurs funcionaris per mitjà d'oposicions generals. Aquestes oposicions estan obertes a tots els ciutadans de la Unió Europea que compleixin els criteris requerits. Les proves de selecció es realitzen a través de l'EPSO (1)La Unió Europea ofereix unes perspectives laborals de caràcter fix que poden abastar tota la vida professional del candidat. Un treball interessant i estimulant en un context multicultural, l'oportunitat de treballar a l'estranger amb persones de tot Europa i unes atractives prestacions econòmiques i socials. (Un AST3 una retribució de 3.200? / Nets mes, un AD5 uns 4.100? / Nets mes, un AD7 al voltant de 6.000? / Nets mes).     (1) La EPSO és l'Oficina Europea de Selecció de Personal (European Personnel Selection Office) que s'encarrega de la selecció del personal, tant d'oposicions com a través de concursos a la funció pública de la Unió Europea.Característiques generals de les oposicions a la Unió Europea:
 •      Convocatòries anuals per als cossos de Assistents, Administradors i Lingüistes.


 •      Les proves d'accés es basen en l'avaluació de les competències i habilitats dels candidats i no exclusivament en els coneixements específics, com passa en les oposicions de les diferents administracions a Espanya. Per aconseguir una plaça com a funcionari europeu no cal estudiar cap temari.


 •      L'avaluació de competències en les proves d'accés a la Unió Europea es desenvolupen en dos exercicis diferents: en primer lloc, la resolució d'una sèrie de test per valorar la capacitat dels aspirants relatius al seu raonament verbal, numèric o abstracte, entre d'altres ; i un segon exercici en el qual, a través d'entrevistes, exercicis en grup o presentacions, es valoren les següents competències: anàlisi i resolució de problemes, comunicació, qualitat i resultats, aprenentatge i desenvolupament, priorització i organització, resistència, treball en equip i lideratge. Aquest últim es denomina Assessment Center.


 •      És requisit imprescindible un nivell alt d'anglès, francès o alemany, ja que alguns dels exercicis es fan en la llengua materna de l'aspirant (espanyol), però altres han de realitzar-se en la segona llengua escollida. No obstant això, no es requereix cap titulació referent al nivell de coneixement de la segona llengua escollida.


 •      Els processos de selecció duren entre 5 i 9 mesos, incloent-hi les dues etapes: una prova de preselecció, que es realitza per ordinador en cada Estat membre de la Unió Europea, i una etapa d'avaluació (Assessment Center) que es porta a terme en Brussel·les.


 • Llista de reserva. Els aspirants aprovats no s'incorporen immediatament a un lloc de treball, sinó que passen a una llista de reserva des de la qual són cridats per a la seva incorporació en les diferents institucions de la Unió Europea. No obstant això, tot i que el fet d'aprovar no constitueixi ni un dret ni una garantia de ser contractat per una institució, bé és cert que una gran majoria accedeix a elles.


 • Les llistes de reserva seran vàlides només durant un any, fins que concloguin les proves de selecció de l'any següent, si hi ha la possibilitat que es prorroguin en alguns casos concrets. En el supòsit de no ser cridat, el sol·licitant ha de repetir les proves si opta per tornar a fer oposicions.


 Característiques del curs
Aquest curs, com tots els organitzats pel CEF, se centra en el tipus de proves que aquesta oposició demana a l'alumne. Tenint això present, la proposta de CEF ha estat crear un curs interactiu en el qual l'alumne pugui entrenar-se i ser capaç de desenvolupar-se en situacions similars a les que es trobarà en l'examen oficial.Per això, tots els exercicis proposats tenen molt en compte el perfil de les proves proposades per l'EPSO, el seu grau de dificultat i el temps en què han de ser resoltes. Així doncs, les característiques del nostre curs persegueixen donar respostes a tres qüestions fonamentals en les proves a les institucions europees: perfil, dificultat i temps.Característiques:         El curs atén totes les proves de test proposades a l'oposició de AST3.

         Els tests han estat confeccionats per personal expert, tenint en compte en cada prova el nivell de dificultat exigit per l'EPSO.

         Tots els tests, un cop resolts per l'alumne, ofereixen una explicació de les raons per les quals les respostes són correctes o incorrectes, permetent així a l'alumne una major comprensió de les preguntes i de les característiques de les proves.

         Les bateries de test es presenten d'acord amb el format proposat per l'EPSO en els exàmens de selecció. Mateix nombre de preguntes, mateix temps per a la seva realització.

         Per a un millor aprofitament per l'alumne, tots els tests es poden realitzar: en format examen (reprodueix el mateix nombre de preguntes i el mateix temps per a la seva realització que la que l'alumne disposarà el dia de l'examen), format prova (és el recomanat quan l'alumne vol practicar sense la pressió afegida del temps) i format simulacre (periòdicament es proposa realitzar un simulacre de l'examen similar als realitzats per l'EPSO, reproduint tots els seus aspectes: el simulacre comprèn preguntes dels sis tipus de test, en el mateix nombre que el dia de l'examen, amb el mateix temps que el dia de l'examen, i posteriorment oferiran les estadístiques dels altres aspirants, perquè alumne tingui una referència del nivell dels seus competidors). L'alumne pot triar en cada moment el format en el qual voleu treballar.

         Els tests es realitzen de manera interactiva al campus obtenint una qualificació immediata, a més, l'alumne pot veure a la pantalla en tot moment el temps que va consumint, aspecte aquest molt important.

         A través del campus, l'alumne pot en tot moment consultar i formular als diferents tutors qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre el procés selectiu en general, sobre cadascuna de les proves, els tests disponibles, així com rebre consell i assessorament, sent contestades les seves preguntes i dubtes a través del campus en un temps màxim de 48 hores.

         A més dels test i l'acompanyament dels tutors, l'alumne rep un complet curs sobre Unió Europea, molt pràctic i didàctic, on l'alumne podrà familiaritzar-se amb el funcionament de la Unió Europea, les seves institucions, o la funció pública europea, i al qual els alumnes del curs AST3 podran accedir a través del campus de forma gratuïta. És un curs tutoritzat, de manera que també es respondran els dubtes que els alumnes plantegin sobre el seu contingut.

Veure més

Temari del curs

Proves d'accés

Primer examen, prova de Preselecció. Es realitza per ordinador en un centre concertat, a Espanya (Madrid o Barcelona). Consta de 6 proves de test.

Segon examen, Centre d'Avaluació (Assessment Center). Aquesta prova es realitza a Brussel·les.

Només si s'han superat les proves de preselecció, es convidarà l'aspirant a la següent etapa, el Assessment Center. Aquesta prova es desenvolupa en l'idioma escollit com a segona llengua (francès, anglès o alemany).

En aquesta fase es posarà èmfasi en l'anàlisi en les competències específiques relacionades amb l'àmbit escollit, així com les següents competències generals:

     Anàlisi i resolució de problemes.
     comunicació; Qualitat i resultats.
     Aprenentatge i desenvolupament.
     Jerarquització de prioritats i organització.
     Treball en equip.

Aquestes competències s'avaluaran mitjançant les següents proves:

     Estudi del cas: prova escrita en la qual es presenta una problemàtica relacionada amb l'especialitat triada pel candidat, que s'ha de resoldre.
     Entrevistes estructurades.
     Gestió d'una safata d'entrada de correu electrònic.
Veure més

Durada

Durada del curs: 6 mesos.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions a Assistents (AST3) de la Unió Europea

Oposicions a Assistents (AST3) de la Unió Europea