Oposicions d'Auxiliar d'Infermeria

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

Treballar per a Sanitat i concretament d'Auxiliar d'Infermeria, et donarà l'oportunitat d'ajudar als altres, et sentiràs útil i la recompensa personal que et donarà aquesta tasca és impagable. A més podràs exercir moltes funcions diferents. Tindràs una feina estable i amb totes les garanties que et oferce treballar per la funció pública:


Cada any hi ha milers de places lliures convocades per les diferents institucions públiques: Generalitat de Catalunya, ICS, INSALUD, SERGAS; SERVAS, Geriàtrics, etc. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball amb unes condicions laborals úniques:

- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).

- Jornada laboral continua

- Salari aproximat de 1200? / Mes.

- Excedències, dies d'assumptes propis.

- Possibilitat de promoció interna.

Descripció

Funcions de l'Auxiliar d'Infermeria en els difentes Serveis i Departaments:

- En Departaments de quiròfan i esterilització.
- En Departaments de Tocologia.
- A Ràdio-Electrologia
- En Department de Laboratori.
- En Servei d'admissió.
- En Departament de Consultes externes.
- Al Servei de farmàcia.
- A la Unitat de rehabilitacio.
- En Ambulatoris.
Etc ..


El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.

Temari

1. L'Institut Català de la Salut. Estructura i competències.
2. La reforma de l'atenció primària de salut.
3. L'Ordre de 6 de maig de 1990, d'aprovació del reglament marc de funcionament dels equips d'atenció
primària.
4. L'Ordre de 10 de juny de 1997, sobre fixació de criteris per a la determinació dels recursos humans dels
equips d'atenció primària.
5. L'Estatut de personal sanitari no facultatiu de la Seguretat Social, funcions, drets, deures, règim disciplinari.
6. El Pla de salut de Catalunya.
7. Residus sanitaris: tipus i grups de residus sanitaris generats en els centres. Classificació i tractament.
8. El programa de la sida. Prevenció i risc professional.
9. El programa Vida als anys. PADES.
10. El treball en equip en l'atenció primària de salut. Organització i objectius.
11. Sistemes de registre a l'atenció primària.
12. Avaluació i garantia de qualitat en l'atenció primària. Metodologia.
13. Odontologia preventiva. Mesures higiènico-dietètiques. Tècniques de raspallat, tipus de raspall, risc de la seda dental, hàbits alimentaris.
14. Dentició temporal i permanent. Nomenclatura bucodental.
15. Càries dental. Índex CAO.
16. Instrumental odontològic i instrumentació.
17. Higiene. Desinfecció i esterilització.
18. Mecanismes preventius del fluor.
19. Higiene laboral. Risc professional.

Destinataris

A aquelles persones amb vocació de servei a la sociedad.Que gaudeixin fent aquesta tasca tan necessària i que dóna tantes recompenses personals.

Requisits

- Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un Estat membre de la Unió Europea. - Tenir 18 anys i no excedir l'edat de jubilació. - No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública. - No estar en curs en cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit. - I uns requisits específics depenen de les places a què s'opte:
en cas d'optar per les d'Auxiliar d'Infermeria o Auxiliar de Geriatria: - Estar en possessió del títol de Tècnic Auxiliar de Clínica (FPI, branca sanitària o Mòdul professional nivell 2, branca sanitària) - Estar en possessió del títol de Tècnic Grau Mitjà en Cuidadors Auxiliars d'Infermeria en cas d'optar per les places de Cuidadors: - Títol de Graduat Escolar, FP I, ESO, o qualsevol titulació estrangera homologada a Espanya
Oposicions d'Auxiliar d'Infermeria
AULACAT (Tarragona)
Campus i seus: AULACAT (Tarragona)
AULACAT (Tarragona)
Av. Catalunya, 62 43002 Tarragona
Cursos més populars
X