CEF Barcelona

Oposicions a Grup A2: Cos Especial d'Institucions Penitenciàries (promoció interna)

CEF Barcelona

Oposicions
On-line
consultar preu

Descripció

El programa d'aquesta oposició és molt similar al del cos de gestió de l'Estat (Promoció Interna ) , diferenciant-se en només 4 temes . A més , el sistema d'exercicis és idèntic ( test i supòsit pràctic ) , pel que aconsellem als alumnes del Cos Especial d'Institucions Penitenciàries la preparació simultània dels dos cossos .La titulació requerida per accedir a aquesta oposició és la d'estar en possessió d'una Diplomatura Universitària o equivalent , amb una antiguitat d'almenys 2 anys de serveis prestats en cossos o escales del grup C.

Veure més

Temari del curs

Programa

Aprovat en el BOE de 14 octubre 2014

  •          Organització de l'Estat i Unió Europea (6 temes).
  •          Polítiques Públiques (5 temes).
  •          Dret Administratiu general (12 temes).
  •          Gestió Financera (8 temes).
  •          Gestió Penitenciària (11 temes).


Exercicis

Consta de dos exercicis, tots dos obligatoris i eliminatoris.

PRIMER EXERCICI

Consisteix a contestar per escrit un qüestionari de 100 preguntes amb respostes alternatives sobre les matèries contingudes en el programa. Durada: 1 hora i 43 minuts.

SEGON EXERCICI

Resolució per escrit d'un supòsit pràctic entre dos proposats per la Comissió Permanent de Selecció. Aquest suposat exposarà una sèrie de fets relacionats amb l'activitat de l'Administració, plantejant a continuació fins a un màxim de 15 preguntes relacionades amb les matèries de Dret Administratiu, Gestió Financera i Gestió Penitenciària del programa inclòs en aquestes normes específiques. Durada: 3 hores.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Oposicions a Grup A2: Cos Especial d'Institucions Penitenciàries (promoció interna)

També et recomanem aquests cursos

Oposicions a Grup A2: Cos Especial d'Institucions Penitenciàries (promoció interna)