Implika Barcelona

Curs d'Organització d'esdeveniments especialista en esdeveniments esportius

Implika Barcelona

Descripció

L'organització i gestió d'esdeveniments d'empreses i institucions és una àrea del Marketing i la Comunicació que proporciona una imatge molt poderosa per a les empreses, el que ha donat lloc a un sector molt potent i especialitzat.

Un especialista en organització d'esdeveniments, deu, entre altres funcions:

planificar les activitats d'acord a les prioritats i objectius a assolir, conèixer les necessitats dels diferents públics, monitoritzar terminis i compliment de fases de la planificació i avaluar com s'ha desenvolupat l'esdeveniment.

Amb aquest curs, a més, t'especialitzaràs en l'organització d'esdeveniments esportius.

Temari del curs

L'ABC en organització d'esdeveniments
• Fonaments teòrics
• El mercat dels esdeveniments: conceptes bàsics
• El perfil de l'organitzador d'esdeveniments
• Organismes i empreses associades a la gestió del mercat dels esdeveniments: agències de viatges, OPC i
• Convention bureau
• Fonaments pràctics
• Organització d'esdeveniments i experiències de marca
• Relacions públiques versus publicitat
• Elements clau d'un esdeveniment
• Les variables que condicionen l'organització d'un esdeveniment
• Fases d'un esdeveniment
• El departament de protocol
• Tipologia dels esdeveniments
• Els actes oficials
• La seguretat de l'esdeveniment
• Previsió de contingències
Planificació i direcció de serveis i esdeveniments en restauració
• Disseny d'instal·lacions
• Selecció del servei de restauració
• Clients
• Organització del treball en cuina
• Tipus d'organització
• Mode de produir els àpats
• Distribució del menjar
• Oferta gastronòmica
• Tipus de servei
• Maquinària i equipament
• Finançament
• El local
• Dimensions del local
• Planificació de la cuina
• Factors que intervenen en la planificació de les cuines
• Aspectes generals bàsics per a la construcció de la cuina
• Distribució i zones de cuina
• Instal·lacions i equipaments necessaris
• Àrea administrativa
• Àrea de l'emmagatzematge i preparació
• Àrea de fabricació i servei
• Àrea de magatzem i neteja de carros i vaixelles
• Planificació d'instal·lacions per a catering i esdeveniments en restauració
• Conceptes del servei de banquets i anàlisi de la seva oferta
• Composició del producte banquets
• Qui presta el servei de banquets?
• Empreses de càtering
• Conceptes
• Claus del segment del càtering
• Punts a tenir en compte en l'organització de banqueting
• Operacions prèvies a l'organització de càtering i esdeveniments
• La persona encarregada en l'establiment del departament de banquets
• Objectius i organització del departament de banquets
• Aspectes clau en l'organització de banquets
• Relacions interdepartamentals: coordinació amb els altres serveis implicats
• Determinació de necessitats de gènere i matèries primeres
• Concepte, característiques i objectius de l'oferta menú
• Factors a tenir en compte en la planificació de menús
• Interaccions de la planificació de menús en altres sistemes o departaments
• Redacció i disseny de menús
• Elaboració i planificació de l'oferta gastronòmica
• Gestió de compres
• Selecció i justificació de recursos humans. Personal de muntatge, de servei, de recollida i altres
• serveis auxiliars
• Selecció de personal
• Serveis complementaris
• Anàlisi de les informacions prèvies. Dades i expectatives dels clients: reserves, sistemes,
• comunicació i gestió
• Com atendre el client potencial quan sol·licita informació
• Contractació del servei de banquets
• Atenció al client a l'entrada
• Atenció al client durant el servei
• Determinació del tipus de servei
• Seqüenciació, organització de recursos humans i distribució de funcions
• Convencions
• Contractació de la convenció
• Planificació i desenvolupament de la convenció
• Control de les operacions de muntatge
• Instal·lacions i equipament
• Recollida final i acabament del servei
• Emergències que cal preveure
• La informació en el servei
• Control de la documentació interna
• Control de les dades i documentació externa
• Control de punts crítics
• Àmbit d'aplicació
• Responsabilitats
• Desenvolupament
• Documentació
• Coordinació de les operacions de recepció, assessorament, servei i atenció al client
• Atenció al client
• Facturació del servei al client
• Coordinació d'operacions d'atenció de queixes, reclamacions i suggeriments
• Controls econòmics
• Objectius
• Prime cost
• Passos fonamentals per a un bon control de costos
• El Protocol: definició i tipus
• El protocol en restauració
• El protocol a taula
• Muntatge o esquelet de l'esdeveniment
• Muntatge de la taula
• Entrada
• El servei
• Finalització del servei
• Protocol en l'organització d'esdeveniments
• Protocol Institucional
• Organització del servei
• Planificació i direcció de serveis i esdeveniments en restauració
• Direcció de serveis
• Aplicació del protocol
Protocol en esdeveniments de màrqueting i comunicació
• Protocol i comunicació personal i corporativa
• Relacions entre protocol i imatge corporativa
• Tipus de protocol
• Habilitats socials i relacions interpersonals
• La imatge personal
• Formes protocol·làries d'expressió oral
• Formes protocol·làries d'expressió escrita
• Atenció als mitjans de comunicació i premsa
• El que hem après
• Cerimonial d'actes i esdeveniments de màrqueting i comunicació
• Legislació de protocol i cerimonial de l'Estat, Acadèmic i Religiós
• Cerimonial i protocol institucional aplicat a esdeveniments d'empreses
• Normes i usos habituals en actes protocol·laris
• Desenvolupament d'actes i esdeveniments protocol·laris
Esdeveniments Corporatius i Protocol Empresarial
• Esdeveniments corporatius-Generalitats.
• Organització d'esdeveniments Corporatius
• Protocol Empresarial
• Com hem de vestir
• Ús del telèfon
Organització d'Esdeveniments
• El protocol
• Definició
• Origen i evolució del protocol
• Conceptes bàsics del protocol
• Importància del domini del protocol en hostaleria i projecció dels actes
• Regles bàsiques del protocol
• Tipus de protocol: institucional, empresarial, eclesiàstic, militar, esportiu, real i social
• La planificació d'un acte
• Tècniques d'organització d'actes
• Protocol i producció
• Les fases del treball
• Ètica i professionalitat
• Què és l'ètica?
• El paper de les associacions professionals
• Codis de conducta professionals
• Els elements de les relacions públiques
• L'ètica en la pràctica individual Tracte amb els mitjans de comunicació
• Creativitat en els esdeveniments
• Des que l'home és home descobreix, organitza i adorna la realitat
• Percepció dels objectes
• precepción del color
• Percepció en el visual
simulació empresarial
• La idea de negoci
• Definició de conceptes
• Fases del pla d'empresa
• Estudi de mercat
• L'empresa i el seu entorn
• Anàlisi DAFO
• Pla de producció i Pla de Màrqueting
• Organigrama
• Responsabilitat Social Corporativa
• Fases de l'Estudi de Mercat
• Documentació i tràmits
• Elecció de la forma jurídica
• Tràmits i recursos de constitució de petites empreses
• Estudis de viabilitat
• El Pla Financer
• Anàlisi de viabilitat
• Càlcul del punt mort
• Ràtios economicofinancers
• Problemes de viabilitat
• Elaboració del Pla Financer
• Finançament
• Fonts de finançament
• Programes de suport a joves emprenedors
• Cost del finançament
• Préstecs a través d'entitats financeres
• Gestió comercial i financera
• Pla d'Aprovisionament
• Gestió comptable
• Control de tresoreria o Cash Management
• Gestió d'impagats
• Inversió i finançament
• Intermediaris financers
• Gestió de les obligacions fiscals
• Gestió de màrqueting
• Conceptes clau
• Elaboració del Pla de Màrqueting
• Estratègies de màrqueting
• Comerç electrònic
• Gestió de recursos humans
• El Departament de Recursos Humans
• Tendències actuals en la gestió de Recursos Humans
• El treball en equip
• Estratègies d'internacionalització
• Internacionalització d'empreses
• Estratègies de comercialització directa
• Ajuts a la internacionalització
• Internet com a eina d'internacionalització
• Subvencions
• Ajuts per a la creació d'empreses
• Subvencions per Comunitats Autònomes
• Subvencions a nivell estatal
• Subvencions de la Unió Europea
Guia de protocol i cerimonial per a l'organització d'esdeveniments esportius
• El protocol i els seus antecedents històrics
• L'organització dels esdeveniments esportius i els seus actes
• Àrea de publicitat i els mitjans d'informació o divulgació
• Els documents del protocol esportiu
• L'allotjament, transport i seguretat en esdeveniments esportius
• Lleis del protocol. Atencions i consideracions habituals
• Les inauguracions i clausures en el protocol esportiu
• Símbols oficials. Part fonamental del protocol dels esdeveniments i actes esportius
• L'organització dels diferents esdeveniments esportius segons modalitats o especialitats
• L'organització d'esdeveniments olímpics, el seu protocol i cerimonial
Veure més

Objectius

• Planificar les activitats d'acord a les prioritats.

• Conèixer les necessitats dels diferents públics que van a acudir a l'esdeveniment.

• Gestió de proveïdors i terminis.

• Elaborar campanyes de comunicació per donar a conèixer l'esdeveniment.

• Assessorar els clients en tots els esdeveniment.

• Seleccionar els llocs, proveïdors, etc, més adequats

Perspectives laborals

Empreses d'organització d'esdeveniments.
Empreses organitzadores de congressos.
Palaus de congressos, entitats firals, hotels ...
Oficines de turisme, associacions, fundacions,
partits polítics ...
Empreses d'organització d'esdeveniments.
Empreses de protocol.
Agències de Màrqueting i Comunicació Empresarial.
Institucions.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs d'Organització d'esdeveniments especialista en esdeveniments esportius

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs d'Organització d'esdeveniments especialista en esdeveniments esportius