Orientació professional i/o laboral

Curs
Oficial / homologat
Presencial
20 hores
Consulteu el preu

Descripció

OBJECTIU GENERAL
Assolir competències per saber orientar en l'àmbit professional i / o laboral.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Adquirir habilitats i tècniques d'entrevista en el context específic.
• Conèixer i utilitzar les diferents eines per avaluar les aptituds i les competències dels subjectes.
• Saber discriminar les eines més adequades en cada cas, tenint en compte les variables diverses.
• Tractar de forma correcta la informació obtinguda i interpretar amb rigor i coherència els resultats.
• Elaborar informes d'orientació professional.
• Oferir recursos i eines per a la inserció laboral.

METODOLOGIA
S'utilitza una metodologia activa, de manera que l'alumne es converteixi en l'eix de tota activitat. Les sessions començaran amb una fase expositiva, en què hi haurà preguntes obertes dirigides al grup per fomentar la participació i la implicació de tots els participants.
Les sessions seran eminentment pràctiques amb exposició de casos, exercicis de reflexió individual i discussió grupal, i l'aplicació de tècniques de role-playing que es completaran amb la base teòrica necessària.

 

Temari

Orientació professional / Orientació laboral
Concepte i objectius
Funcions i fases de l'orientació
Tipus d'orientació
Competències de l'orientador

L'Entrevista d'Orientació
Definició i estructura de l'entrevista
Tipus. Fases. objectius
Protocols de recollida de dades
Perfils dels demandants d'orientació

Les proves en el procés d'Orientació
Tests psicotècnics: intel · ligència, aptituds i personalitat
Tests projectius
Qüestionaris: interessos, competències
Proves professionals i específiques


El consell d'Orientació
Anàlisi de les dades obtingudes i del perfil del orientat
Interpretació dels resultats de les proves: aptituds, competències, ...
Itineraris formatius i / o professionals
Devolució dels resultats: informació oral i / o escrita
Informes d'orientació. Tipus. Llenguatge. Estructura. contingut
Recursos per a la inserció laboral

Destinataris

El curs està dirigit als professionals que es dediquen al món de l'orientació: psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs i professionals especialitzats. També és adequat per a estudiants universitaris i futurs professionals d'aquest àmbit.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català/ castellà

Durada

El curs consta de 15 hores presencials i 5 hores de treball personal. Total 20 h.

Preu

Consulteu el preu
Socis: 115 euros. No socis: 165 euros.

Professorat

Teresa Illa Sagarra. Llicenciada en Psicologia. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut. Experta en Orientació Professional. Docent de Formació Contínua per a IL3 i de cursos de Formació en Competències Professionals per a la Universitat de Barcelona. Directora de Teia Gabinet d'Orientació, S.L. i presidenta d'Eina Associació de Promoció Ocupacional.

Lloc on s'imparteix el curs

Av. Diagonal, 340 entl. 2a - Barcelona

Horari

Horari: Dissabtes de 9,30h. a 14,30h. El curs consta de 15 hores presencials i 5 hores de treball personal.
Orientació professional i/o laboral
ACO ASSOCIACIÓ CATALANA D'ORIENTACIÓ
Campus i seus: ACO ASSOCIACIÓ CATALANA D'ORIENTACIÓ
ASSOCIACIÓ CATALANA D'ORIENTACIÓ
Av. Diagonal, 340 - ent. 2a. 08013 Barcelona
Cursos més populars
X