Ortografia i gramàtica per a traductors

Tragorá formación

Curs
On-line
100 Hores
250 €

Descripció


Amb aquest curs es pretén que l'alumne aprofundeixi en les normes d'ortografia i gramàtica de la llengua espanyola per esdevenir un professional del seu ús . Estudiarem els aspectes més importants ( accentuació , puntuació , ús d'abreviatures , ús de determinants , preposicions , verbs , etc . ), A més de fer un repàs per les normes més problemàtiques i els errors més freqüents als que un professional que treballa amb aquest idioma s'enfronta dia a dia en el seu treball ( traductors , correctors , revisors , escriptors , blocaires , periodistes , etc . ) . Tots els continguts estan actualitzats segons les últimes normes publicades per la RAE . La finalitat última és aprendre a escriure amb la màxima correcció i posseir els coneixements necessaris per poder corregir tant textos propis com aliens . Es tracta d'un curs pràctic , de dos mesos de durada , en què es treballa a ritme intensiu mitjançant la realització d'exercicis basats en casos reals amb els quals posar a prova els coneixements adquirits durant el transcurs de les unitats .Dirigit a traductors , professors de llengües estrangeres , correctors i editors , professors d'espanyol ia qualsevol persona interessada que vulgui ampliar els seus coneixements sobre aquesta matèria .

     
Repassar les principals normes d'ortografia de la llengua espanyola .

    
Aprofundir en els aspectes més importants de la gramàtica espanyola .

    
Adquirir habilitats per escriure amb professionalitat : blocs, relats , textos promocionals , etc .

    
Aprendre a identificar i eliminar els errors més freqüents que es cometen en els escrits .

    
Adquirir els coneixements bàsics per a procedir a la correcció d'un text a nivell ortogràfic i gramatical en llengua espanyola .

És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .

Aquest és un curs amb un ritme intensiu de treball concentrat en dos mesos de durada .

Requisits previs :    
Estar familiaritzat amb les TIC , bàsicament amb l'ús d'Internet , processador de textos, correu electrònic , maneig de fitxers i directoris , etc .

    
No cal tenir coneixements sobre la matèria en concret , però sí un domini excel · lent de l'espanyol com a llengua materna .Requisits tècnics :    
Un ordinador connectat a Internet .

    
Un navegador ( per exemple Google Chrome , Internet Explorer , etc . ) .

    
Adobe Acrobat Reader .


Veure més

Temari del curs

BLOC I ( Ortografia )

UNITAT 1 . L'accentuació
1.1 Conceptes bàsics de l'accentuació
1.2 Regles generals
1.3 Accentuació de diftongs , triftongs i hiats
1.4 L'accent diacrític i els aspectes modificats per la nova ortografia
1.5 L'accent diacrític en els demostratius
1.6 L'accent diacrític en només
1.7 La supressió de l'accent diacrític en o quan va entre xifres
1.8 Paraules que porten accent diacrític
1.9 L'accent en la paraula encara
1.10 Accentuació de paraules compostes
1.11 Accentuació de llatinismes i estrangerismes
1.12 Accentuació de sigles , acrònims , abreviatures , símbols i majúscules
1.13 Altres casos d'accentuació

UNITAT 2 . Els signes de puntuació
2.1 La importància dels signes de puntuació
2.2 Ús de la coma
2.3 Tipus de punts
2.4 Ús dels punts
2.5 Ús del punt i coma
2.6 Ús dels dos punts
2.7 Ús dels punts suspensius
2.8 Ús dels signes d'interrogació i exclamació
2.9 L'ús dels parèntesis
2.10 L'ús de les cometes
2.11 L'ús dels claudàtors
2.12 L'ús de la ratlla
2.13 L'ús del guió
2.14 L'ús de la barra

UNITAT 3 . Les majúscules i les minúscules
3.1 Principals usos de les majúscules
3.2 Usos de les majúscules en paraules o frases senceres
3.3 Usos de la majúscula inicial
3.4 Altres casos de majúscula inicial
3.5 Principals usos de les minúscules

UNITAT 4 . Les abreviatures , les sigles , els símbols i els acrònims
4.1 Introducció : definicions
4.2 Les abreviatures
4.3 Les sigles
4.4 Els acrònims
4.5 Els símbols

UNITAT 5 . L'escriptura de xifres i quantitats
5.1 Sistemes utilitzats per representar els números
5.2 Ortografia dels números cardinals
5.3 Ortografia dels nombres ordinals
5.4 Escriptura de les hores
5.5 Escriptura de les dates
5.6 Escriptura de les xifres i els percentatges

BLOC II ( Gramàtica )

UNITAT 6 . Els substantius i els adjectius
6.1 Qüestions normatives sobre el gènere
6.2 Qüestions normatives sobre el nombre
6.3 Els graus de l' adjectiu

UNITAT 7 . Els verbs
7.1 Consideracions generals
7.2 Principals errors amb l'ús de l'infinitiu
7.3 Principals errors amb l'ús del gerundi
7.4 Principals errors amb l'ús de l'imperatiu
7.5 Principals errors amb l'ús del condicional
7.6 Principals errors amb l'ús dels verbs haver i fer
7.7 Principals errors amb els verbs transitius / intransitius
7.8 Verbs amb dobles participis
7.9 Perífrasis verbals

UNITAT 8 . Els adverbis
8.1 Consideracions generals
8.2 Funcions dels adverbis
8.3 La classificació dels adverbis
8.4 Principals usos problemàtics i incorrectes dels adverbis
8.5 Principals usos problemàtics i incorrectes de les locucions adverbials
8.6 Les locucions llatines

UNITAT 9 . Els pronoms
9.1 Característiques generals
9.2 Pronoms personals
9.3 Leísmo , laísmo , loísmo
9.4 Pronoms reflexius
9.5 Pronoms demostratius
9.6 Pronoms indefinits
9.7 Pronoms relatius
9.8 Pronoms interrogatius

UNITAT 10 . Els determinants
10.1 Característiques generals
10.2 Classes de determinants
10.3 determinants: l'article
10.4 determinants: els demostratius
10.5 determinants: els possessius
10.6 determinants: els indefinits
10.7 determinants: els numerals
10.8 determinants: els distributius
10.9 determinants: els interrogatius i exclamatius
10.10 Principals problemes amb l'ús dels determinants

UNITAT 11 . Les preposicions
11.1 Consideracions generals
11.2 Principals errors amb l'ús de les preposicions
11.3 Principals errors amb l'ús de les locucions prepositives
11.4 queísmo i dequeísmo

UNITAT 12 . Les conjuncions
12.1 Les conjuncions i les locucions conjuntives
12.2 Conjuncions coordinants
12.3 Conjuncions i locucions subordinants
12.4 Incorreccions més freqüents amb l'ús de les conjuncions

UNITAT 13 . La concordança
13.1 Concordança entre el subjecte i el verb
13.2 Situacions especials
13.3 La concordança dels substantius : substantius i adjectius
13.4 La concordança dels substantius : substantius i determinants
13.5 La concordança dels substantius : substantius i numerals
Veure més

Preu

250 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Ortografia i gramàtica per a traductors

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Ortografia i gramàtica per a traductors