Perit Judicial en Antiguitats

Curs
On-line
300 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'acord aconseguit amb l'Associació Empresarial de Peritatges i Valoracions Judicials ens permet donar d'alta a totes les persones que superin aquest curs en les llistes oficials dels Jutjats. El Perit, a més de conèixer les antiguitats i obres d'art ha de ser coneixedor de la presentació dels informes amb mostres de mercat del mateix estil i condició i de tots els requisits que marca el treball per a Justícia. El material lliurat a l'alumne consta de 6 mòduls d'estudis. Podrà enviar les seves consultes i exercicis per internet, fax, correu postal o telèfon a través dels quals serà atès pel seu tutor que li resoldrà qualsevol dubte que se li pugui plantejar. Al final del curs haurà de realitzar un examen final. El títol tindrà el reconeixement de l'Associació Empresarial de Peritatges i valoracions Judicials (APPJ), la qual li remetrà el carnet professional i li donarà d'alta en els jutjats de la zona que ens sol·liciti.

Temari

* 1.LES ANTIGUITATS
o 1.1. Introducció a l'assignatura.
o 1.2. Les principals tendències i estils.
o 1.3. Com seleccionar antiguitats.
o 1.4. El mobiliari
o 1.5. La ceràmica
o 1.6. El cristall.
o 1.7. Els rellotges i els cronòmetres.
o 1.8. Altres antiguitats.
o 1.9. Antiguitats americanes
o 1.10. Objectes orientals.
o 1.11. Conservació i restauració d'antiguitats
* 2.ESTILS I TIPUS D'ANTIGUITATS
o 2.1. Els estils en l'art.
o 2.2. Els estils en el mobiliari.
o 2.3. Els estils en la ceràmica
o 2.4. Els estils en la plata.
o 2.5. Els estils en el cristall.
* 3.VALORACIÓ DE CONTINGUT
o 3.1. Introducció a l'assignatura.
o 3.2. Els ventalls.
o 3.3. Les armes
o 3.4. Els bastons.
o 3.5. Ceràmica i porcellana
o 3.6. Cristall i vidre
o 3.7. Escultura
o 3.8. Joies i ivori
o 3.9. Joguines
o 3.10. Llums
o 3.11. Llibres
o 3.12. Monedes i bitllets
o 3.13. Mobles
o 3.14. Obra gràfica
o 3.15. Pintures
o 3.16. Metalls preciosos
o 3.17. Rellotges
o 3.18. Filatelia
o 3.19. Tèxtils, tapissos i catifes
o 3.20. Vehicles i embarcacions
o 3.21. Vins i licors
* 4.L'INFORME PERICIAL
o 4.1. Introducció a l'assignatura.
o 4.2. El peritaje en la LEC.
o 4.3. La prova pericial en el procés civil
o 4.4. La prova pericial i el perit.
o 4.5. Preceptes de la Llei 1/2000 relatius a la intervenció de perits
o 4.6. Introducció a l'organització judicial de l'Estat
o 4.7. Personal de la jurisdicció
o 4.8. Costes processals
o 4.9. Les parts en el procés penal
o 4.10. Actes de comunicació. El protocol dels tractaments
o 4.11. Formularis i documents
* 5.LEGISLACIÓ ESPECIALITZADA
o 5.1. Exposició de motius.
o 5.2. Títol preliminar: De les normes processals i la seva aplicació.
o 5.3. Llibre I: De les disposicions generals relatives als judicis civils
o 5.4. Llibre II: Dels processos declaratius.
o 5.5. Llibre III: De li execució forçosa i dels mitjans cautelars
o 5.6. Llibre IV: Dels processos especials
* 6.NORMATIVA EUROPEA DE VALORACIÓ
o 6.1. Introducció a l'assignatura.
o 6.2. Qüestions de conformitat.
o 6.3. El taxador
o 6.4. Bases de valoració.
o 6.5. Valoració de propietats especials
o 6.6. Factors especials que afecten al valor
o 6.7. Valoracions amb finalitats especials
o 6.8. Estimacions i valoracions alienes al mercat
o 6.9. Certificats de valoració
o 6.10. Legislació i pràctica nacionals específiques

Destinataris

Aquest curs va dirigit a tots els perits, professors d'Art i anticuarios.
Campus i seus: OCUFORUM
OCUFORUM
Fontanella 14, 1º 2ª 08010 Barcelona
Cursos més populars
X