Curs de Perit Judicial Immobiliari

Curs
Semi-presencial
650 €

Descripció

El Curs inclou tot el que necessites per iniciar l'activitat professional:
El curs aporta els coneixements necessaris per desenvolupar amb èxit l'activitat de Perit Judicial.
Una vegada obtingut el diploma, es tramitarà l'alta en els jutjats, que l'alumne designi.
El material que rebràs inclou legislació actualitzada i exemples pràctics per consultar en l'exercici de la professió.


Borsa de treball:
Aula posa a disposició
de les empreses, els professionals millor preparats en el sector immobiliari.
Oferim als nostres alumnes una porta oberta cap a noves oportunitats professionals.

Inclou tot el material necessari per assegurar el total aprofitament del curs, amb exercicis d'autoavaluació i proves de nivell que has d'enviar al tutor per obtenir el diploma.

Temari

Mòdul 1: Dret Urbanístic
 
Els béns immobles .
 
El dret de propietat i el sòl .
 
El planejament urbanístic .
 
El planejament directiu .
 
El planejament general .
 
El planejament derivat i executiu .
 
La nova Llei del sòl de Maig de 2007

Mòdul 2: La Propietat
La Propietat. Maneres d'adquisició . Limitacions del domini .
Usdefruit , l'ús i l'habitació .
Diferents maneres de constitució i transmissió dels
drets reals .
Successions i Donacions . Especialitats de les diferents
Comunitats autònomes .
Constitució , subrogació i extinció de la hipoteca .
Els capítols matrimonials . Els diferents règims
econòmics matrimonials . Especialitats de les diferents
Comunitats autònomes .
La possessió .
El cens i la peça .

Mòdul 3: Valoracions Immobiliàries
La teoria del valor .
La taxació immobiliària .
Normativa aplicable .
El mètode de comparació .
El mètode de capitalització de rendes .
El mètode de cost de reposició .
El mètode del valor residual .
La valoració a efectes de garantia hipotecària .
Arrendament d'immobles .
Valors fiscals dels immobles .

Mòdul 4: L'actuació del Perit en els jutjats .
Regulació en la Llei d'enjudiciament civil dels perits
Normes processals . Diferents procediments judicials .
Procediment per a la designació judicial dels pèrits .
Crida al Pèrit designat , acceptació i
nomenament .
Provisió de fons .
Rebuigs dels perits . Temps i forma dels rebuigs .
Contradicció i valoració del rebuig .
Operacions pericials i possible intervenció de les parts .
Emissió i ratificació del dictamen pel perit que el
tribunal designi .
Possible actuació dels perits en el judici o en la vista .

Mòdul 5: La Subhasta Pública Judicial
objectius
Introducció
Inici del tràmit
Titulars d'altres crèdits
Finca inscrita a nom de tercer
Ocupants i arrendataris de la finca
Valoració o apreuament de l'immoble
Preparació de la subhasta pública
Celebració de la subhasta
tràmits subsegüents
El conveni de realització
Venda per entitat especialitzada

Durada

Dedicant quatre hores a la setmana, adquiriràs la formació jurídic i immobiliària apropiada per realitzar eficaçment un peritatge.

Perspectives laborals

El nostre diploma et permetrà exercir com a Perit Judicial amb totes les garanties.
Curs de Perit Judicial Immobiliari
AULA Empresarial
Campus i seus: AULA Empresarial
AULA Empresarial
C/ Beethoven, 8, 6º 1ª 08021 Barcelona
Cursos més populars
X