Progresa Ràpid

Policia Local (Ajuntaments Catalunya) Oposició

Progresa Ràpid

Descripció

L'oposició es prepara amb l'alumne mitjançant classes personalitzades que es realitzen a conveniència de l'alumne en quant a freqüència i duració, essent el més habitual establir una hora per setmana.El sistema d'estudi s'adapta totalment al perfil de l'alumne.Es realitza una entrevista personal el primer dia de classe en la qual un pedagog titulat estableix un perfil de l'alumne per encarar l'estudi de l'oposició de la forma més eficaç i senzilla.El sistema va variant depenent de la proximitat de la convocatòria (de forma que garantim que el nostre alumne arribi en les millors condicions per guanyar la plaça a la que opta).  
La realització d'exàmens periòdics en el propi centre van preparant l'alumne per a l'examen de forma que conegui perfectament (mitjançant la pràctica), com serà l'examen a què s'enfrontarà.D'aquesta manera, tant l'alumne com Progresa Rapid anem coneixent el desenvolupament de l'estudi i podem centrar-nos en aquelles àrees que no han estat ben assimilades.  
Els temaris del curs es preparen d'acord amb els requisits marcats en cada convocatòria d'oposició i són constantement actualitzats segons els canvis que es produeixen en les convocatòries.A més dels temaris, l'alumne anirà rebent, a mesura que avança el curs, altres materials addicionals (com a complement formatiu), per aprofundir i aclarir els diferents conceptes del temari.  

Veure més

Temari del curs

- ÀMBIT A: Temari general  
- ÀMBIT B: Seguretat.Policia  
- ÀMBIT C: Ordenances i reglament  
- Test Psicotècnic  
- Preparació aptitud física  

Destinataris

1 .- Ser ciutadà espanyol, d'acord amb la legislació vigent  
2 .- Tenir una edat compresa entre els 18 i els 35 anys  
3 .- No estar inhabilitat per sentència ferma per al'exercici de la funció pública ni haver estat separat del servei de l'administració mitjançant expedient disciplinari  
4 .- No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en rebel.lia  
5 .- No tenir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi l'exercici de les funcioni  
6 .- Tenir una alçada mínima de 1.60m i 1.70m (les dones i els homes respectivament)  
7 .- Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, equivalent o superior  
8 .- Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i del certificat de coneixements específics per a la conducció de vehicles prioritaris (BTP)  

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Policia Local (Ajuntaments Catalunya) Oposició

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Policia Local (Ajuntaments Catalunya) Oposició