Policia Local

Oposicions
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

Si t'agrada el teu municipi, si alguna vegada has pensat en ser Guàrdia Urbà de la teva ciutat o poble, si creus necessari que els ciutadans, veïns se sentin segurs, no ho dubtis fes-te policia local del teu municipi o d'algun limítrof. Entre les funcions que desenvolupa un policia local hi ha la de dirigir i ordenar el trànsit, vigilar edificis o instal · lacions municipals, prestar auxili, evitar actes delictius, protegir autoritats locals ...

 
   
Cada any hi ha places lliures convocades per les entitats locals. Tens l'oportunitat d'aconseguir una d'aquestes places amb unes condicions laborals úniques:

- Estabilitat laboral (plaça fixa).

- Flexibilitat d'horaris, jornada laboral contínua, jornades especials i facilitat de reduir jornada.

- Salari aproximat de 1.800? / Mes.

- Excedències, permisos per maternitat o paternitat, malaltia, estudis ...

- Possibilitat de promoció interna.

- Tries la població en què vols treballar

Descripció

Protegir les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i? instal · lacions.
     
Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.
     
Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
     
Policia administrativa, quant a les ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seva competència.
     
Participar en les funcions de policia judicial, en la forma que estableix l'article 29.2 d'aquesta Llei
     
La prestació d'auxili, en els casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma que preveuen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
     
Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions per evitar comissió d'actes delictius en el marc de col? laboració establit en les juntes de seguretat.
     
Vigilar els espais públics i col? laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la policia de les comunitats autònomes la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguin requerits per a això.
     
Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.
El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.

Temari

Mòdul II. àmbit institucional
1. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
2. Les institucions polítiques de Catalunya.
3. El Departament de Justícia i Interior.
4. L'ordenament jurídic de l'Estat.
5. Els drets humans i els drets constitucionals: les garanties dels drets.
6. Les institucions polítiques de l'Estat.
7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional.
8. L'organització territorial de l'Estat.
9. La Unió Europea.

Mòdul III. Àmbit de seguretat i policia
1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
2. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
3. La policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i policies locals.
4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
5. La funció policial en la investigació de delictes.
6. La funció policial en seguretat viària i trànsit.
7. Codi deontològic policial.
8. El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat.
9. La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.

- El Municipi: Territori i població. L'organització: L'Alcalde. El Ple. La Comissió de Govern. Les comissions informatives.

- Les competències de l'Ajuntament.

Destinataris

A aquelles persones amb vocació de servei, que els agradi sentir que estan ajudant a les persones, que vulguin dedicar el seu treball a mantenir la convivència i la seguretat en aquella localitat on es realitzen les seves activitats, tenint a la plaça de polica local seu lloc de treball ideal. I amb això sentir-se útil i en un treball que segur els donarà estabilitat laboral i moltes satisfaccions personals.
Policia Local
AULACAT (Tarragona)
Campus i seus: AULACAT (Tarragona)
AULACAT (Tarragona)
Av. Catalunya, 62 43002 Tarragona
Cursos més populars
X