Policia local

Oposicions
On-line
1 any
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Si t'agrada el teu municipi, si alguna vegada has pensat en ser Guàrdia Urbà de la teva ciutat o poble, si creus necessari que els ciutadans, veïns se sentin segurs, no ho dubtis fes-te policia local del teu municipi o d'algun limítrof. Entre les funcions que desenvolupa un policia local trobem la de dirigir i ordenar el trànsit, vigilar edificis o instal·lacions municipals, donar auxili, evitar actes delictius, protegir autoritats locals ...

Si vols rebre més informació posa't en contacte amb nosaltres omplint el formulari adjunt.

Cada any hi ha places convocades per les entitats locals. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball, amb unes condicions laborals úniques:
 • Estabilitat laboral (plaça fixa).
 • Flexibilitat d'horaris, jornada laboral contínua, jornades especials i facilitat de reduir jornada.
 • Salari aproximat de 1.800? / Mes.
 • Excedències, permisos per maternitat o paternitat, malaltia, estudis ...
 • Possibilitat de promoció interna.
 • Tries la població en la que vols treballar
El Mètode de formació CEASFOR, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per la teva preparació, podem adaptar-nos a la teva situació personal.

Temari

Bloc I: Dret Polític i Constitucional.
Bloc II: Dret Administratiu.
Bloc III: Règim Local.
Bloc IV: Funció pública local.
Bloc V: Organització Policial.
Bloc VI: Dret Penal.
Bloc VII: Trànsit i Seguretat Viària.
Bloc VIII: Societat i Seguretat Ciutadana.
  
El Municipi: Territori i població.
L'organització municipal.
Les competències de l'Ajuntament.
Coneixement del municipi.
Proves psicotècniques i aptitudinals.
Entrevista personal.
Altres.

(*) El temari pot variar en funció de l'entitat local que convoqui.

Destinataris

Si vols treballar com a policia local a l'ajuntament de la teva ciutat en CEASFOR Escola Superior d'Adults t'ajudarem a aconseguir el teu objectiu.

Requisits:
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea.
 • Estar en possessió del graduat en ESO, FP1 equivalent o superior
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places a cobrir.
 • No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública.
 • No estar en curs de cap causa legal d'incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.
 • Tenir una alçada mínima de 1,70 per als homes i 1,60 per a les dones (aquest requisit pot variar en funció de l'ajuntament que convoqui la plaça).
 • Haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys (aquest requisit pot variar en funció de l'ajuntament que convoqui la plaça).
 • Estar en possessió del permís de conducció de les categories B, BTP i A (aquest requisit pot variar en funció de l'ajuntament que convoqui la plaça)
Policia local
CEASFOR
Campus i seus: CEASFOR
CEASFOR
C/ President Francesc Macia, 5 43002 Tarragona
Cursos més populars
X