La Salle - Universitat Ramon Llull

Postgrau en Acústica Arquitectónica Online

La Salle - Universitat Ramon Llull

Descripció


El confort acústic comença a destacar en el terreny de lleis i normatives, plasmat en el control ambiental i en l'edificació, així com en termes de qualitat acústica referida al disseny interior d'espais. El mòdul d'Acústica de Sales aprofundeix en els diferents camps des d'un punt de vista científic, tècnic i professional. El mòdul d'Aïllament Acústic i control del soroll completa el mòdul d'Acústica de Sales, aportant les eines necessàries per poder realitzar un projecte complet d'acústica arquitectònica.El Postgrau en Acústica Arquitectònica se centra en els aspectes principals de l'acústica arquitectònica. No es reprodueix simplement el que ja es coneix en bibliografia especialitzada, sinó que s'aprofita l'àmplia experiència del seu professorat, accedint a informació i coneixements especialitzats i d'aplicació professional.Aquest postgrau va dirigit a totes aquelles persones interessades en aprendre la base de l'aïllament acústic, per desenvolupar projectes, detectar problemes, corregir patologies i realitzar mesuraments de verificació in situ. A totes aquelles persones que desitgen conèixer les lleis que regeixen el comportament del so dins un espai arquitectònic.Per dissenyar el tractament acústic adequat a cada especificació, solucionar problemes derivats d'un mal disseny, aprendre a escollir els materials adequats i saber mesurar la qualitat acústica d'una sala. Està enfocat a: Enginyers o Arquitectes superiors i / o tècnics. Llicenciats en Ciències Físiques entre d'altres. Professionals del sector amb experiència. Aquest Postgrau permet l'accés a titulació de Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental (MAAM).


Veure més

Temari del curs

POSTGRAU EN ACÚSTICA ARQUITECTÒNICA (PAA)
CURS I: ACÚSTICA DE SALES

1. Materials acústics
1. Materials absorbents
a. absorbents porosos
b. absorbents ressonadors
2. Reflectors
3. Difusors acústics
4. Sessió tecnicocomercial sobre absorbents acústics

2. Teoria estadística
1. Temps de reverberació
2. Nivell de pressió sonora en un recinte
3. Paràmetres per a la valoració acústica d'un espai
4. Disseny acústic d'espais
5. Teories de reverberació (equacions per camp no difús)
6. Sales emblemàtiques
7. Acústica variable
 
3. Teoria geomètrica i ondulatòria
1. Teoria de llamps en acústica. Mètode de la font imatge.
2. Programaris de simulació acústica de recintes
3. Estudi dels modes propis d'un recinte
4. Control de la baixa freqüència (small room ACOUSTICS)
4. Normatives de mesura en acústica arquitectònica i legislació relacionada
1. Norma ISO de mesura de paràmetres acústics d'una sala
2. Control de la reverberació segons el DB-HR del CTE
a. Exigències i valors límit
b. Metodologia per al càlcul
5. Reforç electroacústic
1. Fonaments teòrics sobre reforç electroacústic
2. Disseny de sistemes de reforç electroacústic
3. Sessió tècnic-comercial d'equips de reforç per a diferents configuracions i usos de sales
6. Pràctiques
1. Mesura del coeficient d'absorció
2. Mesura dels modes propis d'un recinte
3. Simulació acústica d'un espai
4. Mesura dels paràmetres acústics d'una sala
treball
Els alumnes hauran de lliurar un treball (per grups) sobre el disseny acústic d'un espai concret real. El treball s'exposarà a classe.
CURS II - Aïllament i Control del Soroll
1. Teoria de l'aïllament acústic
1. Propagació del so en mitjans sòlids
2. La llei de masses
3. Fenomen de coincidència
4. Paret simple
5. Paret doble
6. Càlcul de l'aïllament d'un conjunt constructiu segons UNE-EN-ISO 12354-1
7. Càlcul teòric de solucions d'aïllament (exercicis)
8. Patologies constructives. solucions constructives
2. Legislació
1. Codi Tècnic de l'Edificació: document bàsic HR (protecció davant el soroll)
a. Exigències i valors límit
b. Metodologia de càlcul
. mètode simplificat
. mètode general
c. Exemples i casos pràctics
3. Mesura de l'aïllament acústic
1. Mesura de l'aïllament al soroll aeri entre locals: UNE ISO 140-4
2. Mesura de l'aïllament al soroll aeri de façana: UNE ISO 140-5
3. Mesura de l'aïllament al soroll d'impacte: UNE ISO 140-7
4. Avaluació segons UNE EN ISO 717-1 i 717-2
4. Control del soroll
1. Ventilació i clima. Silenciadors acústics.
2. Soroll d'instal · lacions problemàtiques
a. ascensors
b. Instal · lacions d'aigua
c. Instal · lacions d'aire condicionat
3. Vibracions en l'edificació
  a. soroll estructural
  b. solucions antivibratòries
  c. Mesura de la vibració en l'edificació
4. Soroll d'impacte
5. Pràctiques
1. Pràctiques de mesura d'aïllament segons normativa:
a. Entre recintes: UNE EN ISO 140-4
b. Aïllament de façana: UNE EN ISO 140-5
c. Aïllament a soroll d'impactes: UNE EN ISO 140-7
2. Pràctica de mesura de vibració en maquinària. Bancada de inèrcia.

TREBALL
Els alumnes hauran de lliurar un treball (per grups) sobre el disseny de l'aïllament acústic i el control del soroll de la sala treballada en el curs anterior. El treball s'exposarà a classe.
Veure més

Promocions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters a La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col · lectiu.El procés d'admissió a La Salle com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa i que assegurin el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, el que constitueix un tret distintiu de l'estil de La Salle.El procés d'admissió per al curs acadèmic ja està obert i es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins a completar el límit de places establert per a cada programa acadèmic

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Acústica Arquitectónica Online

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Acústica Arquitectónica Online