IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
30 Crèdits
3.370 €

Descripció

La Pediatria Social desenvolupa una visió integral dels/de les nens/es i joves i inclou l'entorn on es desenvolupen i les influències de la família i la societat sobre la salut global d'aquests.La pràctica diària de qualsevol equip multidisciplinari pediàtric està replet d'aspectes relacionats amb la Pediatria Social i el/la professional pot actuar davant d'aquests de dues maneres: passar-los de puntetes i inclús ignorar-los o abordar-los directament i tenir-los en compte com a part de l'atenció integral a la població infanto-juvenil.És evident que la realitat de les consultes pediàtriques està canviant. Els problemes socials que acaben tenint efectes en la salut necessiten dels equips pediàtrics una visió integral de la situació clínica i social del nen/a i adolescent per poder prevenir, detectar, diagnosticar i abordar aquest tipus de problemàtiques. Per altra banda, alguns diagnòstics clínics desencadenen un fort impacte psicosocial en els nens/es i les seves famílies, que també hem de contemplar.Aquest programa apropa el/la professional a la Pediatria Social i li ofereix coneixements, habilitats, eines i recursos per comprendre l'arrel del problema i el motiu de la consulta, i així, poder realitzar una intervenció adequada. El programa posa èmfasi en l'abordatge multidisciplinari, en la coordinació entre dispositius sanitaris i comunitaris i en el coneixement de les xarxes de recolzament i recursos existents.El Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari de l'IL3-UB és la formació especialitzada, rigorosa i necessària perquè els/les professionals que integren els equips pediàtrics puguin aplicar les actuacions i els protocols adequats i detectar, abordar, tractar i derivar amb qualitat i eficiència les repercussions socials d'aquestes problemàtiques que van en augment.ObjectiusL'objectiu principal del postgrau és preparar al participant per prevenir i detectar precoçment possibles casos de patologia i problemàtica social en la infància i adolescència i intervenir terapèuticament o a través de l'abordatge multidisciplinar en aquests casos, amb el plantejament i l'orientació previs a les famílies i/o cuidadors. Concretament, el postgrau prepara al participant per: • Obtenir una visió integral de la situació sòcio-familiar del nen/a i adolescent.


 • Saber realitzar una entrevista familiar que permeti profunditzar o obtenir una informació major i més eficient de la problemàtica detectada i desenvolupar competències per l'observació no verbal i la comunicació empàtica.


 • Coordinar-se entre dispositius (intrahospitalaris i extrahospitalaris): família, escola, serveis socials, serveis sanitaris, cossos de l'Estat…


 • Conèixer les xarxes socials de recolzament i els recursos existents propers a la família que li puguin ser recomanats per contribuir a la millora de la situació del nen/a.


 • Conèixer les funcions i els protocols d'actuació d'altres perfils professionals (psicòlegs, treballadors socials i psiquiatres infanto-juvenils principalment) amb els quals poder plantejar, pactar i dissenyar un abordatge multidisciplinar de la problemàtica concreta.


 • Saber formular una demanda d'intervenció a un altre col•lectiu professional.


 • Adquirir habilitats per la comunicació i plantejaments a les famílies amb la finalitat d'establir recomanacions per millorar la situació en la qual es troba el nen/a.


 • Pactar i plantejar conjuntament amb l'equip multidisciplinar de professionals l'abordatge que s'ha de realitzar sobre la problemàtica del nen/a. Construir conjuntament dinàmiques de treball i interactuació multidisciplinar.


 • Gestionar el seguiment de l'abordatge que està realitzant la resta de professionals, compartint tota aquella informació que resulti rellevant.


 • Prevenir elements de risc futurs com a conseqüència de la problemàtica existent.Veure més

Temari del curs

1. Pediatria social: conceptes generals
1.1. Paper del pediatre i de l'equip multidisciplinari a la salut infantil i familiar
1.2. Marc legal i drets dels/de les nens/es
1.3. Bioètica i pediatria
1.4. Detecció precoç clínica i psicosocial
1.5. Aspectes socials de la història clínica
1.6. Xarxes de recolzament i treball comunitari

2. Prevenció i promoció de la salut
2.1. Activitats preventives i de promoció de la salut
2.2. Desenvolupament físic i psicològic del/de la nen/a sa/na. Signes d'alerta
2.3. Risc social en pediatria. Concepte i intervenció
2.4. Parentalitat positiva: educació del hàbits i les emocions
2.5. Prevenció de lesions no intencionades
2.6. Vacunacions en circumstàncies/situacions especials
2.7. Concepte de salut i malaltia en les diferents cultures

3. Infància i família (el pediatra i l'equip multidisciplinari, el/la nen/a i la família)
3.1. Concepte de família i les seves funcions. Diversitat de nuclis familiars
3.2. Famílies en situació de risc o vulnerabilitat social. Detecció i maneig
3.3. Situacions de pèrdua i dol familiar
3.4. Tipus d'acolliment: acolliment familiar
3.5. Adopció nacional i internacional

4. Infància i malaltia
4.1. Dimensió social i familiar de la malaltia
4.2. El/la nen/a amb discapacitat
4.3. Trastorns de salut mental prevalents en pediatria
4.4. Malaltia crònica infantil
4.5. Obesitat i altres patologies prevalents
4.6. Factors mediambientals

5. Infància i escolaritat
5.1. Aspectes sanitaris, psicopedagògics i socials en l'escoralització
5.2. Trastorns de l'aprenentatge
5.3. Fracàs escolar
5.4. Assetjament escolar i ciberassetjament
5.5. Equip de salut i escola.

6. Maltractament infantil: signes d'alerta i gestió multidisciplinària
6.1. Maltractament infantil, un problema de salut. Funció de l'equip multidisciplinari
6.2. Factors de risc i de protecció
6.3. Negligència
6.4. Maltractament físic: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.5. Maltractament psicològic: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.6. Maltractament sexual: sospita, diagnòstic i diagnòstic diferencial
6.7. Altres formes de maltractament
6.8. Maneig multidisciplinari de maltractament
6.9. Conseqüències del diagnòstic de maltractament. Protecció del menor
6.10. Paper del professional en el judici com a pèrit o testimoni

7. Adolescència
7.1. Desenvolupament psicosocial de l'adolescent
7.2. Oci i gestió del temps lliure
7.3. Educació sexual
7.4. Prevenció de les relacions abusives: violència de gènere i violència ascendent
7.5. Trastorns de la conducta alimentària
7.6. trastorns de salut mental: autòlisi
7.7. Grups i les seves dinàmiques: tribus urbanes
7.8. Consum de drogues. Addicions
7.9. Menors infractors
Jornades presencials de clausura del Postgrau

Tallers:
 •     Bioètica, limitació de l'esforç terapèutic
 •     Bon tracte (parentalitat positiva)
 •     Diagnòstic diferencial i tractament multimodal del possible TDAH
 •     Assetjament escolar i ciberassetjament
 •     Diagnòstic clínic i maneig de situacions de maltractament
 •     Prevenció de les addiccions
Veure més

Destinataris

El programa està dirigit a professionals sanitaris de l'àmbit clínic amb interès en els problemàtiques i patologies socials que actualment afecten els nens/es i adolescents, com és el cas de pediatres i residents, metges de l'especialitat familiar i comunitària, infermeres, treballadors socials sanitaris i psicòlegs clínics.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Jornades presencials el 1 de juliol de 9:30h a 18:00h i 2 de juliol de 9:30h a 14:00h.

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 31 juliol 2016.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de descomptes, beques i finançament

Preu

3.370 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Pediatria Social: un Enfocament Multidisciplinari