IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
750 Hores
2.970 €

Descripció

En els darrers anys, les addiccions comportamentals han experimentat un gran augment, fins al punt que aquests trastorns són considerats un dels més característics de la societat actual.Les addiccions clàssiques com l'addicció al joc d'atzar, al sexe i a les compres s'han vist modificades per l'auge dels avenços tecnològics. De la mateixa manera, el mal ús de les noves tecnologies, acompanyat d'un conjunt de factors de risc individuals, ha comportat l'aparició de noves dependències com l'addicció a determinades aplicacions d'Internet, als videojocs en línia o a les xarxes socials.També han augmentat significativament el nombre de casos de manipulació psicològica, ja sigui per vinculació a una persona o secta coercitiva, a una banda juvenil violenta, a un grup escolar que exerceix maltractament psicològic (bullying) o per situacions de dependència emocional.El Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica de l'IL3-UB et prepara per tractar aquest tipus de trastorns no només en la teoria, sinó també en la pràctica, a través d'exemples clínics i educatius. El programa ofereix els coneixements i eines necessaris per dur a terme tasques d'intervenció i orientació, així com accions de prevenció i avaluació dels casos.

Veure més

Temari del curs

1. Addiccions comportamentals i altres formes de dependència
1.1. Definició i conceptes bàsics: addicció conductual, ús-abús-dependència, ús excessiu-problemàtic-patològic, tolerància, abstinència, impulsivitat, obsessivitat, compulsivitat...
1.2. Criteris diagnòstics adaptats d'altres trastorns, segons la CIE-10, el DSM-IV, el DSM-V i altres criteris)
1.3. Classificació de les addiccions conductuals
1.4. Epidemiologia i aspectes diferencials segons l'edat i el sexe
1.5. Similituds i diferències respecte a les drogoaddiccions
1.6. Factors de risc de la persona, de l'entorn i de la conducta addictiva
1.7. Models etiològics: processos psicològics. Mecanismes neurobiològics (hipòtesi de la desinhibició conductual i hipòtesis de dèficit en el sistema de recompensa). Genètica de les addiccions
1.8. Comorbiditat i característiques clíniques
1.9. Intervencions preventives i terapèutiques. Característiques generals
1.10. Aspectes socioètics i legals

2. Detecció i prevenció de les conductes addictives en la infància i adolescència
2.1. Aspectes diferencials de les conductes addictives en la infància i l'adolescència: el desenvolupament del cervell, el paper de la supervisió paterna, tipologies més freqüents, la manca de consciència, la hostilitat vers els pares, comorbiditats subjacents, el paper del fracàs acadèmic, la baixa autoestima i el rebuig social com a factors de risc
2.2. Prevalença i gravetat del problema
2.3. Estratègies i instruments per a la detecció precoç, el diagnòstic i l'avaluació dels factors de risc associats i la comorbiditat: entrevistes, qüestionaris i autoregistres per al nen o adolescent i per a la família
2.4. La prevenció i l'atenció precoç a l'escola i altres espais educatius
2.5. Altres formes de manipulació psicològica i de dependència social: bullyng i bandes juvenils.

3. Addiccions relacionades amb les noves tecnologies en joves i adults
3.1. Què són les noves tecnologies o les TIC?
3.2. Addiccions a les TIC vs. addiccions a través de les TIC?
3.3. Característiques de les TIC que afavoreixen comportaments addictius: disponibilitat elevada, comunicació ràpida i fàcil, dissociació, distorsió temporal, gratificació immediata, reforçaments múltiples, novetat contínua, anonimat...
3.4. Prevalença i gravetat del problema
3.5. Per què els nens i els adolescents s'enganxen més fàcilment a les TIC?
3.6. L'addicció a Internet i les seves aplicacions
3.7. L'addicció als videojocs i als jocs on-line
3.8. L'addicció al telèfon, al mòbil i les seves aplicacions (xats, missatgeria)
3.9. L'addicció a la TV: dibuixos animats, sèries juvenils, concursos, publicitat, reality-shows, "tele-basura"…
3.10. L'addicció als xats i a les xarxes socials
3.11. Són útils els recursos preventius i terapèutics on-line?
3.12. El treball amb les famílies

4. Avaluació i tractament en joves i adults
4.1. El tractament de joves
4.2. Addiccions comportamentals en adults. Aspectes generals
4.3. Característiques d'aquestes conductes
4.4. Tipus d'addiccions comportamentals
4.5. Addicció a les compres (oniomania), cleptomania, consumisme, acumulació...
4.6. Addicció al sexe
4.7. Addicció al menjar
4.8. Addicció al treball (laborodependència, workaholic...)
4.9. Addicció a l'esport o a l'activitat física
4.10. Ortorèxia
4.11. Vigorèxia
4.12. Addicció al mòbil i les seves apps
4.13. Aspectes ètics i legals

5. Joc patològic
5.1. Bases conceptuals i nomenclatura
5.2. Epidemiologia
5.3. Característiques clíniques i comorbiditat
5.4. Etiologia i factors de risc
5.5. Instruments d'avaluació
5.6. Tractaments indicats
5.7. Predictors de resposta al tractament
5.8. Prevenció: estratègies per al disseny, implementació i avaluació d'un programa de joc responsable

6. Grups de manipulació psicològica i altres dependències socials
6.1. Grups de manipulació psicològica
6.2. Dependència emocional

Veure més

Destinataris

Titulats en psicologia i psiquiatria que en la seva activitat diària es dediquin a la prevenció i intervenció de trastorns conductuals, ja sigui des del sector sanitari o des de l'educatiu i/o social.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 5 novembre 2015.
Final curs: 8 jul 2016.

Objectius

L'objectiu principal del programa és formar experts en addiccions conductuals i manipulació psicològica. Per aconseguir-ho, el postgrau et prepara perquè siguis capaç de:


Comprendre de manera integral les addiccions comportamentals i la manipulació psicològica.
Dominar el vocabulari afí de les persones afectades, segons les tipologies.
Fer una exploració correcta dels pacients, tenint en compte aquells indicadors que et poden ajudar a determinar el diagnòstic.
Conèixer i aplicar els instruments d'avaluació més adequats segons la tipologia d'addicció.
Dissenyar i desenvolupar entrevistes a persones amb patologies conductuals o a la seva família seguint els protocols adequats per a les mateixes.
Conèixer eines necessàries per dissenyar programes d'intervenció, en el cas dels professionals amb un perfil clínic.
Disposar de les estratègies necessàries per aplicar programes d'intervenció amb assessorament psicològic

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Perspectives laborals

Algunes de les sortides professionals del Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica són les següents:

Gabinets privats de psicologia.
Centres sanitaris.
Centres de desintoxicació.
Centres especialitzats en addiccions conductuals especifiques.
Administració pública en llocs de prevenció i orientació.
Associacions i/o fundacions d?afectats.
Equips d?investigació.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

2.970 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:

Aprofundiràs en l?efecte que tenen les noves tecnologies en les addiccions comportamentals, tant en les noves com en les clàssiques.
Disposaràs de les estratègies necessàries per aplicar programes d'intervenció amb assessorament psicològic.
Compartiràs aula amb psicòlegs i psiquiatres que a la seva activitat diària es dediquen a la prevenció i intervenció de trastorns conductuals. Enfocament multidisciplinari.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica