Postgrau Anàlisi d'Estructures

Descripció

Els pilars, els forjats o el formigó són els elements que conformen l'estructura d'un edifici, i disposar de totes les claus que els configuren és fonamental per donar seguretat a la construcció. Els edificis singulars que dissenyen els arquitectes són possibles gràcies a la tasca de les estructures arquitectòniques. El disseny, el manteniment i la rehabilitació de les estructures i el sector de l'edificació, són uns àmbits sotmesos a constants canvis. Aquest programa aporta als professionals les eines actualitzades que els permetin assimilar les darreres innovacions en normativa i tecnologia per adquirir noves tècniques constructives, nous materials i noves tècniques d'anàlisi més versàtils i resistents.

Donar eines perquè els participants executin amb confiança i seguretat tot tipus d'intervencions sobre estructures arquitectòniques.
Dissenyar projectes, càlculs, construccions, enderrocs, reforços, rehabilitacions, controls de qualitat, manteniments, inspeccions, diagnosi i valoracions, entre d'altres.

Temari

Bases de l'Anàlisi Estructural
Resistència de Materials
mètodes Numèrics
càlcul Avançat

Destinataris

Arquitectes tècnics i superiors que vulguin ampliar les seves capacitacions laborals en el terreny de les estructures.
Enginyers tècnics i superiors que desitgin especialitzar-se en el sector de les estructures arquitectòniques.
Estudiants dels últims cursos de les especialitats esmentades.

Durada

DATA INICI: Octubre 2012. DURADA: 9 mesos. CRÈDITS ECTS: 15 ECTS.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona. UPC School
Postgrau Anàlisi d'Estructures
UPC School of Professional & Executive Development
Campus i seus: UPC School of Professional & Executive Development
UPC School of Professional & Executive Development
Badajoz, 73-77 Edifici Tech Talent Center - Districte 22@ 08005 Barcelona
Cursos més populars
X