Postgrau Anàlisi i Projecte d'Estructures de Formigó

Descripció

Els pilars, els forjats o el formigó són els elements que conformen l'estructura d'un edifici, i disposar de totes les claus que els configuren és fonamental per donar seguretat a la construcció. Els edificis singulars que dissenyen els arquitectes són possibles gràcies a la tasca de les estructures arquitectòniques. El disseny, el manteniment i la rehabilitació de les estructures i el sector de l'edificació, són uns àmbits sotmesos a constants canvis. Aquest programa aporta als professionals les eines actualitzades que els permetin assimilar les darreres innovacions en normativa i tecnologia per adquirir noves tècniques constructives, nous materials i noves tècniques d'anàlisi més versàtils i resistents.

Analitzar de forma global les estructures de barres d'acer o altres materials amb comportament estructural semblant.
Dissenyar, segons la normativa, projectes sismorresistents basats en la determinació de forces estàtiques equivalents.
Conèixer les propietats del formigó, com la consistència, la resistència o la magnitud màxima d'àrids.
Estudiar les etapes de la construcció, des dels fonaments fins al bombament o la segregació d'àrids.

Temari

Bases de l'Anàlisi Estructural
Resistència de Materials
càlcul Avançat
mètodes Numèrics
Tipologies Estructurals de Formigó
formigó estructural
Anàlisi d'Estructures de Formigó

Destinataris

Arquitectes tècnics i superiors que vulguin ampliar les seves capacitacions laborals en el terreny de les estructures.
Enginyers tècnics i superiors que desitgin especialitzar-se en el sector de les estructures arquitectòniques.
Estudiants dels últims cursos de les especialitats esmentades.

Durada

DATA INICI: Octubre 2012. DURADA: 9 mesos. CRÈDITS ECTS: 27 ECTS.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona. UPC School
Postgrau Anàlisi i Projecte d'Estructures de Formigó
UPC School of Professional & Executive Development
Campus i seus: UPC School of Professional & Executive Development
UPC School of Professional & Executive Development
Badajoz, 73-77 Edifici Tech Talent Center - Districte 22@ 08005 Barcelona
Cursos més populars
X