IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Atenció al Pacient Crònic

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
750 Hores
2.170 €

Descripció

Les malalties cròniques arriben a motivar el 80% de les consultes d'Atenció Primària i el 60% dels ingressos hospitalaris a Espanya, segons dades de la Societat Espanyola de Medicina Interna.La cronicitat ha de ser l'eix central de l'atenció sanitària, ja sigui en joves, adults o persones grans. Resulta fonamental identificar en el pacient crònic els criteris de fragilitat per així poder elaborar intervencions més adequades dirigides a prevenir i/o abordar de forma més efectiva tot el procés assistencial, no només tenint en compte el pacient de forma aïllada sinó en el seu entorn familiar i social.Aquet programa s'ha gestat d'acord amb l'evolució actual del sistema de salut i ha estat dissenyat per satisfer la creixent demanda de professionals d'infermeria en el maneig de les malalties cròniques.El Postgrau en Atenció al Pacient Crònic de l'IL3-Universitat de Barcelona integra aquestes necessitats i planteja una especialització basada en el coneixement i en l'experiència, que capaciti els professionals d'infermeria per cuidar, amb la màxima qualitat i eficiència, el pacient crònic. Amb aquest propòsit, el programa inclou temes com polítiques de salut, abordatge interdisciplinari, valoració i intervenció social, cures d'infermeria en patologies cròniques en fases agudes i subagudes, atenció integral i pal·liativa, atenció psicològica i emocional, aspectes bioètics i legals, habilitats psicoemocionals dels professionals davant de situacions d'estrès, comunicació terapèutica i metodologies d'investigació. A més, compta amb la realització de tallers de casos simulats i l'elaboració d'un projecte d'investigació.Si ets infermer/a i t'interessa l'àmbit de l'atenció al pacient crònic, aquest és el teu programa.

Veure més

Temari del curs

1. Polítiques de salut i concepte de cronicitat
1.1. Introducció a la cronicitat: definició i discussió
1.2. Característiques dels sistemes sanitaris en cronicitat

2. Abordatge interdisciplinari. Valoració i intervenció
2.1. Equips interdisciplinaris: competències i objectius d'intervenció
2.2. Abordatge de la cronicitat en els diferents nivells assistencials i equips de recolzament
2.3. Abordatge social en la cronicitat
2.4. Valoració geriàtrica integral: detecció de problemes i escales de valoració
2.5. Rehabilitació integral: objectius rehabilitadors
2.6. Nutrició i dietètica en el pacient crònic

3. Maneig de la comorbiditat en el pacient crònic. Cures d'infermeria
3.1. Atenció al pacient crònic amb problemes respiratoris
3.2. Atenció al pacient crònic amb problemes cardiològics
3.3. Atenció al pacient crònic amb afectació neurològica
3.4. Atenció al pacient crònic amb diabetis
3.5. Atenció al pacient crònic amb insuficiència renal

4. Atenció pal·liativa al pacient crònic al final de la vida
4.1. Atenció pal·liativa oncològica i no oncològica. Atenció integral i control de símptomes
4.2. Atenció psicològica i emocional al final de la vida

5. Aspectes bioètics i legals en el marc de la cronicitat
5.1. Aspectes i habilitats psicoemocionals dels professionals davant de situacions d'estrès
5.2. Habilitats relacionals i comunicatives. Comunicació terapèutica
5.3. Aspectes bioètics i legals en el marc de la cronicitat

6. Seguretat del pacient crònic
6.1. Importància de la seguretat del pacient en cronicitat
6.2. Mapa de la seguretat del pacient en España: Hospital, atenció primària, atenció sociosanitària
6.3. Incidents relacionats amb la seguretat del pacient i esdeveniments adversos més freqüents en el pacient crònic
6.4. Estratègies de millora en la seguretat del pacient crònic
6.5. Abordatge pràctic en la detecció precoç d'incidents relacionats amb la seguretat del pacient

7. Tallers de casos simulats
7.1. Taller de lesions per pressió
7.2. Taller de farmacologia i cronicitat
7.3. Taller d'obtenció de mostres
7.4. Taller d'electrocardiografia

8. Projecte d'investigació

Veure més

Destinataris

Diplomats/des i/o graduats/des en Infermeria.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 5 novembre 2015.
Final curs: 22 novembre 2016.

Objectius

En finalitzar el postgrau el/la infermer/a haurà de ser capaç de:


Aprendre a treballar de manera proactiva per poder gestionar millor la salut dels pacients crònics.
Abordar el pacient crònic davant d?una situació complexa (aguda-subaguda) en qualsevol nivell assistencial d'intervenció: hospitalari, atenció primària, sociosanitari o residencial.
Conèixer les eines que faciliten la interconnexió de tots els dispositius assistencials per aconseguir accions efectives i eficients.
Saber estendre l'aplicació de les cures del pacient al seu entorn afectiu i cuidadors.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Atenció al Pacient Crònic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Perspectives laborals

Aquest postgrau capacita l'alumne tant en coneixements i habilitats, com en actituts, per a realitzar atenció sanitària tècnica i professional envers les necessitats de salut de les persones amb patologia crònica, en tots els nivells assistencials que ofereixen cures a aquest tipus de pacients:

Àmbit residencial.
Entorn sociosanitari.
Àmbit hospitalari.
Atenció primària.
Atenció domiciliària.
Centres de salut, en general.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

2.170 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:

Únic programa on-line a nivell nacional que ofereix una visió integral del pacient crònic en els diferents nivells assistencials d'intervenció: Atenció Primària, hospitalari, sociosanitari i residencial.
Dóna resposta a la demanda creixent d'especialistes en atenció al pacient crònic degut a l'augment d'aquestes malalties en la població espanyola i per les directrius marcades pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad envers l'abordatge de la cronicitat.
Especialització que assegura l'èxit del procés assistencial al pacient crònic, portant a l'aula les funcions i tasques del lloc de feina real. Inclou un mòdul de tallers de casos reals.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Atenció al Pacient Crònic

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Atenció al Pacient Crònic