FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
2.950 €

Descripció

Els sistemes de control programables estan en constant evolució, tant en el seu maquinari (major potència de càlcul, mòduls d'entrades i sortides especials, connexió amb altres dispositius) com en la seva programació (entorns gràfics que faciliten l'estructuració i la visió global del projecte i el treball col·laboratiu).

Per aquest motiu, cal conèixer-los, de manera que en fem una elecció i utilització correctes. A més, avui l'autòmat pot ser un dispositiu més del PC i/o aquest PC pot estar encastat al control i, per tant, difumina la frontera entre la supervisió, el control i l'adquisició de la informació.

Igualment, les comunicacions industrials permeten l'ampliació del sistema i augmenten la distància i la transparència entre dispositius. Avui, la coexistència de protocols industrials i sistemes del món IP facilita la flexibilitat i la ubiqüitat en l'accés de la informació.

Aquesta informació pot ser tant local com global, i integrar els processos de planta per a la seva coordinació, com també enllaçar amb sistemes MES i ERP de la indústria: permetre la transparència i la immediatesa de la informació en tota l'empresa.
Veure més

Temari del curs

1 Comunicacions industrials
 • Introducció: comunicacions a la indústria.
 • Conceptes bàsics: piràmide CIM, el model de referència ISO/OSI.
 • Protocols base: velocitats de transmissió, capacitats, topologies i accés. RS232, RS485, CAN, ethernet.
 • Protocols estàndards en processos industrials: ASi, Interbus-S, Profibus DP/ PA, DeviceNet, i protocols actuals ProfiNET, Ethernet IP, ModbusTCP, EtherCAT. Protocols horitzontals versus verticals.
 • Supervisió d'un sistema a través de WebServer. Accés a les dades de procés a través dels WebServices (p. ex. captura, anàlisi de dades, connexió a sistemes MES). 
 • Obertura de la informació industrial: Transductors en borns a la transparència i estructuració de la informació entre aplicacions, OPC clàssic, OPC UA, descripció de funcions disponibles WSDL (XML), etc.
 
2 Arquitectura del PLC
 • Automatismes combinacionals i seqüencials a programables: PLC.
 • Selecció de l'autòmat: consideracions físiques, de càlcul i d'entorn. 
 • Estimació de costos dels equips més habituals.
 • Cicle de funcionament i control, entrada/ sortida: digitals, analògics, entrades ràpides, PID... 
 • Control de processos seqüencials amb autòmats programables. 
 • Programació IEC 61131. 
 
3 Programació del PLC
 • Metodologia de treball amb PLC. 
 • Llenguatges de programació: contactes o ladder, llistat d'instruccions, diagrama funcional. Instruccions bàsiques. Exemples. 
 • Representació GRAFCET/SFC: descripció, regles i programació. 
 • Estructuració d'un programa. Procediment d'arrencada i parada d'una màquina, tipus de funcionament, estats de producció: la guia GEMMA. 
 • Programació d'estacions reals: posada en marxa i en estat inicial, selecció de mode de funcionament, protecció davant dels defectes habituals i emergències, etc.
 
4 Noves plataformes de desenvolupament i control
 • Dispositius basats en microcontroladors i plataformes miniPC:
  • Arduino, OpenPICUS, RaspberryPI, BeagleBone. Possibilitats i capacitats de programació i connexions amb l'entorn.
 • Estudis de sistemes industrials funcionals.
 • Sistemes de comunicacions sense fils: WLAN-WPAN-WWAN [IEE 802]: WiFi, BT, WiMAX.
 • Xarxes de sensors WNS, xarxes de baix consum: ZigBee, Bluetooth LE/BT4.0, 6LoWPAN.
 •  
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de:


Seleccionar, especificar i utilitzar els elements principals de control i comunicacions que s?adaptin millor a un sistema de producció automatitzat.

Conèixer les possibilitats i capacitats actuals de gestió basades en autòmats i poder seleccionar, organitzar i desenvolupar metodològicament la programació de diferents PLC en diferents plataformes i llenguatges de programació normalitzats (IEC 61131-3 i SFC).

Avaluar les necessitats de càlcul, accés i gestió de dispositius per tal de definir les característiques necessàries per al sistema de control i comunicacions que especifiquin els requeriments del client.

Analitzar els atributs dels diferents protocols estàndards de busos de camp i tenir els criteris d?aplicabilitat i interoperabilitat per a cadascun d?ells. Saber seleccionar i integrar les comunicacions industrials entre dispositius i entre nivells d?informació.

Conèixer les possibilitats actuals d?accés a

Destinataris

A professionals implicats en la fase de selecció, programació i configuració dels sistemes de control i comunicacions dels dispositius en el procés productiu, o als que volen ampliar les seves habilitats o conèixer les últimes tecnologies i procediments en el desenvolupament de projectes d'automatització i integració.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

dimarts i dijous de 18:15 a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició
del 2 de març de 2017
al juny de 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació reconeguda per a la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Departaments d'enginyeria, de producció i manteniment, ajustant i millorant els sistemes automatitzats. -Enginyeries d'automatització, estructurant i desenvolupant els programes per PLCs i podent seleccionar i integrar les comunicacions industrials.

Promocions

Descomptes disponibles per:

 • UPC Alumni Premium 10%

 • Situació de d'atur 10%

 • Empreses col·laboradores 10%

 • CETIB 15%Preu

2.950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials