FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
 • Barcelona
2.950 €

Descripció

Els sistemes de control programables estan en constant evolució, tant en el seu maquinari (major potència de càlcul, mòduls d'entrades i sortides especials, connexió amb altres dispositius) com en la seva programació (entorns gràfics que faciliten l'estructuració i la visió global del projecte i el treball col·laboratiu).

Per aquest motiu, cal conèixer-los, de manera que en fem una elecció i utilització correctes. A més, avui l'autòmat pot ser un dispositiu més del PC i/o aquest PC pot estar encastat al control i, per tant, difumina la frontera entre la supervisió, el control i l'adquisició de la informació.

Igualment, les comunicacions industrials permeten l'ampliació del sistema i augmenten la distància i la transparència entre dispositius. Avui, la coexistència de protocols industrials i sistemes del món IP facilita la flexibilitat i la ubiqüitat en l'accés de la informació.

Aquesta informació pot ser tant local com global, i integrar els processos de planta per a la seva coordinació, com també enllaçar amb sistemes MES i ERP de la indústria: permetre la transparència i la immediatesa de la informació en tota l'empresa.
Veure més

Temari del curs

1 Comunicacions industrials
 • Introducció: comunicacions a la indústria.
 • Conceptes bàsics: piràmide CIM, el model de referència ISO/OSI.
 • Protocols base: velocitats de transmissió, capacitats, topologies i accés. RS232, RS485, CAN, ethernet.
 • Protocols estàndards en processos industrials: ASi, Interbus-S, Profibus DP/ PA, DeviceNet, i protocols actuals ProfiNET, Ethernet IP, ModbusTCP, EtherCAT. Protocols horitzontals versus verticals.
 • Supervisió d'un sistema a través de WebServer. Accés a les dades de procés a través dels WebServices (p. ex. captura, anàlisi de dades, connexió a sistemes MES). 
 • Obertura de la informació industrial: Transductors en borns a la transparència i estructuració de la informació entre aplicacions, OPC clàssic, OPC UA, descripció de funcions disponibles WSDL (XML), etc.
 
2 Arquitectura del PLC
 • Automatismes combinacionals i seqüencials a programables: PLC.
 • Selecció de l'autòmat: consideracions físiques, de càlcul i d'entorn. 
 • Estimació de costos dels equips més habituals.
 • Cicle de funcionament i control, entrada/ sortida: digitals, analògics, entrades ràpides, PID... 
 • Control de processos seqüencials amb autòmats programables. 
 • Programació IEC 61131. 
 
3 Programació del PLC
 • Metodologia de treball amb PLC. 
 • Llenguatges de programació: contactes o ladder, llistat d'instruccions, diagrama funcional. Instruccions bàsiques. Exemples. 
 • Representació GRAFCET/SFC: descripció, regles i programació. 
 • Estructuració d'un programa. Procediment d'arrencada i parada d'una màquina, tipus de funcionament, estats de producció: la guia GEMMA. 
 • Programació d'estacions reals: posada en marxa i en estat inicial, selecció de mode de funcionament, protecció davant dels defectes habituals i emergències, etc.
 
4 Noves plataformes de desenvolupament i control
 • Dispositius basats en microcontroladors i plataformes miniPC:
  • Arduino, OpenPICUS, RaspberryPI, BeagleBone. Possibilitats i capacitats de programació i connexions amb l'entorn.
 • Estudis de sistemes industrials funcionals.
 • Sistemes de comunicacions sense fils: WLAN-WPAN-WWAN [IEE 802]: WiFi, BT, WiMAX.
 • Xarxes de sensors WNS, xarxes de baix consum: ZigBee, Bluetooth LE/BT4.0, 6LoWPAN.
 •  
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de:


Seleccionar, especificar i utilitzar els elements principals de control i comunicacions que s?adaptin millor a un sistema de producció automatitzat.

Conèixer les possibilitats i capacitats actuals de gestió basades en autòmats i poder seleccionar, organitzar i desenvolupar metodològicament la programació de diferents PLC en diferents plataformes i llenguatges de programació normalitzats (IEC 61131-3 i SFC).

Avaluar les necessitats de càlcul, accés i gestió de dispositius per tal de definir les característiques necessàries per al sistema de control i comunicacions que especifiquin els requeriments del client.

Analitzar els atributs dels diferents protocols estàndards de busos de camp i tenir els criteris d?aplicabilitat i interoperabilitat per a cadascun d?ells. Saber seleccionar i integrar les comunicacions industrials entre dispositius i entre nivells d?informació.

Conèixer les possibilitats actuals d?accés a

Destinataris

A professionals implicats en la fase de selecció, programació i configuració dels sistemes de control i comunicacions dels dispositius en el procés productiu, o als que volen ampliar les seves habilitats o conèixer les últimes tecnologies i procediments en el desenvolupament de projectes d'automatització i integració.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

dimarts i dijous de 18:15 a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició
del 2 de març de 2017
al juny de 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació reconeguda per a la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Departaments d'enginyeria, de producció i manteniment, ajustant i millorant els sistemes automatitzats. -Enginyeries d'automatització, estructurant i desenvolupant els programes per PLCs i podent seleccionar i integrar les comunicacions industrials.

Promocions

Descomptes disponibles per:

 • UPC Alumni Premium 10%

 • Situació de d'atur 10%

 • Empreses col·laboradores 10%

 • CETIB 15%Preu

2.950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials

També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Automatització Industrial: PLC i Comunicacions Industrials