FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Automatització Industrial: Sensors i Accionaments

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
2.950 €

Descripció

En l'automatització d'un sistema de producció es diferencien tres grans blocs: la detecció, el control i l'actuació. Perquè el sistema sigui eficient i eficaç s'observa la importància que tenen la precisió i la robustesa tant dels dispositius que ens transmeten l'estat de l'entorn com dels que actuen sobre aquest.

A més, les tecnologies dels detectors i accionaments han introduït nous camps d'aplicació i han ampliat els rangs d'actuació. Així doncs, cal conèixer totes les seves possibilitats: quins detectors ofereixen més precisió, reconeixement d'imatges per visió per computador, possibilitats actuals de control dels accionaments elèctrics i els actuadors pneumàtics per moviments proporcionals, entre d'altres.

Per tant, el propòsit és conèixer el funcionament, l'àmbit d'actuació i l'aplicabilitat dels diferents dispositius de detecció i actuació, que permetin avaluar les necessitats per a cada procés, especificar els requeriments i seleccionar i configurar la millor opció.

Al llarg del postgrau es desenvoluparà un projecte de disseny d'una línia automatitzada amb el disseny conceptual de les estacions i la selecció i justificació dels dispositius necessaris per al seu funcionament.
Veure més

Temari del curs

1. Introducció
• Disseny per a l'automatització. Variables que s'han de controlar: la seva detecció i la seva actuació.

2 Detectors
• Magnituds a detectar versus sistemes de detecció.
• Tecnologies per a la detecció: inductiva, capacitativa, òptica, mecànica, làser i altres.
• Principis de funcionament.
• Tractament i adaptació del senyal.
• Detectors especialitzats.
• Consideracions en la selecció.
• Configuració, muntatge connexió de dispositius reals.

3 Visió per ordinador a la indústria
• Estructura d'un sistema de visió: il · luminació, òptica, sensor, càlcul.
• Adquisició de la imatge.
• Processament d'imatge, identificació de formes, aplicació de filtres ...
• Sistemes d'inspecció visual automatitzats.

4 Comunicacions industrials
• Introducció a la Fluidotècnia industrial.
• Disseny i dimensionat de circuits elementals.
   

• Distribució en fàbrica: compressors, bombes, grups de manteniment, elements auxiliars.
• preactuadors: vàlvules, distribuïdors. Tipologia, dimensionat i selecció.
• Actuadors: cilindres, actuadors de gir. Funcionament i selecció.
• Fluidotècnia avançada: tècnica proporcional, servovàlvules.
• Estimació de costos dels equips més habituals.
• Simulació i realització de pràctiques de lògica pneumàtica.

5 Accionaments elèctrics
• Actuadors elèctrics: electroimants, motors lineals i rotatius.
• Anàlisi i càlcul dels paràmetres de posicionament, velocitat, parell a màquina ia motor.
• Tipologies, avantatges d'accionament: motor de corrent continu, motor d'inducció, motor pas a pas, motor de brushless, convencionals, de tracció directa i lineals, eix elèctric, motion control.
• Selecció i càlcul d'accionaments. Estimació de costos
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:

Conèixer les possibilitats, disposar de criteris tecnològics i els àmbits d?utilització actuals en els camps de la detecció i els accionaments fluidotècnics i elèctrics.

Seleccionar, especificar i utilitzar els elements principals de detecció i actuació per a un sistema de producció automatitzat.

Avaluar els avantatges i inconvenients dels diferents dispositius de detecció i actuació i escollir l?opció més adient.

Saber aplicar, utilitzar i configurar en els aspectes genèrics els dispositius d?entrada i sortida del sistema automatitzat: simular circuits pneumàtics, parametritzar reguladors de velocitat i determinar la informació a partir d?una imatge capturada per visió per computador, entre d?altres.

Conèixer l?estat de l?art i les novetats tecnològiques actuals en sistemes de detecció i accionaments

Destinataris

A professionals tècnics de departaments d'enginyeria, manteniment o producció responsables de la valoració dels components de detecció i accionament o la definició dels seus requeriments. També a aquells que formen part d'una enginyeria i han de seleccionar els dispositius més adequats en cada cas i avaluar la idoneïtat, connexió i integració amb la resta de la màquina.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

dimarts i dijous de 18:15 a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició
del 18 d'octubre de 2016
al 21 de febrer de 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Departaments d'enginyeria, de producció i de manteniment. -Enginyeries d'automatització.

Promocions

Descomptes disponibles per:

  • UPC Alumni Premium 10%

  • Situació de d'atur 10%

  • Empreses col·laboradores 10%

  • CETIB 15%Preu

2.950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Automatització Industrial: Sensors i Accionaments

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Automatització Industrial: Sensors i Accionaments