Escuela Universitaria de Informática "Tomàs Cerdà" (UAB)

Postgrau en Bioinformàtica: eines computacionals en informàtica mèdica, ciències òmiques i disseny de nous fàrmacs

Escuela Universitaria de Informática "Tomàs Cerdà" (UAB)

Postgrau
Presencial
30 Crèdits
  • Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
2.000 €

Descripció

Aquest curs ha estat dissenyat per un equip de professionals del Sector BIOINFORMÀTIC, que han treballat sota la coordinació i supervisió del BIB (Bionformatics Barcelona).En acabar el curs, els participants coneixeran i sabran treballar amb les eines computacionals que es fan servir en els projectes d'informàtica mèdica. En concret:

  • Sabran identificar les fonts de dades en informàtica mèdica, els àmbits d'aplicació en el sector biomèdic i agroalimentari,

  • Reconeixerà els models 3D moleculars en la recerca de nous fàrmacs, i les diferents tècniques de simulació per ordinador en l'àmbit de la modelització molecular.

  • Sabran consultar, modificar i gestionar la informació emmagatzemada en:

  • Bases de dades mèdiques emprant els procediments, funcions i guions incorporats en el llenguatge de manipulació de dades, fent servir serveis desenvolupats amb la tecnologia de la informàtica en el núvol (cloud computing), i utilitzant adequadament les eines i aplicacions d'ús habitual en informàtica mèdica.

  • Bases de dades bioinformàtiques, emprant els procediments, funcions i guions incorporats en el llenguatge de manipulació de dades..

  • Bases de dades d'estructures químiques i les dades utilitzades per realitzar modelitzacions moleculars, emprant els procediments, funcions i guions incorporats en el llenguatge de manipulació de dades.

  • Sabran treballar adequadament amb les eines i aplicacions d'ús habitual tant en ciències òmiques i com en el disseny de nous fàrmacs.

  • Seran capaços d'elaborar informes relacionats amb les dades obtingudes a partir de les eines utilitzades.


Els participants en el Curs tindran accès al Campus Virtual de les Escoles Universitàries, on disposaran d'un conjunt d'eines de comunicació i col.laboració entre participants i professorat, a més d'un repositori documental.
Veure més

Temari del curs

1 Informàtica mèdica
1.1 Les dades massives (Big-data) en la investigació biomèdica i en l'atenció sanitària. Dades mèdiques de caràcter personal. L'anonimització de les dades. Legislació en protecció de dades.
1.2 Tipus de dades biomèdiques. Bases de dades d'articles de científics.
1.3 Anàlisi de dades: mètodes estadístics. L'entorn de programari R. Anàlisi de dades amb R.
2. Eines informàtiques en investigació biomèdica i atenció sanitària:
2.1 Cloud computing. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i altres.
2.2 Bases de dades d'ús habitual en informàtica mèdica. PharmGKB, ClinVar-NCBI, OMIM, BioMart, PDB i altres.
2.3 Enregistrament de resultats i elaboració d'informes.
3. Biomolècules i ciències òmiques:
3.1 Biomolècules: des de l'ADN a la síntesi de proteïnes. Estructura de l'ADN. Els nucleòtids. Les proteïnes. Els aminoàcids. Estructura de les proteïnes. Transcripció de l'ADN. L'ARN. Síntesi de proteïnes.
3.2 Tècniques de seqüenciació de l'ADN. Comparació de seqüencies. Importància en l'estudi del genoma.
3.3 Ciències òmiques. Genòmica. Proteòmica i metabolòmica. Epigenòmica. Interactòmica i biologia de sistemes. Altres ciències òmiques. Aplicacions.
3.4 Sectors d'aplicació en l'àmbit biomèdic i agroalimentari.
4. Eines informàtiques en les ciències òmiques:
4.1 Eines d'ús habitual en genòmica. Manipulació de seqüències. Alineació. Acoblament de genomes. Anotació de gens. SAMtools, Galaxy i d'altres.
4.2 Repositori d'eines i aplicacions d'ús habitual en ciències òmiques. Introducció a Bioconductor.
4.3 Aplicació de Bioconductor en les ciències òmiques: en trancriptòmica i en epigenòmica.
4.4 Enregistrament de resultats i elaboració d'informes.
5. Els fàrmacs i els receptors:
5.1 Els fàrmacs. Finalitats. Formes farmacèutiques i medicaments.
5.2 Biodisponibilitat i farmacocinètica. ADME.
5.4 Estructura de les proteïnes.
5.5 Receptors. Interacció fàrmac-receptor: agonistes, antagonistes, etc.
5.6 Estructura espacial de les molècules. Models 3D moleculars. Enllaços intermoleculars. Grups funcionals.
6. Eines informàtiques en el disseny de nous fàrmacs:
6.1 Bases de dades d'estructures químiques.
6.2 Obtenció de dades. Filtrat. Mètodes de cerca.
6.3 Cribatge virtual 2D (virtual screening).
6.4 Eines per la cerca i el disseny de farmacòfors.
6.5 Eines per l'acoblament molecular (docking): AutoDock i AutoGrid.
6.6 Eines per simulació de dinàmica molecular: Gromacs, Amber i Charmm.
6.7 Eines pel modelat per homologia: Swiss-Model.
6.8 Enregistrament de resultats i elaboració d'informes.
Veure més

Destinataris

Dirigit a professionals del sector Bioinformàtic, o a persones que per les seves inquietuds personals siguin considerades aptes per seguir amb normalitat els continguts.

Requisits

Per a accedir a aquest Postgrau NO és necessari disposar de titulació universitària.

Horari/Torn

(Calendari i Horaris pendents de concretar).

Durada

El curs té una durada de 250 hores

Lloc on s'imparteix el curs

Sant Cugat

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau emès per Bioinformatics Barcelona i les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdá (adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona).

Promocions

Per graduats de Gimbernat, i membres del BID, 1700 euros.

Preu

2.000 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Bioinformàtica: eines computacionals en informàtica mèdica, ciències òmiques i disseny de nous fàrmacs

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Bioinformàtica: eines computacionals en informàtica mèdica, ciències òmiques i disseny de nous fàrmacs