Escuela Universitaria de Informática "Tomàs Cerdà" (UAB)
Postgrau
Presencial
30 Crèdits
  • Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
2.400 €

Descripció

El Postgrau en Business Intelligence és un programa innovador que té com a misió dotar els participants dels coneixements i habilitats necessàries per a acometer projectes de Business Intelligence en qualsevol de les seves àrees i vessants.

Els assistents treballaran amb eines de Microsoft, a més de poder comptar amb la presència d'empreses on s'han portat a terme casos d'éxit.Els participants en el Curs tindran accès al Campus Virtual de les Escoles Universitàries, on disposaran d'un conjunt d'eines de comunicació i col.laboració entre participants i professorat, a més d'un repositori documental.

Temari del curs

Introducció a BI ( 4 sessions )

Presentació d'objectius , equip docent , continguts , calendari , organització , etc ..
Què és la Business Intelligence ? Què significa realment i on és la diferència entre dades , informació i coneixement ? Aquest és el punt de partida del curs de postgrau , on introduirem els diferents conceptes , tecnologies i el projecte de BI a fi d'anar familiaritzant amb els diferents elements que es van a desenvolupar en els següents mòduls .

Tecnologies ( 8 sessions )

Aquest mòdul posa les bases dels conceptes necessaris per a les tecnologies que s'han de desenvolupar en el mòdul de " Pràctiques " .
L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer i determinar quina tecnologia necessitarem com a eina d'explotació en cada moment arribat el cas .
A través de la presentació i estudi d'exemples pràctics i reals s'analitzaran les diferents tecnologies existents en el mercat per a l'explotació i visualització de dades : bases de dades multidimensionals , mineria de dades , quadres de comandament , informes i consultes , indicadors clau de rendiment ( KPI ) , sistemes d'informació geogràfics , quadres de comandament .

El projecte de BI ( 10 sessions )

Com s'estructura un projecte de Business Intelligence ? Com i per on començar ? Com fer l'anàlisi de requeriments del client ? Quin equip es necessita ? Quins són els factors d'èxit ? A partir d'aquestes i altres preguntes i el desenvolupament de conceptes com Data Warehouse i ETL es detallen els mecanismes necessaris per realitzar i dur a terme amb èxit un projecte de Business Intelligence .

Big Data i Visualització de dades (6 sessions )

El Big Data està de moda , però quan adquireix sentit el Big Data ? Pot la meva empresa amb les dades que genera fer projectes d'aquest tipus ? On és el límit per abordar projectes d'aquest calibre ? Al llarg d'aquest mòdul coneixerem què significa realment el Big Data : concepte i definició , casos , àmbits d'actuació ... i de forma pràctica es treballarà amb conjunts de dades per tal de conèixer aquest paradigma .

Pràctiques ( 20 sessions )

Aquest mòdul abasta el conjunt de pràctiques que realitzarà l'alumne a partir d'un cas escenari / projecte en el qual haurà de portar a terme un projecte de Business Intelligence .
El projecte culmina amb la presentació / defensa de la seva proposta com a empresa de serveis per dur a terme el seu projecte de BI segons l'escenari / projecte anteriorment definit .
Les sessions d'aquest mòdul es realitzaran en un laboratori ( aula d'ordinadors ) a partir d'eines i productes Microsoft . Cada alumne disposarà d'un espai de treball a partir d'una màquina virtual en què desenvolupar el seu projecte . El mòdul inclou tant la formació de les diferents eines i tecnologies com algunes sessions de suport / tutoria per tal de resoldre dubtes i consultes que puguin derivar-se del desenvolupament del projecte pràctic .

Demostracions de fabricants ( 4 sessions )

En aquestes sessions diversos fabricants de solucions i productes de BI , vindran a exposar les bondats i característiques dels seus productes . D'aquesta manera , l'alumne tindrà una visió més crítica de les diferents opcions disponibles al mercat actual .

Casos d'èxit ( 4 sessions )

A partir de projectes d'implantació reals de projectes de Business Intelligence , diverses empreses vindran a explicar-nos la seva experiència i conèixer, de primera mà , quines van ser les lliçons apreses , els punts febles i aquells que van fer que el projecte fos un èxit ( o no ) .
Veure més

Destinataris

Dirigit a:

  • Integrants de l'àrea de Sistemes d'Informació que vulguin ampliar els seus coneixements en relació a Business Intelligence.

  • Personal de l'àrea de control de gestió; aíxí com quadres intermedis de qualsevol àrea de l'empresa.

  • Llicenciats en empresarials i relacionats amb l'àmbito financer.Requisits

Com a norma general per a accedir els estudis de Màster i Postgrau s'ha de disposar de titulació universitària, tant si s'ha obtingut en una Universitat espanyola como extrangera. Excepcionalment es permet l'accés sense disposar d'ella a estudiants que estiguin cursant els darrers crèdits de la carrera i a professionals del sector informàtic, o a persones que per les seves inquietuds personals siguin considerades aptes per a seguir amb normalitat els continguts.

Metodologia

El programa te una elevada orientació pràctica, amb l'objectiu de dotar als alumnes d'una visió extensa sobre les diferents técniques, eines i processos tractats durant les sessions docents.

Durant el curs els participants realitzaran un proyecte individual, on s'aplicaràn els conceptes treballats en el postgrau i que hauran de presentar (exposició oral) davant d'un tribunal format per l'equip docent.

Horari/Torn


Alternativa 1

Dimarts i Dijous de 19 a 22 hores

Alternativa 2

Divendres de 19 a 22 hores i dissabtes de 10 a 13 hores.

Durada

D'octubre de 2.014 a juny de 2.015

Lloc on s'imparteix el curs

Sant Cugat

Objetius

El curs de PostgraU en Business Intelligence proporciona una sòlida formació teòrica i pràctica amb l'objectiu de formar professionals capacitats per a liderar i portar a terme projectes de Business Intelligence de qualsevol àmbit i sector. Un cop finalitzat el curs, l'estudiant serà capaç de:


Identificar necessitats d'informació a l'empresa, indicant quina és la millor forma d'aconseguir-la i els processos associats.
Opcions de presentació i anàlisi de dades necessaries per a la presa de decissions.
Integrar diferents sistemes de dades i decidir quina és la millor forma per al seu anàlisi i presentació.
Determinar quines son les pases necessàries per a portar a terme un projecte de Business Intelligence, identificant els punts crítics i factors d'èxit.
Coordinar, planificar i supervisar les diferents fases que corresponguin a un projecte de Business Intelligence.

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau emès per les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdá (adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona).

Promocions


  • Descompte de 500 euros aplicable a antics alumnes de EU Gimbernat i Tomàs Cerdà

  • Descompte de 400 euros aplicable Col·legiats de COETIC, socis de l'ATI i professionals de les Empreses Partner i Entitats Col·laboradores d'IFR GROUPPreu

2.400 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Business Intelligence

També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Business Intelligence