Escuela Universitaria de Informática "Tomàs Cerdà" (UAB)
Postgrau
Presencial
30 Crèdits
  • Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
2.400 €

Descripció

El Postgrau en Business Intelligence és un programa innovador que té com a misió dotar els participants dels coneixements i habilitats necessàries per a acometer projectes de Business Intelligence en qualsevol de les seves àrees i vessants.

Els assistents treballaran amb eines de Microsoft, a més de poder comptar amb la presència d'empreses on s'han portat a terme casos d'éxit.Els participants en el Curs tindran accès al Campus Virtual de les Escoles Universitàries, on disposaran d'un conjunt d'eines de comunicació i col.laboració entre participants i professorat, a més d'un repositori documental.

Temari del curs

Introducció a BI ( 4 sessions )

Presentació d'objectius , equip docent , continguts , calendari , organització , etc ..
Què és la Business Intelligence ? Què significa realment i on és la diferència entre dades , informació i coneixement ? Aquest és el punt de partida del curs de postgrau , on introduirem els diferents conceptes , tecnologies i el projecte de BI a fi d'anar familiaritzant amb els diferents elements que es van a desenvolupar en els següents mòduls .

Tecnologies ( 8 sessions )

Aquest mòdul posa les bases dels conceptes necessaris per a les tecnologies que s'han de desenvolupar en el mòdul de " Pràctiques " .
L'objectiu d'aquest mòdul és conèixer i determinar quina tecnologia necessitarem com a eina d'explotació en cada moment arribat el cas .
A través de la presentació i estudi d'exemples pràctics i reals s'analitzaran les diferents tecnologies existents en el mercat per a l'explotació i visualització de dades : bases de dades multidimensionals , mineria de dades , quadres de comandament , informes i consultes , indicadors clau de rendiment ( KPI ) , sistemes d'informació geogràfics , quadres de comandament .

El projecte de BI ( 10 sessions )

Com s'estructura un projecte de Business Intelligence ? Com i per on començar ? Com fer l'anàlisi de requeriments del client ? Quin equip es necessita ? Quins són els factors d'èxit ? A partir d'aquestes i altres preguntes i el desenvolupament de conceptes com Data Warehouse i ETL es detallen els mecanismes necessaris per realitzar i dur a terme amb èxit un projecte de Business Intelligence .

Big Data i Visualització de dades (6 sessions )

El Big Data està de moda , però quan adquireix sentit el Big Data ? Pot la meva empresa amb les dades que genera fer projectes d'aquest tipus ? On és el límit per abordar projectes d'aquest calibre ? Al llarg d'aquest mòdul coneixerem què significa realment el Big Data : concepte i definició , casos , àmbits d'actuació ... i de forma pràctica es treballarà amb conjunts de dades per tal de conèixer aquest paradigma .

Pràctiques ( 20 sessions )

Aquest mòdul abasta el conjunt de pràctiques que realitzarà l'alumne a partir d'un cas escenari / projecte en el qual haurà de portar a terme un projecte de Business Intelligence .
El projecte culmina amb la presentació / defensa de la seva proposta com a empresa de serveis per dur a terme el seu projecte de BI segons l'escenari / projecte anteriorment definit .
Les sessions d'aquest mòdul es realitzaran en un laboratori ( aula d'ordinadors ) a partir d'eines i productes Microsoft . Cada alumne disposarà d'un espai de treball a partir d'una màquina virtual en què desenvolupar el seu projecte . El mòdul inclou tant la formació de les diferents eines i tecnologies com algunes sessions de suport / tutoria per tal de resoldre dubtes i consultes que puguin derivar-se del desenvolupament del projecte pràctic .

Demostracions de fabricants ( 4 sessions )

En aquestes sessions diversos fabricants de solucions i productes de BI , vindran a exposar les bondats i característiques dels seus productes . D'aquesta manera , l'alumne tindrà una visió més crítica de les diferents opcions disponibles al mercat actual .

Casos d'èxit ( 4 sessions )

A partir de projectes d'implantació reals de projectes de Business Intelligence , diverses empreses vindran a explicar-nos la seva experiència i conèixer, de primera mà , quines van ser les lliçons apreses , els punts febles i aquells que van fer que el projecte fos un èxit ( o no ) .
Veure més

Destinataris

Dirigit a:

  • Integrants de l'àrea de Sistemes d'Informació que vulguin ampliar els seus coneixements en relació a Business Intelligence.

  • Personal de l'àrea de control de gestió; aíxí com quadres intermedis de qualsevol àrea de l'empresa.

  • Llicenciats en empresarials i relacionats amb l'àmbito financer.Requisits

Com a norma general per a accedir els estudis de Màster i Postgrau s'ha de disposar de titulació universitària, tant si s'ha obtingut en una Universitat espanyola como extrangera. Excepcionalment es permet l'accés sense disposar d'ella a estudiants que estiguin cursant els darrers crèdits de la carrera i a professionals del sector informàtic, o a persones que per les seves inquietuds personals siguin considerades aptes per a seguir amb normalitat els continguts.

Metodologia

El programa te una elevada orientació pràctica, amb l'objectiu de dotar als alumnes d'una visió extensa sobre les diferents técniques, eines i processos tractats durant les sessions docents.

Durant el curs els participants realitzaran un proyecte individual, on s'aplicaràn els conceptes treballats en el postgrau i que hauran de presentar (exposició oral) davant d'un tribunal format per l'equip docent.

Horari/Torn


Alternativa 1

Dimarts i Dijous de 19 a 22 hores

Alternativa 2

Divendres de 19 a 22 hores i dissabtes de 10 a 13 hores.

Durada

D'octubre de 2.014 a juny de 2.015

Lloc on s'imparteix el curs

Sant Cugat

Objetius

El curs de PostgraU en Business Intelligence proporciona una sòlida formació teòrica i pràctica amb l'objectiu de formar professionals capacitats per a liderar i portar a terme projectes de Business Intelligence de qualsevol àmbit i sector. Un cop finalitzat el curs, l'estudiant serà capaç de:


Identificar necessitats d'informació a l'empresa, indicant quina és la millor forma d'aconseguir-la i els processos associats.
Opcions de presentació i anàlisi de dades necessaries per a la presa de decissions.
Integrar diferents sistemes de dades i decidir quina és la millor forma per al seu anàlisi i presentació.
Determinar quines son les pases necessàries per a portar a terme un projecte de Business Intelligence, identificant els punts crítics i factors d'èxit.
Coordinar, planificar i supervisar les diferents fases que corresponguin a un projecte de Business Intelligence.

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau emès per les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdá (adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona).

Promocions


  • Descompte de 500 euros aplicable a antics alumnes de EU Gimbernat i Tomàs Cerdà

  • Descompte de 400 euros aplicable Col·legiats de COETIC, socis de l'ATI i professionals de les Empreses Partner i Entitats Col·laboradores d'IFR GROUPPreu

2.400 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Business Intelligence

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Business Intelligence