La Salle

Postgrau en ciutats intel·ligents (Smart Cities)

La Salle

Postgrau
Presencial
30 Crèdits

Descripció

Les Smart Cities s'estan convertint poc a poc en una realitat. Cada vegada són més les ciutats que aposten per un model intel·ligent de gestió dels seus recursos. La progressió porta a pensar que el 2050 la població urbana arribarà a ser un 70% de la població mundial total. Administracions públiques a tots els nivells fa temps que treballen per aconseguir ciutats més manejables, més sostenibles, i adaptades a les necessitats de tots els ciutadans. La quantitat de recursos i serveis a administrar augmenta, així com la seva demanda, i la necessitat d'adaptar-se a nous requeriments, com per exemple, l'aparició de flotes massives de cotxes elèctrics, de sistemas distribuïts de generació d'energia renovable, de nous sistemes de transport (i la millora contínua de la mobilitat davant l'augment d'habitants), l'integración de serveis transversals i de noves xarxes de dades, la necessitat d 'aprofitament d'infraestructures existents, o la connexió permanent a tots els serveis tant d'usuaris com d'administradors de la ciutat i els seus recursos.


 


En aquest sentit, les Smart Cities és un àmbit en expansió que requereix un gran nombre de personal especialitzat amb coneixements tècnics, tant en empreses de nova creació, com en grans companyies del sector de l'energia, del transport, o d'infraestructures TIC.


 


Aquest postgrau, a part d'oferir una visió àmplia de les Smart Cities, recolzada per les empreses i ajuntaments col·laboradors, és l'únic que ofereix una profunda base tècnica sobre les Smart Cities i la gestió de l'energia en les ciutats, des del punt de vista d'un edifici intel·ligent fins al districte i tota la ciutat.


 


Si vols ser un expert en Smart Cities, tenir els coneixements necessaris per plantejar solucions revolucionàries per a les ciutats i col·laborar amb ajuntaments i grans empreses en el disseny de les ciutats del futur, el Postgrau en Smart Cities t'ofereix aquesta oportunitat.


Veure més

Temari del curs

Energia. 5 ECTS.

Solucions Smart Grid en ciutats.
Empreses de serveis energètics (ESEs).
Certificats energètics.
El control i l'automatització en edificis (EN 15232).
Gestió energètica de grans instal·lacions.

Automàtica. 5 ECTS.

Introducció al Control i la Gestió d'Infraestructures Automatizadas.
Comunicacions OPC.
Sistemes SCADA.
Plataformes programari de gestió integral.

Domòtica. 5 ECTS.

Introducció a la domòtica.
Tecnologies de Smart Facilities (KNX, DALI, BACnet, MODBUS).
Building Management System (BMS).
Anàlisi d'infraestructures urbanes.

Xarxes i seguretat. 5 ECTS.

Introducció a les xarxes de dades.
Estructura d'internet i IPV6.
Switching, routing, redundància i alta disponibilitat.
Arquitectura de xarxa per a una Smart City.
Xarxes i tecnologies d'accés de les Smart Cities.
Xarxes d'agregació, backhaul, dispositius d'adquisició de dades i actuació.
Xarxes i infraestructures TIC per a l'administració de Big Data.

De l'Smart Building a la Smart City (Master Classes Smart Cities). 5 ECTS.

Per què Smart Cities? Visió política i socioeconòmica.
City Protocol i l'estandardització en les Smart Cities.
El marc legal de les Smart Cities.
Urbanisme, economia urbana i sostenibilitat.
Components d'una arquitectura Smart City: instal·lacions i control ambiental.
Sistemes de finançament i gestió sostenible de projectes Smart City.
La cyberseguridad a les Smart Cities.
El vehicle elèctric, la mobilitat del futur.
Smart City social.
Big Data, Open Data i la gestió de les dades de la Smart City.
Casos d'èxit: Barcelona, Sabadell District of the Future, Sant Cugat Smart Lighting, INDRA, Schneider, etc.
Visita guiada pilots Smart City de Barcelona.

Projecte integrador. 5 ECTS.

Projecte final de postgrau aplicant els coneixements adquirits a un cas pràctic definit i dirigit conjuntament pels propis ajuntaments i empreses col·laboradores i el professorat.
Veure més

Destinataris


  • Graduats en enginyeries (superiors o tècniques) afins al postgrau, com ara: telecomunicacions, electrònica, informàtica, que volen especialitzar-se en aquest tipus de projectes a l'alça, dotant-los d'eines i coneixements que no han obtingut en altres titulacions d'enginyeria, i convertint-los en un "enginyer total" en l'àmbit de les Smart Cities.

  • Professionals que vinguin de formació professional i mòduls superiors amb experiència professional en les activitats d'enginyeria de projectes, construcció, posada en servei d'instal·lacions, explotació i manteniment de materials, equips i serveis.

  • Alumnes interessats amb altres perfils també seran considerats. Tots els interessats seran valorats de forma individual segons la seva formació i experiència professional per valorar la seva capacitat per a la realització del postgrau.Veure més

Metodologia

S'alternen classes presencials amb el plantejament de projectes que els alumnes definiran i planificaran. Hi ha un mòdul de seminaris on es dóna una visió global de les Smart Cities amb professionals del sector (tant públic com privat), directament implicats en el desenvolupament de ciutats intel·ligents.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Horari: Dimarts, dimecres i dijous, de 19h a 22h.

Data Límit:

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017, s'inicia a l'octubre de 2015 i es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Durada

Té una durada d'1 semestre i el seu inici es el 21/02/2017

Objectius

Formar professionals que afrontin les demandes en el disseny i la implantació de projectes transversals dins el marc de les ciutats intel·ligents.
Definir el paradigma de ciutat intel·ligent a partir de l'estudi en profunditat de l'edifici i el barri intel·ligent.
Fonamentar les bases tecnològiques de les ciutats intel·ligents en els camps verticals de l'energia, automàtica, domòtica i xarxes.
Capacitar per integrar les tecnologies i sistemes propis de les ciutats intel·ligents.
Entendre les necessitats que puguin sorgir en els projectes d'aplicació de les TIC a la ciutat, i ser capaços d'analitzar i identificar correctament els requeriments tècnics i socioeconòmics de cada cas / solució.

Perspectives laborals

Experts TIC per a la gestió o el treball tècnic que es dediquin a realitzar projectes en l'àmbit de Smart Cities, tant dins d'empreses, com en el sector públic (ajuntaments, administració regional o estatal). Enginyers en els àmbits d'automàtica (sistemes de control), domòtica (solucions per a edificis intel·ligents), la gestió d'energia i la gestió i interconnexió de xarxes de dades heterogènies.

Promocions

A La Salle, les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de La Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Preu

A consultar

Avantatges del curs

- Smart Cities és un àmbit en expansió que requereix un gran nombre de personal especialitzat amb coneixements tècnics, tant en empreses de nova creació, com en grans empreses del sector de l'energia, transport, o infraestructures TIC.
- El programa ofereix una base tècnica profunda sobre les eines utilitzades en diferents àmbits de les Smart Cities.
- Col·laboració directa amb grans empreses i ajuntaments amb els quals La Salle R & D manté bona relació a través del treball conjunt en iniciatives i projectes d'investigació i implantació previs.
- El programa compta amb la col·laboració directa de grans empreses i ajuntaments. Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat, Ajuntament de Sabadell, ANESE - Associació d'Empreses de Serveis Energètics, City Protocol Society, ENCO, ENDESA, EVERIS, INDRA SISTEMES, Institut Municipal d'Informàtica, J & A Garrigues, SLP, MATRIKON OPC, SCHNEIDER.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en ciutats intel·ligents (Smart Cities)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en ciutats intel·ligents (Smart Cities)