Postgrau en Comerç Exterior

Postgrau
Distància
6 mesos
1179 €

Descripció

En aquest curs aprendràs  que l'empresa necessita disposar d'un departament d'exportació, que sigui capaç d'oferir totes les funcions i els serveis necessaris, per assolir els objectius empresarials en cadascun dels mercats objectiu.
També es dedicarà una assignatura a conèixer els principis de la contractació internacional, així com les principals clàusules d'un contracte de compravenda internacional.

Temari

Mòduls
Exportació i importació
Els documents d'importació i d'exportació
els Incoterms
les duanes
Les duanes i l'Organització Mundial del Comerç
El transport i la logística internacional
Els mitjans de pagament i els crèdits documentaris
El finançament internacional
Els mercats de divises
La contractació internacional
El departament d'exportació

Competències per a les quals et prepara el curs

La finalitat dels programes que s'imparteixen a EENI és aconseguir que, a banda dels coneixements teòrics propis de cada matèria, els estudiants també adquireixin habilitats, actituds, valors i eines per enfrontar-se amb èxit al món laboral d'acord al seu perfil competencial. Es treballen les següents competències: pensament analític Autoconeixement i auto aprenentatge comunicació intercultural Planificació, l'organització i orientació a la consecució Recerca i gestió de la informació idiomes Flexibilitat i empatia

Destinataris

Dirigit a totes aquelles persones que vulguin especialitzar-se en el comerç exterior. No cal experiència ni coneixements previs de comerç exterior.

Requisits

Qualsevol persona que treballi en comerç exterior ha de conèixer el funcionament de les duanes en general (i en particular de la Unió Europea, del MERCOSUR, de la Comunitat Andina, del Sistema Centroamericano d'Integració ...), els documents necessaris en les operacions de importació i exportació així com els incoterms (FOB, CIF, etc.) que fixen les condicions d'una exportació o importació .

Metodologia

Aplicació del mètode del cas.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, portuguès, francès, anglès Gran part dels cursos estan disponibles en anglès, espanyol, francès i portuguès; algunes assignatures estan disponibles en rus, xinès o àrab

Objectius

L'objectiu del Diploma de Postgrau en Comerç Exterior (a distància), és proporcionar tots
els coneixements, eines i tècniques necessàries per gestionar tots els aspectes
relacionats amb les tècniques del comerç exterior d'una empresa exportadora o importadora: Incoterms, transport internacional, les duanes, documents, cobraments i pagaments internacionals, crèdits documentaris, finançament internacional, contractes, etc.

Titulació obtinguda

Els alumnes amb títol universitari obtindran el "Diploma de Postgrau en Comerç Exterior" emès per EENI. Els alumnes sense títol universitari obtindran el "Diplomat en Comerç Exterior" emès per EENI.

Perspectives laborals

Empreses exportadores i / o importadores: departaments de comerç exterior, Internacionalització .. - Empreses de serveis i organismes relacionats amb el comerç internacional: departaments d'Internacional (Banca), la logística (Transport), les duanes (Transitaris / Agents de Duanes), Consultoria de comerç exterior, cambres de comerç ... - Institucions públiques i privades relacionades amb la internacionalització: Agències de desenvolupament, cambres de comerç, associacions d'empresaris, organismes multilaterals, Organitzacions No Governamentals ... - Projectes propis (emprenedors) oferint serveis d'assessor de comerç exterior, Agent comercial, Intermediari en operacions d'importació i exportació o creant la seva pròpia empresa especialitzada en importació / exportació.

Promocions

Becas parciales disponibles

Avantatges del curs

Els alumnes (es) que hagin superat aquest Diploma de Postgrau en Comerç Exterior poden convalidar les assignatures en els anteriors màsters.

Professorat

Compta amb un equip interdisciplinari de professors de negocis internacionals a Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Molts d'aquests experts són ex-alumnes de l'EENI. Un equip de professors és l'encarregat tant de respondre a les preguntes de l'alumne, com de corregir els exercicis. Els professors estan principalment per: 1. Atendre els dubtes acadèmics dels alumnes. 2. Corregir els exercicis. 3. Emetre informes acadèmics. 4. Els professors no estan per: atendre preguntes administratives, solucionar problemes d'instal·lació, etc. El professor no fa les funcions del coach.
Campus i seus: EENI-Escuela Española de Negocios Internacionales
EENI-Escuela española de negocios internacionales
Sta Mª. La Vall, c/19, nº 19 43002 Corbera de Llobregat (Tarragona)
Cursos més populars
X