Associació Animal Latitude

Postgrau sobre Coneixement del Món Animal. Educació i Sensibilització. Universitat de Barcelona

Associació Animal Latitude

Postgrau
Presencial
Oficial / Homologat
8 Mesos
  • Barcelona
1.680 €

Descripció

Actualment és de gran interès i importància l'estudi de la millora de la relació entre la societat, la natura i els animals, i per tant crear programes d'educació i sensibilització ambiental que generin consciència ecològica, i una interacció respectuosa amb el medi ambient.

Per poder dur a terme aquests programes a què ens referim (sobre diversos temes com espècies invasores, adopcions responsables, animals exòtics, conèixer la natura, el turisme responsable, etc.) cal tenir coneixements pedagògics, d'organització o de comunicació. Aquests coneixements són útils per redactar un projecte, fer la planificació, coordinació i gestió. Però el més important és conèixer els diferents actors i escenaris implicats, per incidir en els continguts i les accions a realitzar. Cal conèixer aquestes dimensions, la interdisciplinarietat que hi ha en aquestes accions, així com en altres àmbits d'estudi.

En aquest postgrau entrarem en la dimensió de la zoologia, ecologia i medi ambient, de la fauna més propera a nosaltres, sigui domèstica, silvestre autòctona o exòtica. Amb aquestes noves matèries, podrem reflexionar sobre les accions que actualment es duen a terme per informar i formar la societat en matèries ambientals, especialment sobre fauna, i quines mancances poden tenir.

Coneixent la fauna i el medi natural, podrem entendre molt millor les temàtiques de conservació i amenaces actuals, i per tant adaptar els nostres projectes i activitats a la realitat que ens envolta. Sovint tenim coneixements sobre la població, sobre el perfil d'estudiants, d'usuaris de les nostres institucions i centres, però també hem de conèixer el nostre entorn, tan desconegut per a la majoria.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1.- Introducció a la gestió i educació en el món animal (5 crèdits)
Del 2 febrer al 16 març 2017
  

• L'ésser humà i el medi (Manel Puigcerver, UB)
• El món animal (Manel Puigcerver, UB)
• antrozoologia (Paula Calvo, Càtedra Fundació Affinity Animals i Societat)
• Lleis i normativa en protecció animal (Manel Pomarol, Cap de la Secció de Conservació de la Fauna, Servei de Fauna i Flora, Dir. Gral Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)
• Benestar animal i maltractament (Miquel Llorente, Directod IPRIM, President APE)
• Violència i crueltat animal (Núria Querol)
• Ecopedagogía (educació ambiental) (Gerard Corriols)
• Ecologia emocional (Gerard Corriols)
• Comunicació ambiental (Gerard Corriols)
• Recursos educatius que s'acosten a la natura (Associació Galanthus)
• Projectes d'educació i sensibilització ambiental (Irene Cervera, Associació Animal Latitude)
    

Mòdul 2.- Coneixement del món animal: domèstic i silvestre (14 crèdits)
Del 17 de març al 30 setembre 2017

Animals domèstics
• Els animals domèstics (Paula Calvo, Càtedra Fundació Affinity Animals i Societat)
• Etologia i ecologia felina (Jaume Fatjó, Càtedra Fundació Affinity Animals i Societat)
• Etologia i ecologia canina (Jaume Fatjó, Càtedra Fundació Affinity Animals i Societat)
• Sortida: visita a una protectora d'animals domèstics.
• El món del cavall (Clara Bosch, Quirovet)
• Sortida de camp: pràctica amb cavalls (Clara Bosch, Quirovet)

Ocells
• Ocells I: taxonomia. la llista d'ocells. (Ricard Gutiérrez, biòleg i ornitòleg, Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat de Catalunya
• Ocells II: metodologia d'identificació d'ocells al camp (Ricard Gutiérrez).
• Sortida de camp: observació i identificació d'aus. (Ricard Gutiérrez).
• Dibuix de naturalesa: una eina educativa - les aus. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora)
• Sortida de dibuix d'ocells al camp. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora).

Mamífers i fauna urbana
• Petits mamífers silvestres (Sergi García, Associació Galanthus).
• Grans mamífers ibèrics (Sergi García).
• Sortida de camp: interpretació de l'hàbitat dels mamífers (Sergi García).
• Biodiversitat urbana I (Sergi García).
• Biodiversitat urbana II (Sergi García).
• Sortida de camp (urbana) (Sergi García).
• Dibuix de naturalesa: una eina educativa - els mamífers. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora).
• Sortida pràctica de dibuix (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora).

Rèptils i amfibis
• Introducció als rèptils i amfibis (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C. (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya)
• Maneig de rèptils (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.)
• Dibuix de naturalesa: una eina educativa - els rèptils (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora)
• Dibuix de rèptils al C.R.A.R.C. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora)
    

Biodiversitat marina
• El medi marí (Manel Gazo, Submon)
• Biodiversitat costanera i litoral I (Jordi Sánchez, Submon)
• Biodiversitat costanera i litoral II (Jordi Sánchez i Manel Gazo, Submon)
• Biodiversitat animal de mar obert (Manel Gazo, Submon)
• Estudis i accions de conservació de biodiversitat marina (Manel Gazo i Jordi Sánchez, Submon)
• Sortida pràctica d'identificació peixos i observació de la fauna del litoral (Submon)
    
    

Mòdul 3.- Centres de recuperació de fauna i primers auxilis en animals domèstics i salvatges (6 crèdits)
Del 6 d'octubre al 25 novembre 2017

• Com funciona un centre de recuperació (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.).
• Primers auxilis de rèptils (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.).
• Primers auxilis de mamífers silvestres (Rafael Molina, Centre de Recuperació de Fauna (CRF) de Torreferrussa).
• Primers auxilis de mamífers silvestres II (Rafael Molina, CRF Torreferrussa).
• Visita al centre de recuperació de Torreferrussa (Rafael Molina, CRF Torreferrussa).
• Primers auxilis d'animals domèstics: gat i gos (Elena Garcia, Càtedra Fundació Affinity).
• Primers auxilis d'animals domèstics: gat i gos II (Elena Garcia, Càtedra Fundació Affinity).
• Visita a Fundació Mona (Miquel Llorente).
• La Xarxa de Rescat de Fauna Marina (Ricard Gutiérrez).
• Visita Centre de Recuperació Catalunya (Ricard Gutiérrez).
• Rescat d'animals exòtics i funcionament d'un nucli zoològic (Tere Rodríguez, apaec).
• Gestió d'espècies invasores (FAADA).
• Campanyes i educació ambiental a escoles.
• Visita a un altre centre de recuperació de Catalunya.

Mòdul 4.- Treball final de Postgrau (5 crèdits)
Disseny d'un projecte d'Educació / sensibilització / comunicació ambiental
Aquest projecte es realitza al llarg de tot el curs, amb l'acompanyament de l'equip del postgrau a través de tutories.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs


Adquirir coneixements bàsics sobre el món animal, necessaris per a poder desenvolupar projectes de comunicació, educació i / o sensibilització ambiental.
Conèixer actors implicats en aquests projectes (societat, organitzacions privades, ens públics i entitats ambientals).
Conèixer la relació entre les persones i els animals des de la visió de la antrozoologia i altres ciències.
Adquirir coneixements sobre la tinença responsable d'animals domèstics.
Conèixer les normatives legals i institucionals sobre la protecció d'animals.
Adquirir coneixements bàsics sobre la fauna autòctona i exòtica que viu a Catalunya.
Conèixer, revisar els instruments i les tècniques per realitzar projectes d'educació i sensibilització ambiental, fent especial èmfasi en les més innovadores per poder dissenyar projectes ambientals en el món de la biodiversitat i la fauna.
Saber situar la funció de l'educador ambiental, comunicador, tècnic ambiental i altres professionals

Destinataris

Ha estat dissenyat per a totes aquelles persones amb una sensibilitat pel medi ambient que vulguin incrementar els seus coneixements sobre la fauna i dotar-se d'eines a l'hora de dissenyar propostes educatives atractives; així com capacitar-se per desenvolupar programes d'educació, divulgació i / o sensibilització ambiental de qualitat.

Requisits

Persones que han acabat la diplomatura o el grau en l'àmbit de ciències de l'educació o ciències naturals (o altres titulacions relacionades) i vulguin especialitzar-se i endinsar-se en el treball d'educació i sensibilització ambiental.

(Per exemple: Llicenciats de l'àrea de ciències de l'educació: educació social, pedagogia, psicologia, etc. Llicenciats de l'àrea de ciències naturals: ciències ambientals, veterinària, biologia, etc.)

En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat d'assistència expedit per la Universitat de Barcelona.


 
Veure més

Prova d'accés

Enviar el C.V. i còpia de titulacions en el cas que es necessiti.

Metodologia

Teoria i pràctica, amb un espai virtual per compartir material, dubtes, seguiment etc.
Es disposa de tutories fora de l'aula.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà en funció de les persones participants.

Tipus d'avaluació

L'avaluació és contínua, per obtenir la titulació és necessari participar en les activitats, l'assistència del 8% i la realització d'un projecte escrit, el disseny d'un projecte

Horari/Torn

Sessions teòriques dijous i / o divendres de 17 a 20h, sortides de camp (quan marqui el calendari) els dissabtes al matí, o tot el dia en funció de la ubicació del lloc de la pràctica.

Places

20

Durada

De febrer a desembre de 2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Sessions teòriques a la Universitat de Barcelona, Campus Mundet. ICE
Passeig de la Vall d'Hebron 117, 08035 Barcelona

Sortides de camps en centres especialitzats o parcs naturals.

Objetius


Conèixer la relació entre les persones i els animals des de la visió de la antrozoologia.

Adquirir coneixements sobre la tinença responsable d'animals domèstics.

Conèixer les normatives legals i institucionals sobre la protecció d'animals.

Adquirir coneixements bàsics sobre la fauna autòctona i exòtica que viu a Catalunya.

Conèixer, revisar els instruments i les tècniques per realitzar projectes d'educació i sensibilització ambiental, fent especial èmfasi en les més innovadores.

Saber situar la funció de l'educador ambiental, comunicador, tècnic ambiental i altres professionals en les organitzacions privades i públiques, entenent aquests com a part de la xarxa de comunicació i divulgació ambiental.Titulació obtinguda

Titulació oficial de la Universitat de Barcelona, diploma oficial de postgrau sobre Coneixement del Món Animal

Perspectives laborals

Aquest programa va dirigit a persones que treballen o volen treballar com:

Tècnics responsables d'actuacions d'educació i comunicació ambiental en les administracions i institucions.
Responsables d'equipaments d'educació ambiental.
Dissenyadors de recursos i / o campanyes per a l'educació i la comunicació ambiental.
Assessors d'educació i comunicació ambiental.
Mestres o professorat interessat en les matèries impartides ..
Educadors ambientals.
Educadors socials i altres professionals en actiu que vulguin adquirir coneixements i experiència en aquest àmbit.
Responsables de gestió i comunicació de centres de recuperació de fauna, d'acollida d'animals, refugis o entitats de protecció animal.
Gestors o tècnics de projectes de divulgació i sensibilització ambiental.
Comunicadors i divulgadors ambientals.

Promocions

Cal consultar ajudes ofertes a través d'entitats bancàries que tenen conveni amb la Universitat de Barcelona.

Preu

1.680 €
A aquest preu se li d'afegir 70 euros en concepte de serveis específics i de suport a l'aprenentatge.
No s'inclouen les despeses que impliquen les sortides pràctiques (desplaçaments, manutenció, entrades, etc.)

Avantatges del curs

No existeix aquesta oferta formativa en cap altra universitat de l'Estat. És un postgrau dissenyat i creat per entitats expertes i professionals del sector de la fauna i el medi ambient, la seva conservació i protecció.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau sobre Coneixement del Món Animal. Educació i Sensibilització. Universitat de Barcelona

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau sobre Coneixement del Món Animal. Educació i Sensibilització. Universitat de Barcelona