Associació Animal Latitude

Postgrau sobre Coneixement del Món Animal. Educació i Sensibilització. Universitat de Barcelona

Associació Animal Latitude

Postgrau
Presencial
Oficial / Homologat
8 Mesos
  • Barcelona
1.680 €

Descripció

Actualment és de gran interès i importància l'estudi de la millora de la relació entre la societat, la natura i els animals, i per tant crear programes d'educació i sensibilització ambiental que generin consciència ecològica, i una interacció respectuosa amb el medi ambient.

Per poder dur a terme aquests programes a què ens referim (sobre diversos temes com espècies invasores, adopcions responsables, animals exòtics, conèixer la natura, el turisme responsable, etc.) cal tenir coneixements pedagògics, d'organització o de comunicació. Aquests coneixements són útils per redactar un projecte, fer la planificació, coordinació i gestió. Però el més important és conèixer els diferents actors i escenaris implicats, per incidir en els continguts i les accions a realitzar. Cal conèixer aquestes dimensions, la interdisciplinarietat que hi ha en aquestes accions, així com en altres àmbits d'estudi.

En aquest postgrau entrarem en la dimensió de la zoologia, ecologia i medi ambient, de la fauna més propera a nosaltres, sigui domèstica, silvestre autòctona o exòtica. Amb aquestes noves matèries, podrem reflexionar sobre les accions que actualment es duen a terme per informar i formar la societat en matèries ambientals, especialment sobre fauna, i quines mancances poden tenir.

Coneixent la fauna i el medi natural, podrem entendre molt millor les temàtiques de conservació i amenaces actuals, i per tant adaptar els nostres projectes i activitats a la realitat que ens envolta. Sovint tenim coneixements sobre la població, sobre el perfil d'estudiants, d'usuaris de les nostres institucions i centres, però també hem de conèixer el nostre entorn, tan desconegut per a la majoria.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1.- Introducció a la gestió i educació en el món animal (5 crèdits)
Del 2 febrer al 16 març 2017
  

• L'ésser humà i el medi (Manel Puigcerver, UB)
• El món animal (Manel Puigcerver, UB)
• antrozoologia (Paula Calvo, Càtedra Fundació Affinity Animals i Societat)
• Lleis i normativa en protecció animal (Manel Pomarol, Cap de la Secció de Conservació de la Fauna, Servei de Fauna i Flora, Dir. Gral Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya)
• Benestar animal i maltractament (Miquel Llorente, Directod IPRIM, President APE)
• Violència i crueltat animal (Núria Querol)
• Ecopedagogía (educació ambiental) (Gerard Corriols)
• Ecologia emocional (Gerard Corriols)
• Comunicació ambiental (Gerard Corriols)
• Recursos educatius que s'acosten a la natura (Associació Galanthus)
• Projectes d'educació i sensibilització ambiental (Irene Cervera, Associació Animal Latitude)
    

Mòdul 2.- Coneixement del món animal: domèstic i silvestre (14 crèdits)
Del 17 de març al 30 setembre 2017

Animals domèstics
• Els animals domèstics (Paula Calvo, Càtedra Fundació Affinity Animals i Societat)
• Etologia i ecologia felina (Jaume Fatjó, Càtedra Fundació Affinity Animals i Societat)
• Etologia i ecologia canina (Jaume Fatjó, Càtedra Fundació Affinity Animals i Societat)
• Sortida: visita a una protectora d'animals domèstics.
• El món del cavall (Clara Bosch, Quirovet)
• Sortida de camp: pràctica amb cavalls (Clara Bosch, Quirovet)

Ocells
• Ocells I: taxonomia. la llista d'ocells. (Ricard Gutiérrez, biòleg i ornitòleg, Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat de Catalunya
• Ocells II: metodologia d'identificació d'ocells al camp (Ricard Gutiérrez).
• Sortida de camp: observació i identificació d'aus. (Ricard Gutiérrez).
• Dibuix de naturalesa: una eina educativa - les aus. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora)
• Sortida de dibuix d'ocells al camp. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora).

Mamífers i fauna urbana
• Petits mamífers silvestres (Sergi García, Associació Galanthus).
• Grans mamífers ibèrics (Sergi García).
• Sortida de camp: interpretació de l'hàbitat dels mamífers (Sergi García).
• Biodiversitat urbana I (Sergi García).
• Biodiversitat urbana II (Sergi García).
• Sortida de camp (urbana) (Sergi García).
• Dibuix de naturalesa: una eina educativa - els mamífers. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora).
• Sortida pràctica de dibuix (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora).

Rèptils i amfibis
• Introducció als rèptils i amfibis (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C. (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya)
• Maneig de rèptils (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.)
• Dibuix de naturalesa: una eina educativa - els rèptils (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora)
• Dibuix de rèptils al C.R.A.R.C. (Blanca Martí de Ahumada, Il·lustradora)
    

Biodiversitat marina
• El medi marí (Manel Gazo, Submon)
• Biodiversitat costanera i litoral I (Jordi Sánchez, Submon)
• Biodiversitat costanera i litoral II (Jordi Sánchez i Manel Gazo, Submon)
• Biodiversitat animal de mar obert (Manel Gazo, Submon)
• Estudis i accions de conservació de biodiversitat marina (Manel Gazo i Jordi Sánchez, Submon)
• Sortida pràctica d'identificació peixos i observació de la fauna del litoral (Submon)
    
    

Mòdul 3.- Centres de recuperació de fauna i primers auxilis en animals domèstics i salvatges (6 crèdits)
Del 6 d'octubre al 25 novembre 2017

• Com funciona un centre de recuperació (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.).
• Primers auxilis de rèptils (Albert Martínez Silvestre, C.R.A.R.C.).
• Primers auxilis de mamífers silvestres (Rafael Molina, Centre de Recuperació de Fauna (CRF) de Torreferrussa).
• Primers auxilis de mamífers silvestres II (Rafael Molina, CRF Torreferrussa).
• Visita al centre de recuperació de Torreferrussa (Rafael Molina, CRF Torreferrussa).
• Primers auxilis d'animals domèstics: gat i gos (Elena Garcia, Càtedra Fundació Affinity).
• Primers auxilis d'animals domèstics: gat i gos II (Elena Garcia, Càtedra Fundació Affinity).
• Visita a Fundació Mona (Miquel Llorente).
• La Xarxa de Rescat de Fauna Marina (Ricard Gutiérrez).
• Visita Centre de Recuperació Catalunya (Ricard Gutiérrez).
• Rescat d'animals exòtics i funcionament d'un nucli zoològic (Tere Rodríguez, apaec).
• Gestió d'espècies invasores (FAADA).
• Campanyes i educació ambiental a escoles.
• Visita a un altre centre de recuperació de Catalunya.

Mòdul 4.- Treball final de Postgrau (5 crèdits)
Disseny d'un projecte d'Educació / sensibilització / comunicació ambiental
Aquest projecte es realitza al llarg de tot el curs, amb l'acompanyament de l'equip del postgrau a través de tutories.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs


Adquirir coneixements bàsics sobre el món animal, necessaris per a poder desenvolupar projectes de comunicació, educació i / o sensibilització ambiental.
Conèixer actors implicats en aquests projectes (societat, organitzacions privades, ens públics i entitats ambientals).
Conèixer la relació entre les persones i els animals des de la visió de la antrozoologia i altres ciències.
Adquirir coneixements sobre la tinença responsable d'animals domèstics.
Conèixer les normatives legals i institucionals sobre la protecció d'animals.
Adquirir coneixements bàsics sobre la fauna autòctona i exòtica que viu a Catalunya.
Conèixer, revisar els instruments i les tècniques per realitzar projectes d'educació i sensibilització ambiental, fent especial èmfasi en les més innovadores per poder dissenyar projectes ambientals en el món de la biodiversitat i la fauna.
Saber situar la funció de l'educador ambiental, comunicador, tècnic ambiental i altres professionals

Destinataris

Ha estat dissenyat per a totes aquelles persones amb una sensibilitat pel medi ambient que vulguin incrementar els seus coneixements sobre la fauna i dotar-se d'eines a l'hora de dissenyar propostes educatives atractives; així com capacitar-se per desenvolupar programes d'educació, divulgació i / o sensibilització ambiental de qualitat.

Requisits

Persones que han acabat la diplomatura o el grau en l'àmbit de ciències de l'educació o ciències naturals (o altres titulacions relacionades) i vulguin especialitzar-se i endinsar-se en el treball d'educació i sensibilització ambiental.

(Per exemple: Llicenciats de l'àrea de ciències de l'educació: educació social, pedagogia, psicologia, etc. Llicenciats de l'àrea de ciències naturals: ciències ambientals, veterinària, biologia, etc.)

En casos justificats, es pot permetre l'accés d'estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i en cas de superar el programa rebran un certificat d'assistència expedit per la Universitat de Barcelona.


 
Veure més

Prova d'accés

Enviar el C.V. i còpia de titulacions en el cas que es necessiti.

Metodologia

Teoria i pràctica, amb un espai virtual per compartir material, dubtes, seguiment etc.
Es disposa de tutories fora de l'aula.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà en funció de les persones participants.

Tipus d'avaluació

L'avaluació és contínua, per obtenir la titulació és necessari participar en les activitats, l'assistència del 8% i la realització d'un projecte escrit, el disseny d'un projecte

Horari/Torn

Sessions teòriques dijous i / o divendres de 17 a 20h, sortides de camp (quan marqui el calendari) els dissabtes al matí, o tot el dia en funció de la ubicació del lloc de la pràctica.

Places

20

Durada

De febrer a desembre de 2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Sessions teòriques a la Universitat de Barcelona, Campus Mundet. ICE
Passeig de la Vall d'Hebron 117, 08035 Barcelona

Sortides de camps en centres especialitzats o parcs naturals.

Objetius


Conèixer la relació entre les persones i els animals des de la visió de la antrozoologia.

Adquirir coneixements sobre la tinença responsable d'animals domèstics.

Conèixer les normatives legals i institucionals sobre la protecció d'animals.

Adquirir coneixements bàsics sobre la fauna autòctona i exòtica que viu a Catalunya.

Conèixer, revisar els instruments i les tècniques per realitzar projectes d'educació i sensibilització ambiental, fent especial èmfasi en les més innovadores.

Saber situar la funció de l'educador ambiental, comunicador, tècnic ambiental i altres professionals en les organitzacions privades i públiques, entenent aquests com a part de la xarxa de comunicació i divulgació ambiental.Titulació obtinguda

Titulació oficial de la Universitat de Barcelona, diploma oficial de postgrau sobre Coneixement del Món Animal

Perspectives laborals

Aquest programa va dirigit a persones que treballen o volen treballar com:

Tècnics responsables d'actuacions d'educació i comunicació ambiental en les administracions i institucions.
Responsables d'equipaments d'educació ambiental.
Dissenyadors de recursos i / o campanyes per a l'educació i la comunicació ambiental.
Assessors d'educació i comunicació ambiental.
Mestres o professorat interessat en les matèries impartides ..
Educadors ambientals.
Educadors socials i altres professionals en actiu que vulguin adquirir coneixements i experiència en aquest àmbit.
Responsables de gestió i comunicació de centres de recuperació de fauna, d'acollida d'animals, refugis o entitats de protecció animal.
Gestors o tècnics de projectes de divulgació i sensibilització ambiental.
Comunicadors i divulgadors ambientals.

Promocions

Cal consultar ajudes ofertes a través d'entitats bancàries que tenen conveni amb la Universitat de Barcelona.

Preu

1.680 €
A aquest preu se li d'afegir 70 euros en concepte de serveis específics i de suport a l'aprenentatge.
No s'inclouen les despeses que impliquen les sortides pràctiques (desplaçaments, manutenció, entrades, etc.)

Avantatges del curs

No existeix aquesta oferta formativa en cap altra universitat de l'Estat. És un postgrau dissenyat i creat per entitats expertes i professionals del sector de la fauna i el medi ambient, la seva conservació i protecció.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau sobre Coneixement del Món Animal. Educació i Sensibilització. Universitat de Barcelona

Postgrau sobre Coneixement del Món Animal. Educació i Sensibilització. Universitat de Barcelona