Postgrau en Cromatografia de Gasos a Madrid

Descripció

El Postgrau en Cromatografia de Gasos és presencial a Madrid.

L'objectiu del postgrau és donar a conèixer la tècnica a nivell teòric i pràctic.

Temari

Cromatografia de gasos

Introducció a la tècnica de GC
 • Aspectes teòrics de la separació cromatogràfica per GC.
 • Tipus de columnes.
Instrumentació
 • Injectors.
 • Detectors.
 • GCMS.
 • Automatització mitjançant vàlvules selectores.
La pràctica cromatogràfica
 • Optimització de les condicions experimentals.
 • Anàlisi qualitatius.
 • Anàlisi quantitatius.
 • Tractament de dades.
 • Troubleshooting.
 • Desenvolupament de mètodes d'anàlisi.
Qualitat
 • GLP i Validació en GC.
Aplicacions
 • Discussió d'algunes aplicacions característiques.
 • Simulació informatitzada d'anàlisi per GC.
Pràctiques al laboratori amb equips GC.

Destinataris

Llicenciats, graduats o tècnics del sector.

Durada

Inici: 18 octubre 2016 Final: 24 novembre 2016

Pràctiques

Pràctiques al laboratori amb equips GC. Per a les sessions pràctiques al laboratori s'haurà de portar bata i ulleres de seguretat.

Horari

Horari: De dilluns a divendres de 18 a 22 h.
Postgrau en Cromatografia de Gasos a Madrid
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X