IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
750 Hores
1.670 €

Descripció

En un món en què creixen els contactes entre persones i grups de diferents identitats i cultures, és més necessari que mai comptar amb eines pràctiques per a la construcció de la convivència social. Davant els escenaris de conflicte social, creix la importància de fomentar la interculturalitat i una llibertat social corresponsable. Amb una visió global, és possible atansar-nos a la cohesió social, assolint la col·laboració responsable dels agents socials i un salt qualitatiu de la democràcia.El Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural pretén donar resposta als reptes de les societats del s.XXI, per millorar la convivència i la interculturalitat en tots els seus nivells. De la mà d'experts de diferents camps, s'ofereix una visió transversal i interdisciplinària, amb la finalitat que adquireixis eines d'aplicació pràctica per a una millor aproximació en els contactes interculturals.Es proposen continguts entorn a la construcció d'una convivència social basada en una cultura de la pau (a partir del text de la Carta de la Pau dirigida a l'ONU), amb la voluntat d'edificar un món on prevalguin valors, actituds i comportaments que rebutgin la violència i busquin gestionar els conflictes mitjançant el diàleg i la negociació entre les persones, els grups i les nacions.

Veure més

Temari del curs

1. Memòria històrica: la transmissió de ressentiments i la convivència social

1.1. Obstacles a la convivència social.

 • Noció de culpa històrica.
 • La contingència de l‘ésser humà.
 • La força de les evidències.

1.2. Els ressentiments: obstacle invisible.

 • Concepte de ressentiment.
 • Lògica dels ressentiments.
 • L'esterilitat dels ressentiments.

1.3. La construcció de la convivència social.

 • La superació dels ressentiments històrics.
 • L'amistat com a fonament de la convivència social.
 • La solidaritat com a base de la societat intercultural.

1.4. La memòria històrica i la convivència social.

 • La idea de contingència òntica.
 • La identitat personal, fruit de la historia.
 • L'acceptació ètica de la historia pretèrita.

2. El paper de la identitat en escenaris de conflicte social

2.1. Identitats inclusives i/o excloents.

 • La construcció de la identitat.
 • El fonament de les identitats.
 • La fraternitat existencial i les identitats històriques.

2.2. Convivència intercultural.

 • La societat civil i les estructures socials.
 • Les unitats geogràfiques humanes.
 • Comunitats socials adultes i convivència intercultural.

2.3. La llibertat social coresponsable.

 • Llibertat i alteritat.
 • Llibertat responsable.
 • Llibertat social coresponsable.

2.4. La responsabilitat històrica.

 • La responsabilitat històrica de les institucions.
 • El valor objectiu de la història.
 • Reconèixer, lamentar i compensar els mals del passat.

3. Vers la cohesió social

3.1. La responsabilitat dels agents socials.

 • La responsabilitat d'engendrar.
 • La coresponsabilitat de la societat.
 • La dignitat humana: arrel i fonament.

3.2. Límits i possibilitats de la democràcia.

 • La situació actual de les democràcies.
 • Debilitats i malalties de les democràcies.
 • El salt qualitatiu de les democràcies.

3.3. Els drets de les generacions futures.

 • Responsabilitat dels governants.
 • Generacions futures i vida digna.
 • El bé dels presents.

4. Treball final

Veure més

Destinataris


Aquest postgrau interdisciplinar està pensat per a:
 • Agents socials que s'enfronten cada dia als conflictes originats per la convivència social en tots els seus nivells: educadors, mestres, professors, psicòlegs, personal sanitari, treballadors socials, responsables d'entitats no lucratives i ONGs.


 • Persones que pel seu treball a l'administració, ja sigui en ajuntaments, diputacions o a la Generalitat, han de donar resposta a situacions de violència i falta de cohesió social.


 • Llicenciats en Humanitats, Filosofia, Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Geografia, Història i totes aquelles persones interessades en especialitzar-se en temes referents a la construcció d'una cultura de la pau en els diferents àmbits de la societat.Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 16 novembre 2015.
Final curs 12 novembre 2016.
Crèdits: 30 ECTS.

Objetius

Els objectius generals del Postgrau són:


Dotar als participants de les bases en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
Oferir als participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
Dotar als participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques treballades.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i financing.

Preu

1.670 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques

També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques