Postgrau en Desenvolupament de Productes Farmacèutics

Descripció

El Postgrau en Desenvolupament i Registre de Productes Farmacèutics és presencial a Barcelona.

Temari

Drug discovery 20h:
• Introducció i definicions
• Eines per al disseny de compostos actius
• Estratègies per a la síntesi de compostos actius
• Identificació de compostos actius
• Fàrmacs Biotecnològics

Recerca de nous fàrmacs: fase desenvolupament preclínic (30 h):
• El desenvolupament preclínic
• L'estudi amb sistemes de prova no humans
• La toxicologia aplicada als medicaments
• Proves toxicològiques in vitro
• Proves toxicològiques in vivo
• El bioanàlisi i la farmacocinètica
• El desenvolupament galènic

Recerca de nous fàrmacs: fase desenvolupament clínic (40 h):
• Aspectes històrics dels Assajos Clínics
• Definició d'Assaigs clínics
• Perfil del Monitor d'Assaigs Clínics
• Dissenys i fases d'un Assaig Clínic. Tipus d'Assaigs clínics
• Assaigs Clínics de Fase I i garantia de qualitat
• Assaigs Clínics de Fase II
• Assaigs Clínics de Fase III
• Assaigs Clínics de Fase IV
• Estudis Post-autorització, EPAs i no EPA. Actualització de la legislació
• Estudis de Farmacoeconomia
• Gestió i anàlisi de resultats en Salut
• Estudis de farmacovigilància. Actualització de la legislació
• Disseny experimental d'un protocol d'Assaig Clínic
• El diari del pacient
• Principis generals del disseny del Quadern de Recollida de Dades (CRD)
• El manual de l'investigador
• Tallers / exercicis pràctics generals

Recerca de nous fàrmacs: fase desenvolupament industrial (40 h):
• El desenvolupament industrial en fabricació: validacions i qualificacions (annex 15 de les GMP)
• Desenvolupament analític: validació de mètodes analítics fisicoquímics i microbiològics
• Planificació: gestió de la fabricació i planificació de la demanda d'un medicament

Destinataris

Aquest postgrau va dirigit a llicenciats de farmàcia, química, biologia, bioquímica, biotecnologia, medicina que vulguin adquirir coneixements en el desenvolupament de productes o bé vulguin incorporar-se en la indústria farmacèutica en les àrees relacionades amb el registre i documentació.

Durada

Inici: 17 d'octubre del 2016.

Objectius

El desenvolupament d'un medicament és un procés altament complex que ha d'acabar en la presentació del registre en l'AEMPS. La presentació del registre és la culminació d'un treball que inclou a molts professionals de l'empresa. Des de la primera idea de què i com ha de ser el nou fàrmac fins a la presentació del registre i posteriorment la seva entrada al mercat, pot passar més d'una dècada.El desenvolupament d'un nou medicament varia depenent de la seva classificació com a fàrmac, és a dir, és un procés totalment diferent desenvolupar nous medicaments que medicaments genèrics o medicaments orfes, per exemple.Durant el procés de desenvolupament d'un medicament intervindran professionals de diferent perfil formatiu; biòlegs, farmacèutics, químics, metges, veterinaris, enginyers, etc.Una bona base formativa de com és el desenvolupament dels diferents tipus de medicaments del mercat pot facilitar l'entrada laboral en el sector farmacèutic

Promocions

50% de descompte per a persones en situació d'atur, estudiants universitaris o de cicles formatius.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Horari

De dilluns a divendres de 18 a 22 h.
Postgrau en Desenvolupament de Productes Farmacèutics
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X