Postgrau en Design for Innovation Strategy

Postgrau
Presencial
3 mesos
6300 €

Descripció

El Postgrau en Design for Innovation Strategy se centra en les metodologies del disseny i la innovació per identificar noves oportunitats de negoci i crear solucions amb valor.

Les tendències mundials, com els canvis tecnològics, el creixement de la població, els canvis demogràfics, l'escassetat de recursos i el canvi climàtic suposen importants reptes per a les empreses de tot el món. Una estratègia basada en la innovació és una forma, si no l'única, d'aconseguir un creixement econòmic sostenible a llarg termini. El disseny és una de les principals eines empresarials que poden promoure, fomentar i facilitar la innovació.

El disseny pot contribuir a transformar organitzacions, influint en el seu model de negoci o identificant noves oportunitats. Les metodologies del disseny i la innovació es poden aplicar des de la concepció fins al desenvolupament de nous productes i serveis fins a la seva comunicació o en les relacions amb els clients. El disseny és una eina per a la innovació que, si s'integra en l'estratègia general de negoci, pot convertir-se en un dels principals actius per al desenvolupament de models de negoci sostenibles al llarg del temps. Per a això, és necessari comptar amb professionals formats en certs aspectes concrets que puguin gestionar el procés de disseny i innovació, entès com a eina estratègica de negoci.

En col·laboració amb importants empreses, el curs està orientat a aplicar les eines i els coneixements en entorns i problemes reals.

Destinataris

Graduats i llicenciats en qualsevol disciplina del disseny, enginyers, arquitectes i professionals del màrqueting, la comunicació i l'empresa.
Especialistes en màrqueting i comunicació
Professionals de l'àmbit dels negocis i la planificació estratègica
Emprenedors i industrials de múltiples sectors que busquen un nou plantejament per als seus processos de producció, tècniques i metodologies per replantejar l'enfocament del seu negoci
Altres professionals amb experiència demostrable en el camp del disseny, la innovació o el màrqueting

Metodologia

Els postgraus intensives de l'IED Barcelona proposen una metodologia dinàmica en la qual el curs serveix com un laboratori d'anàlisi i intercanvi d'informació i debat de casos. Els participants tindran l'oportunitat de compartir experiències amb els ponents, en un entorn de diàleg proper que serveixi com a punt de trobada del seu coneixement actual i de les seves aspiracions de carrera en el futur. El curs seguirà un plantejament pràctic i es combinarà amb classes magistrals i conferències. Els estudiants podran aprendre i experimentar amb els professors en un entorn de col·laboració proper. L'expectativa és que les classes es converteixin en tallers actius amb una metodologia pràctica utilitzant el contingut teòric impartit pels professors. El programa s'aplicarà en un entorn dinàmic, combinant diferents tipus de classes per a un major enriquiment professional.

Idiomes en els quals s'imparteix

El curs s'imparteix en anglès

Durada

Data d'Inici: 16/01/2020. Crèdits: 30.

Objectius

L'objectiu del postgrau és oferir els coneixements necessaris per tal d'entendre i utilitzar el disseny com una eina estratègica per a expressar i promoure la innovació. Amb el curs es pretén formar professionals que liderin la gestió de processos de disseny complexos i assumeixin nous reptes per tal d'explotar oportunitats aplicant el coneixement i les metodologies per fomentar la innovació:
• Dotar els participants d'una sèrie d'habilitats per promocionar, desenvolupar i gestionar la innovació a través del disseny, tant en un projecte com dins d'una organització.
• Oferir els coneixements i les eines metodològiques necessàries per desenvolupar i gestionar projectes d'innovació, des de la creació de nous productes i serveis fins a la de nous models de negoci o redefinint processos, sempre des de la perspectiva del design thinking.
• Entendre les metodologies i els processos de disseny que permeten posar en pràctica les idees.
• Des d'un punt de vista crític, el curs oferirà les habilitats necessàries per poder qüestionar els procediments establerts, identificar oportunitats i aplicar estratègies d'innovació mitjançant la creativitat i el disseny, integrant tot el coneixement implicat en el procés d'innovació.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Perspectives laborals

Els participants adquireixen els coneixements per treballar en companyies i organitzacions de diferents àmbits desenvolupant algunes de les següents funcions: Coordinar i desenvolupar processos d'innovació en disseny i implementar-com a eina estratègica. Identificar oportunitats de negoci mitjançant les metodologies adquirides. Visió estratègica per a la conceptualització i desenvolupament de nous productes i serveis. Gestió i promoció de la cultura creativa en el si de l'empresa Tenir les capacitats i la visió per treballar en equips multidisciplinaris

Professorat

Coordinadors: Guido Charosky i Pierpaolo Congiu. El coordinador del curs defineix la visió, el plantejament i els continguts i dóna suport a la elecció de l'equip docent i els ponents especials, tots ells professionals amb àmplia experiència i relacionats amb prestigioses institucions i organitzacions en els seus àmbits de treball.

Horari

Dilluns a dijous de 18.30h a 22.30h i divendres de 16:40-22:40.
Campus i seus: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
IED Barcelona Escola Superior de Disseny
C/ Biada, 11 08012 Barcelona
Cursos més populars
X