IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
750 Hores
2.470 €

Descripció

L'increment de casos denunciats o detectats de violència familiar en els últims anys, així com una major cobertura mediàtica d'aquests, contribueixen a una més gran sensibilització social i un interès major per part de l'administració. Tot plegat fa necessària una millor especialització en l'abordatge d'aquesta mena de violència.Aquest postgrau té per objectiu formar professionals qualificats per a la detecció i intervenció de casos de violència familiar. Aporta les eines i pautes adequades per tractar el tema des d'una visió interdisciplinària. Per a una correcta detecció i actuació han de tenir-se en compte factors de diversos àmbits que intervenen d'una manera o altra en el desenvolupament de la violència familiar i que són clau per a una adequada intervenció: aspectes socials, psicològics, sanitaris, educatius, de seguretat i jurídics.Si ets treballador social o tens contacte amb casos sospitosos de violència familiar i vols aprofundir en un tema d'actualitat i d'especial gravetat, el Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari et brinda l'oportunitat d'adquirir les habilitats de detecció i les pautes d'intervenció en aquests casos.

Veure més

Temari del curs

1. Mòdul introductori
1.1. La violència familiar
1.2. Manifestacions de la violència familiar
1.3. Treball en equip i en xarxa d'equips

2. Violència contra la infància i adolescència
2.1. Definicions i característiques dels maltractaments infantils
2.2. Dinàmiques familiars de cada tipus de maltractament infantil
2.3. Sistema de protecció a la infància. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció, derivació i intervenció
2.4. Aspectes legals
2.5. Indicadors psicosocials, educatius i sanitaris. Efectes dels maltractaments
2.6. Tècniques i instruments psicosocials i pedagògics. Diagnòstic mèdic (ambulatori i hospitalari)
2.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. programes d'intervenció familiar.
2.8. Àmbits de la prevenció: comunitari, sanitari, social i educatiu

3. Violència en la parella
3.1. Anàlisi de la violència en la parella.
3.2. Mites i estereotips. El cicle de la violència
3.3. Detecció de situacions de violència en la parella. Efectes i repercussions
3.4. Aspectes legals
3.5. Aspectes psicosociales i sanitaris. Efectes a curt i llarg termini dels maltractaments en la parella
3.6. Protocols d'actuació i treball en xarxa. Tècniques i instruments psicosociales i sanitaris
3.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. Programes d'intervenció familiar
3.8. La prevenció des dels àmbits: comunitari, sanitari, social i educatiu

4. Violència contra les persones grans
4.1. Aspectes soci-culturals. Definició de cada tipus de maltractament. Dimensió del problema
4.2. Dinàmiques relacionals. Característiques de les víctimes i els agressors. Els factors de risc
4.3. Aspectes legals
4.4. Aspectes psicosocials i sanitaris. Indicadors i conseqüències
4.5. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció i derivació. Factors pronòstic (de risc)
4.6. Tècniques i instruments psicosocials i sanitaris
4.7. Recursos de suport i atenció generals i especialitzades (social, sanitària, jurídica, etc.)
4.8. Plans, programes i projectes de prevenció en l'àmbit familiar, residencial i comunitari

5. Projecte
5.1. Realització del disseny d'un projecte aplicat amb tutoria especialitzada.
Veure més

Destinataris

Llicenciats, diplomats i professionals dels àmbits psicosocial, sanitari, educatiu i jurídic, que cerquin més capacitació en un àmbit que requereix, cada vegada més, coneixements més especialitzats.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 16 setembre 2016.

Objectius

L'objectiu d'aquest postgrau és capacitar l'alumne per poder detectar les diverses modalitats de la violència familiar i intervenir-hi en conseqüència. Al final del curs, l'alumne haurà adquirit:


Les bases conceptuals, actitudinals i procedimentals necessàries per a la comprensió, detecció, avaluació i intervenció en les diferents modalitats de violència familiar.
Un coneixement del marc legal i de protecció a les víctimes de maltractaments.
Les tècniques i metodologies de prevenció, detecció i intervenció a través dels recursos i programes existents.
La capacitat de poder derivar els casos detectats als serveis d'atenció corresponents, a més de coordinar actuacions amb altres professionals.
La capacitat de reflexió i discussió en grup des d'una perspectiva interdisciplinària.
La capacitat per dissenyar projectes d'investigació-intervenció.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Detecció i Intervenció en Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

2.470 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:

Formació on-line especialitzada en una àrea de progressiva rellevància social.
Visió global del fenomen de la violència familiar (infància, parella, gent gran) per a una detecció i avaluació eficaç de cada cas.
Possibilitat d'ampliar el Postgrau amb un segon any acadèmic per aconseguir un nivell d'especialització més elevat i la pertinent titulació de Màster.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari