IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
750 Hores
2.470 €

Descripció

L'increment de casos denunciats o detectats de violència familiar en els últims anys, així com una major cobertura mediàtica d'aquests, contribueixen a una més gran sensibilització social i un interès major per part de l'administració. Tot plegat fa necessària una millor especialització en l'abordatge d'aquesta mena de violència.Aquest postgrau té per objectiu formar professionals qualificats per a la detecció i intervenció de casos de violència familiar. Aporta les eines i pautes adequades per tractar el tema des d'una visió interdisciplinària. Per a una correcta detecció i actuació han de tenir-se en compte factors de diversos àmbits que intervenen d'una manera o altra en el desenvolupament de la violència familiar i que són clau per a una adequada intervenció: aspectes socials, psicològics, sanitaris, educatius, de seguretat i jurídics.Si ets treballador social o tens contacte amb casos sospitosos de violència familiar i vols aprofundir en un tema d'actualitat i d'especial gravetat, el Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari et brinda l'oportunitat d'adquirir les habilitats de detecció i les pautes d'intervenció en aquests casos.

Veure més

Temari del curs

1. Mòdul introductori
1.1. La violència familiar
1.2. Manifestacions de la violència familiar
1.3. Treball en equip i en xarxa d'equips

2. Violència contra la infància i adolescència
2.1. Definicions i característiques dels maltractaments infantils
2.2. Dinàmiques familiars de cada tipus de maltractament infantil
2.3. Sistema de protecció a la infància. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció, derivació i intervenció
2.4. Aspectes legals
2.5. Indicadors psicosocials, educatius i sanitaris. Efectes dels maltractaments
2.6. Tècniques i instruments psicosocials i pedagògics. Diagnòstic mèdic (ambulatori i hospitalari)
2.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. programes d'intervenció familiar.
2.8. Àmbits de la prevenció: comunitari, sanitari, social i educatiu

3. Violència en la parella
3.1. Anàlisi de la violència en la parella.
3.2. Mites i estereotips. El cicle de la violència
3.3. Detecció de situacions de violència en la parella. Efectes i repercussions
3.4. Aspectes legals
3.5. Aspectes psicosociales i sanitaris. Efectes a curt i llarg termini dels maltractaments en la parella
3.6. Protocols d'actuació i treball en xarxa. Tècniques i instruments psicosociales i sanitaris
3.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. Programes d'intervenció familiar
3.8. La prevenció des dels àmbits: comunitari, sanitari, social i educatiu

4. Violència contra les persones grans
4.1. Aspectes soci-culturals. Definició de cada tipus de maltractament. Dimensió del problema
4.2. Dinàmiques relacionals. Característiques de les víctimes i els agressors. Els factors de risc
4.3. Aspectes legals
4.4. Aspectes psicosocials i sanitaris. Indicadors i conseqüències
4.5. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció i derivació. Factors pronòstic (de risc)
4.6. Tècniques i instruments psicosocials i sanitaris
4.7. Recursos de suport i atenció generals i especialitzades (social, sanitària, jurídica, etc.)
4.8. Plans, programes i projectes de prevenció en l'àmbit familiar, residencial i comunitari

5. Projecte
5.1. Realització del disseny d'un projecte aplicat amb tutoria especialitzada.
Veure més

Destinataris

Llicenciats, diplomats i professionals dels àmbits psicosocial, sanitari, educatiu i jurídic, que cerquin més capacitació en un àmbit que requereix, cada vegada més, coneixements més especialitzats.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 16 setembre 2016.

Objetius

L'objectiu d'aquest postgrau és capacitar l'alumne per poder detectar les diverses modalitats de la violència familiar i intervenir-hi en conseqüència. Al final del curs, l'alumne haurà adquirit:


Les bases conceptuals, actitudinals i procedimentals necessàries per a la comprensió, detecció, avaluació i intervenció en les diferents modalitats de violència familiar.
Un coneixement del marc legal i de protecció a les víctimes de maltractaments.
Les tècniques i metodologies de prevenció, detecció i intervenció a través dels recursos i programes existents.
La capacitat de poder derivar els casos detectats als serveis d'atenció corresponents, a més de coordinar actuacions amb altres professionals.
La capacitat de reflexió i discussió en grup des d'una perspectiva interdisciplinària.
La capacitat per dissenyar projectes d'investigació-intervenció.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Detecció i Intervenció en Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

2.470 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:

Formació on-line especialitzada en una àrea de progressiva rellevància social.
Visió global del fenomen de la violència familiar (infància, parella, gent gran) per a una detecció i avaluació eficaç de cada cas.
Possibilitat d'ampliar el Postgrau amb un segon any acadèmic per aconseguir un nivell d'especialització més elevat i la pertinent titulació de Màster.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari

Postgrau en Detecció i Intervenció de la Violència Familiar. Un Enfocament Interdisciplinari