UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB

Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència

UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB

Postgrau
Presencial
30 Crèdits
 • Manresa (Barcelona)
2.750 €

Descripció

Les entitats i centres del sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a les persones amb dependència es troben en un procés de creixement, evolució i transformació en profunditat. Les adreces i els gestors dels centres són molt conscients d'aquesta realitat. El repte se situa en incorporar i millorar les estratègies directives, en gestionar l'activitat i els equips professionals buscant els millors resultats ia promoure l'evolució dels centres cap a l'eficiència i la convergència entre les expectatives dels clients i l'oferta de serveis.Aquest postgrau s'adreça a les gestores i gestors dels centres sociosanitaris, residències i altres serveis d'atenció sanitària i social per a persones amb dependència que desitgin desenvolupar les seves competències de direcció i gestió, compartir, innovar i avançar en la intervenció per a la millora dels serveis oferts i de la competitivitat en el sector.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: La direcció estratègica de l'organització
El procés estratègic aplicat al sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a la dependència
Anàlisi del sector de referència
Anàlisi interna de les organitzacions proveïdores de serveis sociosanitaris i socials

Identificació de les amenaces i oportunitats del sector de referència
Identificació dels punts forts i febles de les organitzacions proveïdores
Definició dels objectius estratègics i del pla d'accions
Implantació del pla d'actuació
Avaluació del procés estratègic i els resultats

Mòdul 2: El sector de serveis sociosanitaris i socials i els reptes: La direcció del canvi
El sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a la dependència en procés de redefinició i canvi del model
Els nous reptes, els tipus de clients, l'evolució de les expectatives, la concepció dels centres i dels serveis oferts, els professionals i del sistema de finançament
Les organitzacions enfront del canvi
La direcció i la gestió del procés de canvi
Models d'intervenció

Mòdul 3: Les innovacions en el sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a la dependència
La innovació en el sector dels serveis d'atenció a persones amb dependència: Visió actual
Innovar, el mite del cost i de la dificultat - Mirant els serveis i l'atenció des de perspectives diferents
Una visió en les experiències d'innovació del grup: Anàlisi dels processos i els factors rellevants
Valoració dels resultats de les experiències compartides i de l'impacte en clients i famílies
Preparar l'organització per innovar: el treball amb els equips
Innovacions més rellevants en el sector

Mòdul 4: Models d'Atenció
Conèixer els diferents models d'atenció centrat en la persona en l'àmbit sociosanitària i dependència
Conèixer noves preparatives i reptes que ens defineixen els nous models d'atenció
Conèixer les potencialitats i dificultats de cada model.
Instruments per argumentar sobre el model prevalent de la nostra entitat.

Mòdul 5: La direcció dels processos de l'organització
La direcció i gestió de processos
Els processos estratègics. Els processos d'atenció dirigits al pacient / resident
Els processos de suport
Assignació dels responsables dels processos
La gestió i coordinació dels processos i dels equips
La definició dels indicadors d'assoliment de la qualitat
L'avaluació de resultats i la millora contínua en acció

Mòdul 6: La captació dels clients, la direcció de la comunicació i la gestió de la informació
La captació de clients, la comunicació i la fidelització
Captació i gestió d'estades
La gestió de la informació dirigida als ciutadans, als clients potencials i famílies ia altres entitats
La difusió de la informació rellevant del centre
La promoció i comunicació amb clients interessats
La captació de clients i adhesió
El suport al client ia la família previ a l'entrada al centre
La integració del client i de la família en el centre
El procés de fidelització

Mòdul 7: La direcció, l'organització i el lideratge dels professionals i dels equips de treball
La direcció i el lideratge de les organitzacions i equips professionals
Liderant les organitzacions: models d'eficiència
Estils de lideratge personal, formes eficients i ineficients
Construcció i desenvolupament d'equips de treball competitius
Millorant el propi estil de lideratge

Mòdul 8: Gestió econòmica, financera i patrimonial. L'elaboració del pressupost, la gestió, el seguiment, l'ajust i l'avaluació
Els estats comptables
Anàlisi dels estats comptables
L'elaboració i gestió del pressupost, el seguiment, l'ajust i l'avaluació
Comptabilització de gestió: gestió dels costos
Avaluació i selecció d'inversions

Mòdul 9: La direcció estratègica i la gestió dels Recursos Humans
La direcció i gestió dels Recursos Humans
El dimensionament dels equips professionals
La captació de nous professionals
L'acollida i la integració en el centre
La formació i desenvolupament
L'avaluació de la contribució
La remuneració
La motivació, la gestió d'expectatives
La direcció per assolir metes

Mòdul 10: La implantació i desenvolupament del sistema d'acreditació i de qualitat de l'organització
L'acreditació i l'aplicació de sistemes de qualitat en els centres
Sistemes d'acreditació de centres sociosanitaris i socials
La proposta d'acreditació de centres a Catalunya i d'altres comunitats
Els sistemes de qualitat i millora contínua
El sistema FQM, la Normativa ISO 2001-2008 i d'altres sistemes
La direcció de la qualitat en els centres

Mòdul 11: El desenvolupament i la innovació del sistema d'informació per a la gestió sociosanitària i social i la integració d'aplicacions
Sistemes d'informació aplicats a la gestió de centres sociosanitaris i socials
Característiques i components dels sistemes d'informació
Gestió de la informació i presa de decisions
Indicadors de l'activitat, de la gestió i de la qualitat
Quadre de comandament

Mòdul 12: Bioètica i equitat en les actuacions, distribució i gestió de recursos sociosanitaris i socials
La bioètica en l'atenció a les persones
Bioètica: Concepte i principis
Inclusió dels principis de la bioètica en la presa de decisions i en la gestió
Problemàtica jurídica / legal en l'atenció sociosanitària i social
Instruments per al desenvolupament de la bioètica en les organitzacions
La confidencialitat i protecció de dades en l'àmbit sociosanitari i social
Veure més

Destinataris

Directors i gestors de les entitats i centres del sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a les persones amb dependència.

Requisits

Preferentment diplomats i llicenciats universitaris dels àmbits sanitari, social i econòmic. També podran accedir al programa aquells professionals que sense disposar d'una titulació universitària disposin d'experiència professional acreditada en aquest camp.

Metodologia

El desenvolupament de les sessions s'orienta a professionals amb experiència, i utilitza una metodologia basada en la participació, l'intercanvi i la recerca de noves propostes d'intervenció.

Tipus d'avaluació

Assistència obligatòria d'un mínim del 85% del total d'hores lectives.
Realització dels exercicis i resolució de casos proposats.
Elaboració i defensa pública d'un projecte integrador.

Horari/Torn

De 9.30 h a 19.00 h.

Objetius


 • Aplicar el procés de direcció estratègica en les situacions reals dels centres

 • Analitzar la dinàmica dels processos de canvi i transformació en les organitzacions del sector

 • Contrastar processos d'innovació en la gestió, en els serveis i les accions globals dels centres

 • Aplicar la direcció de processos de serveis

 • Aplicar tècniques per a la captació dels clients, la comunicació, la gestió de la informació i la fidelització

 • Identificar models actuals de direcció, organització i lideratge dels professionals i dels equips de treball i analitzar l'estil propi de lideratge

 • Aplicar coneixements i tècniques per a l'elaboració, gestió i avaluació del pressupost

 • Dirigir i gestionar els recursos humans amb criteris i praxi d'eficàcia

 • Analitzar els sistemes d'acreditació, de qualitat i millora contínua aplicats a les organitzacions del sector

 • Analitzar i comparar les innovacions del sistema d'informació sociosanitàriaTitulació obtinguda

Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència expedit per la la Universitat de Vic ? Universitat Central de Catalunya.

Amb el reconeixement de Formació d'Interès en Serveis Socials atorgat pel Departament de Benestar Social i Família.

Promocions

Possibilitat de subvenció mitjançant bonificacions de la Fundació Tripartita.

Preu

2.750 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència

També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència