UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB

Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència

UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB

Postgrau
Presencial
30 Crèdits
 • Manresa (Barcelona)
2.750 €

Descripció

Les entitats i centres del sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a les persones amb dependència es troben en un procés de creixement, evolució i transformació en profunditat. Les adreces i els gestors dels centres són molt conscients d'aquesta realitat. El repte se situa en incorporar i millorar les estratègies directives, en gestionar l'activitat i els equips professionals buscant els millors resultats ia promoure l'evolució dels centres cap a l'eficiència i la convergència entre les expectatives dels clients i l'oferta de serveis.Aquest postgrau s'adreça a les gestores i gestors dels centres sociosanitaris, residències i altres serveis d'atenció sanitària i social per a persones amb dependència que desitgin desenvolupar les seves competències de direcció i gestió, compartir, innovar i avançar en la intervenció per a la millora dels serveis oferts i de la competitivitat en el sector.

Veure més

Temari del curs

Mòdul 1: La direcció estratègica de l'organització
El procés estratègic aplicat al sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a la dependència
Anàlisi del sector de referència
Anàlisi interna de les organitzacions proveïdores de serveis sociosanitaris i socials

Identificació de les amenaces i oportunitats del sector de referència
Identificació dels punts forts i febles de les organitzacions proveïdores
Definició dels objectius estratègics i del pla d'accions
Implantació del pla d'actuació
Avaluació del procés estratègic i els resultats

Mòdul 2: El sector de serveis sociosanitaris i socials i els reptes: La direcció del canvi
El sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a la dependència en procés de redefinició i canvi del model
Els nous reptes, els tipus de clients, l'evolució de les expectatives, la concepció dels centres i dels serveis oferts, els professionals i del sistema de finançament
Les organitzacions enfront del canvi
La direcció i la gestió del procés de canvi
Models d'intervenció

Mòdul 3: Les innovacions en el sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a la dependència
La innovació en el sector dels serveis d'atenció a persones amb dependència: Visió actual
Innovar, el mite del cost i de la dificultat - Mirant els serveis i l'atenció des de perspectives diferents
Una visió en les experiències d'innovació del grup: Anàlisi dels processos i els factors rellevants
Valoració dels resultats de les experiències compartides i de l'impacte en clients i famílies
Preparar l'organització per innovar: el treball amb els equips
Innovacions més rellevants en el sector

Mòdul 4: Models d'Atenció
Conèixer els diferents models d'atenció centrat en la persona en l'àmbit sociosanitària i dependència
Conèixer noves preparatives i reptes que ens defineixen els nous models d'atenció
Conèixer les potencialitats i dificultats de cada model.
Instruments per argumentar sobre el model prevalent de la nostra entitat.

Mòdul 5: La direcció dels processos de l'organització
La direcció i gestió de processos
Els processos estratègics. Els processos d'atenció dirigits al pacient / resident
Els processos de suport
Assignació dels responsables dels processos
La gestió i coordinació dels processos i dels equips
La definició dels indicadors d'assoliment de la qualitat
L'avaluació de resultats i la millora contínua en acció

Mòdul 6: La captació dels clients, la direcció de la comunicació i la gestió de la informació
La captació de clients, la comunicació i la fidelització
Captació i gestió d'estades
La gestió de la informació dirigida als ciutadans, als clients potencials i famílies ia altres entitats
La difusió de la informació rellevant del centre
La promoció i comunicació amb clients interessats
La captació de clients i adhesió
El suport al client ia la família previ a l'entrada al centre
La integració del client i de la família en el centre
El procés de fidelització

Mòdul 7: La direcció, l'organització i el lideratge dels professionals i dels equips de treball
La direcció i el lideratge de les organitzacions i equips professionals
Liderant les organitzacions: models d'eficiència
Estils de lideratge personal, formes eficients i ineficients
Construcció i desenvolupament d'equips de treball competitius
Millorant el propi estil de lideratge

Mòdul 8: Gestió econòmica, financera i patrimonial. L'elaboració del pressupost, la gestió, el seguiment, l'ajust i l'avaluació
Els estats comptables
Anàlisi dels estats comptables
L'elaboració i gestió del pressupost, el seguiment, l'ajust i l'avaluació
Comptabilització de gestió: gestió dels costos
Avaluació i selecció d'inversions

Mòdul 9: La direcció estratègica i la gestió dels Recursos Humans
La direcció i gestió dels Recursos Humans
El dimensionament dels equips professionals
La captació de nous professionals
L'acollida i la integració en el centre
La formació i desenvolupament
L'avaluació de la contribució
La remuneració
La motivació, la gestió d'expectatives
La direcció per assolir metes

Mòdul 10: La implantació i desenvolupament del sistema d'acreditació i de qualitat de l'organització
L'acreditació i l'aplicació de sistemes de qualitat en els centres
Sistemes d'acreditació de centres sociosanitaris i socials
La proposta d'acreditació de centres a Catalunya i d'altres comunitats
Els sistemes de qualitat i millora contínua
El sistema FQM, la Normativa ISO 2001-2008 i d'altres sistemes
La direcció de la qualitat en els centres

Mòdul 11: El desenvolupament i la innovació del sistema d'informació per a la gestió sociosanitària i social i la integració d'aplicacions
Sistemes d'informació aplicats a la gestió de centres sociosanitaris i socials
Característiques i components dels sistemes d'informació
Gestió de la informació i presa de decisions
Indicadors de l'activitat, de la gestió i de la qualitat
Quadre de comandament

Mòdul 12: Bioètica i equitat en les actuacions, distribució i gestió de recursos sociosanitaris i socials
La bioètica en l'atenció a les persones
Bioètica: Concepte i principis
Inclusió dels principis de la bioètica en la presa de decisions i en la gestió
Problemàtica jurídica / legal en l'atenció sociosanitària i social
Instruments per al desenvolupament de la bioètica en les organitzacions
La confidencialitat i protecció de dades en l'àmbit sociosanitari i social
Veure més

Destinataris

Directors i gestors de les entitats i centres del sector de serveis sociosanitaris i d'atenció a les persones amb dependència.

Requisits

Preferentment diplomats i llicenciats universitaris dels àmbits sanitari, social i econòmic. També podran accedir al programa aquells professionals que sense disposar d'una titulació universitària disposin d'experiència professional acreditada en aquest camp.

Metodologia

El desenvolupament de les sessions s'orienta a professionals amb experiència, i utilitza una metodologia basada en la participació, l'intercanvi i la recerca de noves propostes d'intervenció.

Tipus d'avaluació

Assistència obligatòria d'un mínim del 85% del total d'hores lectives.
Realització dels exercicis i resolució de casos proposats.
Elaboració i defensa pública d'un projecte integrador.

Horari/Torn

De 9.30 h a 19.00 h.

Objetius


 • Aplicar el procés de direcció estratègica en les situacions reals dels centres

 • Analitzar la dinàmica dels processos de canvi i transformació en les organitzacions del sector

 • Contrastar processos d'innovació en la gestió, en els serveis i les accions globals dels centres

 • Aplicar la direcció de processos de serveis

 • Aplicar tècniques per a la captació dels clients, la comunicació, la gestió de la informació i la fidelització

 • Identificar models actuals de direcció, organització i lideratge dels professionals i dels equips de treball i analitzar l'estil propi de lideratge

 • Aplicar coneixements i tècniques per a l'elaboració, gestió i avaluació del pressupost

 • Dirigir i gestionar els recursos humans amb criteris i praxi d'eficàcia

 • Analitzar els sistemes d'acreditació, de qualitat i millora contínua aplicats a les organitzacions del sector

 • Analitzar i comparar les innovacions del sistema d'informació sociosanitàriaTitulació obtinguda

Diploma de Postgrau en Direcció i Gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència expedit per la la Universitat de Vic ? Universitat Central de Catalunya.

Amb el reconeixement de Formació d'Interès en Serveis Socials atorgat pel Departament de Benestar Social i Família.

Promocions

Possibilitat de subvenció mitjançant bonificacions de la Fundació Tripartita.

Preu

2.750 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència