UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB

Postgrau en Direcció de recursos humans. Gestió de persones a les organitzacions

UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB

Postgrau
Semi-presencial
30 Crèdits
2.450 €

Descripció

El Postgrau ofereix formació als graduats i professionals que vulguin especialitzar-se en la direcció i gestió de l'àrea de Recursos Humans a les empreses i institucions. Els seus continguts s´adrecen al desenvolupament de les competències professionals pròpies per dirigir, gestionar, actuar i prendre decisions amb visió estratègica i organitzativa de l´empresa a partir del lideratge de persones i equips de treball.El Postgrau té una estructura modular que permet cursar de forma independent tres dels blocs del programa. La superació de cada un dels mòduls duu a l´obtenció d'un certificat d'aprofitament susceptible de ser convalidat per a l´obtenció del títol de Postgrau.

Temari del curs

Mòdul 1. Estratègia, direcció i organització de l'empresa
Els rols nous en la direcció de RH. Valors i cultura corporativa
La Direcció Estratègica i la integració de la Direcció de RH
L'empresa: El sistema de funcionament, els departaments i àrees de producció. L'actuació de l'àrea de RH
La innovació i la implantació de processos de canvi
Anàlisi i interpretació de l'entorn macroeconòmic de les empreses
Les finances, l´estat econòmic i el pressupost. Implicacions en l'àrea de RH
Els sistemes de control de gestió

Mòdul 2. La Direcció de l'àrea de Recursos Humans
La direcció, planificació i gestió dels RH
Anàlisi, descripció, especificació i valoració de llocs de treball
La captació i selecció de nous professionals. El pla d'acollida
El projecte de formació de l'empresa i per a cada grup professional. El pla de carrera
L'avaluació de la contribució dels professionals. Gestió per competències
La gestió i administració de la retribució i dels incentius. Retenció del talent. El salari emocional
Les relacions laborals i la negociació estratègica

Mòdul 3. La Gestió de funcions administratives en l'àrea de Recursos Humans
La gestió de la contractació, de les nòmines i la Seguretat Social
Normatives de les relacions laborals
La jurisdicció social i laboral: lleis, dret administratiu i penal
Els processos legals en la direcció dels RH
Responsabilitat social corporativa. Conciliació, igualtat i multiculturalitat
La prevenció de riscos laborals
L'ús de sistemes d'informació aplicats a la gestió dels RH. Recursos Humans 2.0

Mòdul 4. La Direcció i el lideratge en l'empresa
El lideratge de les persones en el treball
Lideratge situacional i lideratge emocional
El lideratge d'equips de treball
La motivació i el rendiment
La comunicació entre persones i equips
La gestió del conflicte i el canvi
La gestió del coneixement
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El rol actual del Director de RH per a descobrir talent i impulsar competències
Interpretar l´entorn macroeconòmic
Tenir present la visió, orientació estratègica de l´empresa, l´estat econòmic i el pressupost en les actuacions del departament/àrea de RH
Integrar el funcionament de les diferents àrees i departaments de l´empresa en les línies d´actuació del departament de RH
Integrar el coneixement i les competències essencials de l´empresa en la incorporació dels nous professionals i en el desenvolupament dels actuals
Participar en el disseny i implantació de processos de canvi
Captar i seleccionar nous professionals
Dissenyar processos de formació i desenvolupament de cada grup professional i per a cada personal
Avaluar la contribució de professionals i equips, per àrees i departaments
Gestionar i administrar les retribucions i els incentius
Estructurar i/o desenvolupar els projectes de carrera

Destinataris

Diplomats, llicenciats o graduats en l'àmbit econòmic i empresarial (econòmiques, administració i direcció d'empreses, empresarials, dret, gestió i administració pública, psicologia, sociologia, etc.) i als professionals dels departaments de recursos humans d'empreses i institucions.

Requisits

Per a la realització del postgrau cal ser llicenciat, diplomat o graduat universitari.

També podran accedir al programa, en les seves diferents opcions, aquells professionals que sense disposar d'una titulació universitària superior disposin d'experiència professional en l'àmbit de la direcció i gestió de recursos humans.

Metodologia

La metodologia utilitzada serà eminentment pràctica, i fonamentada en:
- L'activitat presencial a les aules
- L'activitat comunitària al campus virtual (activitats on-line)
- El projecte individual de direcció i/o gestió de RH. Tutelat durant la seva elaboració i presentat al final del Postgrau, pot abordar la posada en marxa d'un pla de Recursos Humans o aprofundir en una àrea concreta de la gestió de persones.

Durant les sessions presencials, els professors i experts situen els participants en els contextos reals d'actuació i desenvolupament dels equips de direcció de RH.
Des d'aquesta realitat s'analitzen situacions extretes de la pràctica, experiències de gestió, simulacions i models teòrics per ajudar-los i donar-los suport en l'adquisició de les competències pròpies de la direcció de persones.
Les activitats on-line programades donen continuïtat al procés d'aprenentatge i complementen les activitats presencials.

Tipus d'avaluació

Per a l'obtenció del Diploma caldrà haver superat:
Assistència i superació del bloc presencial (50%); Participació i superació del bloc virtual (30%); Projecte final (20%).

Horari/Torn

Dijous, de 17.30 h a 21.30 h.

Durada

Calendari:
20 i 27 octubre 2016.
3, 10, 17 i 24 novembre 2016.
1, 15 i 22 desembre 2016.
12, 19 i 26 gener 2017.
2, 9, 16 i 23 febrer 2017.
2, 9, 16, 23 i 30 març 2017.
6, 20 i 27 abril 2017.
4, 11, 18 i 25 maig 2017.
1, 8 i 22 juny 2017.

Lloc on s'imparteix el curs

UManresa-Fundació Universitària del Bages
(Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau en Direcció de Recursos Humans. Gestió de persones a les organitzacions expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Perspectives laborals

El Postgrau permet als participants dominar tècniques, desenvolupar funcions, elaborar bases estratègiques i anticipar moviments futurs en la gestió, presa de decisions i control de recursos humans de l'empresa.

- Àrees i departaments de personal i RH de les empreses.
- Consultories de RH.
- Gabinets de Psicologia.
- Empreses de treball temporal (ETT).
- Exercici lliure d'activitat professional.
- Gestories i assessories laborals.

Promocions

10% de descompte per exalumnes de Grau i Postgrau.Aquesta formació pot ser bonificable per l'empresa a través de la Fundació Tripartita, en funció del crèdit que tingui disponible. Addicionalment, en el cas de que la formació s'efectuï en hores laborables, l'empresa pot bonificar-se també els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Pif - Permís Individual de Formació.

Preu

2.450 €
Preu del Postgrau 2.450 euros.
Preinscripció 490 euros.
Formalització matrícula 980 euros.
2n pagament matrícula(15/01/2017): 980 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Direcció de recursos humans. Gestió de persones a les organitzacions

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Direcció de recursos humans. Gestió de persones a les organitzacions