Postgrau en Direcció de recursos humans. Gestió de persones a les organitzacions

Postgrau
Semi-presencial
30 crèdits
2450 €

Descripció

El Postgrau ofereix formació als graduats i professionals que vulguin especialitzar-se en la direcció i gestió de l'àrea de Recursos Humans a les empreses i institucions. Els seus continguts s´adrecen al desenvolupament de les competències professionals pròpies per dirigir, gestionar, actuar i prendre decisions amb visió estratègica i organitzativa de l´empresa a partir del lideratge de persones i equips de treball.

El Postgrau té una estructura modular que permet cursar de forma independent tres dels blocs del programa. La superació de cada un dels mòduls duu a l´obtenció d'un certificat d'aprofitament susceptible de ser convalidat per a l´obtenció del títol de Postgrau.

Temari

Mòdul 1. Estratègia, direcció i organització de l'empresa
Els rols nous en la direcció de RH. Valors i cultura corporativa
La Direcció Estratègica i la integració de la Direcció de RH
L'empresa: El sistema de funcionament, els departaments i àrees de producció. L'actuació de l'àrea de RH
La innovació i la implantació de processos de canvi
Anàlisi i interpretació de l'entorn macroeconòmic de les empreses
Les finances, l´estat econòmic i el pressupost. Implicacions en l'àrea de RH
Els sistemes de control de gestió

Mòdul 2. La Direcció de l'àrea de Recursos Humans
La direcció, planificació i gestió dels RH
Anàlisi, descripció, especificació i valoració de llocs de treball
La captació i selecció de nous professionals. El pla d'acollida
El projecte de formació de l'empresa i per a cada grup professional. El pla de carrera
L'avaluació de la contribució dels professionals. Gestió per competències
La gestió i administració de la retribució i dels incentius. Retenció del talent. El salari emocional
Les relacions laborals i la negociació estratègica

Mòdul 3. La Gestió de funcions administratives en l'àrea de Recursos Humans
La gestió de la contractació, de les nòmines i la Seguretat Social
Normatives de les relacions laborals
La jurisdicció social i laboral: lleis, dret administratiu i penal
Els processos legals en la direcció dels RH
Responsabilitat social corporativa. Conciliació, igualtat i multiculturalitat
La prevenció de riscos laborals
L'ús de sistemes d'informació aplicats a la gestió dels RH. Recursos Humans 2.0

Mòdul 4. La Direcció i el lideratge en l'empresa
El lideratge de les persones en el treball
Lideratge situacional i lideratge emocional
El lideratge d'equips de treball
La motivació i el rendiment
La comunicació entre persones i equips
La gestió del conflicte i el canvi
La gestió del coneixement

Competències per a les quals et prepara el curs

El rol actual del Director de RH per a descobrir talent i impulsar competències Interpretar l´entorn macroeconòmic Tenir present la visió, orientació estratègica de l´empresa, l´estat econòmic i el pressupost en les actuacions del departament/àrea de RH Integrar el funcionament de les diferents àrees i departaments de l´empresa en les línies d´actuació del departament de RH Integrar el coneixement i les competències essencials de l´empresa en la incorporació dels nous professionals i en el desenvolupament dels actuals Participar en el disseny i implantació de processos de canvi Captar i seleccionar nous professionals Dissenyar processos de formació i desenvolupament de cada grup professional i per a cada personal Avaluar la contribució de professionals i equips, per àrees i departaments Gestionar i administrar les retribucions i els incentius Estructurar i/o desenvolupar els projectes de carrera

Destinataris

Diplomats, llicenciats o graduats en l'àmbit econòmic i empresarial (econòmiques, administració i direcció d'empreses, empresarials, dret, gestió i administració pública, psicologia, sociologia, etc.) i als professionals dels departaments de recursos humans d'empreses i institucions.

Requisits

Per a la realització del postgrau cal ser llicenciat, diplomat o graduat universitari.
També podran accedir al programa, en les seves diferents opcions, aquells professionals que sense disposar d'una titulació universitària superior disposin d'experiència professional en l'àmbit de la direcció i gestió de recursos humans.

Metodologia

La metodologia utilitzada serà eminentment pràctica, i fonamentada en: - L'activitat presencial a les aules - L'activitat comunitària al campus virtual (activitats on-line) - El projecte individual de direcció i/o gestió de RH. Tutelat durant la seva elaboració i presentat al final del Postgrau, pot abordar la posada en marxa d'un pla de Recursos Humans o aprofundir en una àrea concreta de la gestió de persones. Durant les sessions presencials, els professors i experts situen els participants en els contextos reals d'actuació i desenvolupament dels equips de direcció de RH. Des d'aquesta realitat s'analitzen situacions extretes de la pràctica, experiències de gestió, simulacions i models teòrics per ajudar-los i donar-los suport en l'adquisició de les competències pròpies de la direcció de persones. Les activitats on-line programades donen continuïtat al procés d'aprenentatge i complementen les activitats presencials.

Durada

Calendari: 20 i 27 octubre 2016. 3, 10, 17 i 24 novembre 2016. 1, 15 i 22 desembre 2016. 12, 19 i 26 gener 2017. 2, 9, 16 i 23 febrer 2017. 2, 9, 16, 23 i 30 març 2017. 6, 20 i 27 abril 2017. 4, 11, 18 i 25 maig 2017. 1, 8 i 22 juny 2017.

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrau en Direcció de Recursos Humans. Gestió de persones a les organitzacions expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Pràctiques

Possibilitat de realitzar pràctiques en diferents empreses del sector, a instància de l'alumne. El Centre Internacional de Formació Contínua en tramitarà els convenis de col.laboració.

Perspectives laborals

El Postgrau permet als participants dominar tècniques, desenvolupar funcions, elaborar bases estratègiques i anticipar moviments futurs en la gestió, presa de decisions i control de recursos humans de l'empresa. - Àrees i departaments de personal i RH de les empreses. - Consultories de RH. - Gabinets de Psicologia. - Empreses de treball temporal (ETT). - Exercici lliure d'activitat professional. - Gestories i assessories laborals.

Promocions

10% de descompte per exalumnes de Grau i Postgrau.

Aquesta formació pot ser bonificable per l'empresa a través de la Fundació Tripartita, en funció del crèdit que tingui disponible. Addicionalment, en el cas de que la formació s'efectuï en hores laborables, l'empresa pot bonificar-se també els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Pif - Permís Individual de Formació.

Preu

2450 €
Preu del Postgrau 2.450 euros. Preinscripció 490 euros. Formalització matrícula 980 euros. 2n pagament matrícula(15/01/2017): 980 euros.

Professorat

Coordinadors: Laura Raulet Rovira. Sara Tor Sala.

Tipus d'avaluació

Per a l'obtenció del Diploma caldrà haver superat: Assistència i superació del bloc presencial (50%); Participació i superació del bloc virtual (30%); Projecte final (20%).

Lloc on s'imparteix el curs

UManresa-Fundació Universitària del Bages (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) Av. Universitària, 4-6 08242 Manresa (Barcelona)

Horari

Dijous, de 17.30 h a 21.30 h.
Postgrau en Direcció de recursos humans. Gestió de persones a les organitzacions
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Campus i seus: UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Av. Universitària, 4-6 08242 Manresa (Barcelona)
Cursos més populars
X