IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives en línia

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
30 Crèdits
2.870 €

Descripció

Les noves tecnologies ja formen part del procés d'aprenentatge. Per tant, els professionals de la formació i l'ensenyament han de dominar les tecnologies 2.0. Una formació adient permet respondre a les noves exigències del mercat d'avui i de demà: Com detectar les necessitats formatives? Com elaborar un disseny formatiu i com traduir-lo en el disseny de materials on-line? Com editar i produir les accions formatives digitals?L'edició de continguts formatius on-line és una tasca multidisciplinària que no té a veure només amb la conceptualització, sinó també amb la implementació de projectes. Aquest postgrau s'orienta a la feina de disseny i producció de continguts formatius digitals, i posa l'èmfasi en com les decisions de disseny tenen implicacions en la planificació de la producció, com allò que es dissenya s'edita, es gestiona i es produeix. El programa aprofundeix en els aspectes metodològics de la formació i en els aspectes metodològics de la gestió de processos, així com en els aspectes pràctics de la utilització de les eines tecnològiques per a la producció.El Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives On-line et prepara per dissenyar i editar materials digitals partint de la comprensió de les necessitats formatives. Tant si ets docent com si et dediques a la gestió/administració de la formació o l'ensenyament, o bé a l'edició i documentació, en aquest postgrau adquiriràs eines de futur.
Veure més

Temari del curs

1. De les competències digitals al disseny formatiu

1.1. Introducció

 • El disseny i l'edició d'accions formatives online
 • Diferències entre detecció de necessitats, disseny, producció, edició i gestió

1.2. Tècniques d'extracció i formulació de necessitats formatives

 • El paper de la formació contínua en les organitzacions actuals
 • Factors clau en la planificació de la formació
 • Necessitats i models de detecció
 • La fase de diagnòstic
 • Tècniques i eines de recollida d'informació
 • Recopilació i anàlisi d'informació
 • Identificació i priorització de necessitats

1.3. Disseny d'una acció formativa

 • Punt de partida i primeres decisions
 • Primer nivell: decisions estratègiques sobre l'estructura i seqüència generals
 • Segon nivell: estructura i seqüenciació de cada unitat didàctica

2. Disseny i edicions de contingut

2.1. Disseny de materials

 • Introducció
 • Materials didàctics i usos didàctics de materials
 • Tipologia de funcions dels materials formatius
 • Formats dels materials multimèdia
 • Tipologia de materials didàctics interactius
 • Recursos didàctics i recursos editorials

2.2. Disseny de navegació

 • Fonaments de la navegació de continguts
 • Etapes del disseny de la navegació de continguts

2.3. L'edició de continguts

 • El procés de producció de continguts
 • Del disseny a la producció: l'encàrrec de l'original i la producció de la maqueta base
 • La fase d'edició
 • Edició de continguts: recepció i validació de l'original
 • Edició de continguts: revisió, edició i tancament de l'original

3. Creació de continguts

3.1. Creació de continguts

 • Cerca i selecció de la informació
 • Qüestions bàsiques per a la creació de continguts
 • Altres aspectes que cal considerar en la creació de continguts
 • Objectes digitals educatius

4. Producció de continguts: eines, recursos i plataformes

4.1. Eines de producció

 • Producció multimèdia
 • Edició lineal
 • Edició multimèdia
 • Edició multimèdia interactiva: web
 • Edició multimèdia interactiva: web dinàmica
 • Edició multimèdia interactiva: imatges
 • Edició multimèdia interactiva: so
 • Edició multimèdia interactiva: vídeo
 • Edició multimèdia interactiva: animació i interactivitat a la Web: Flash
 • Edició multimèdia interactiva: eines Web 2.0

4.2. Plataformes

 • Plataformes i processos d'aprenentatge no presencial
 • Plataformes
 • Moodle
 • Còpies de seguretat i reutilització de cursos
 • Noves plataformes a la web 2.0

5. Gestió d'un projecte de formació

5.1 Propietat intel·lectual

 • Marc legal aplicable
 • Drets d'explotació
 • Transmissió dels drets
 • La protecció de les dades personals

5.2. Models de la producció

 • Elecció i execució del model de producció
 • Models de la producció

5.3. Gestió de la producció

 • Model de producció i gestió d'un projecte
 • El pla de producció
 • El pressupost
 • Seguiment del projecte: documentar durant i després del procés de producció

6. Projecte

Veure més

Destinataris

El postgrau s'adreça a:
 • Docents interessats en l'elaboració de continguts digitals per a la formació.

 • Professionals de l'edició i documentació que es vulguin preparar per la creixent demanda de materials formatius digitals.

 • Gestors i administradors del sector de la formació i l'ensenyament amb interès a formar-se en el disseny i producció de continguts on-line per a la formació.És recomanable que els participants tinguin nocions de didàctica, un bon nivell en l'ús de la llengua i experiència en la navegació web, així com coneixements a nivell d'usuari de les eines ofimàtiques bàsiques.Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Data Límit:

Matricula oberta

Durada

750 hores

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 16 juliol 2016.

Objetius

L'objectiu general del curs és reflexionar sobre la necessitat d'establir criteris, procediments i estratègies formatives en els processos d'implantació de sistemes de disseny i producció de continguts digitals.


Conèixer el procés de disseny i creació d'un contingut formatiu digital.
Conèixer la necessitat de dissenyar experiències d'ensenyament/aprenentatge relacionades amb el context dels destinataris
Dissenyar seqüències didàctiques tant del curs i com de les unitats didàctiques
Dissenyar els materials i recursos digitals per l'acció formativa atenent la funció que prenen en el curs
Dissenyar la interactivitat necessària per a la consecució dels objectius del curs.
Establir criteris d'edició a partir del disseny formatiu i aplicar les tècniques necessàries segons el format dels continguts
Conèixer la utilitat i l'abast de cadascuna de les eines tecnològiques de producció de continguts.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives On-Line per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.


Preu

2.870 €
L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

Avantatges del curs

Postgrau orientat a respondre a les exigències actuals i de futur en formació
Et prepara per dissenyar i editar materials digitals partint de la comprensió de les necessitats formatives
Aprofundeix en aspectes metodològics de la formació i gestió de processos i en aspectes pràctics de les eines tecnològiques

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives en línia

Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives en línia