IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives en línia

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
30 Crèdits
2.870 €

Descripció

Les noves tecnologies ja formen part del procés d'aprenentatge. Per tant, els professionals de la formació i l'ensenyament han de dominar les tecnologies 2.0. Una formació adient permet respondre a les noves exigències del mercat d'avui i de demà: Com detectar les necessitats formatives? Com elaborar un disseny formatiu i com traduir-lo en el disseny de materials on-line? Com editar i produir les accions formatives digitals?L'edició de continguts formatius on-line és una tasca multidisciplinària que no té a veure només amb la conceptualització, sinó també amb la implementació de projectes. Aquest postgrau s'orienta a la feina de disseny i producció de continguts formatius digitals, i posa l'èmfasi en com les decisions de disseny tenen implicacions en la planificació de la producció, com allò que es dissenya s'edita, es gestiona i es produeix. El programa aprofundeix en els aspectes metodològics de la formació i en els aspectes metodològics de la gestió de processos, així com en els aspectes pràctics de la utilització de les eines tecnològiques per a la producció.El Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives On-line et prepara per dissenyar i editar materials digitals partint de la comprensió de les necessitats formatives. Tant si ets docent com si et dediques a la gestió/administració de la formació o l'ensenyament, o bé a l'edició i documentació, en aquest postgrau adquiriràs eines de futur.
Veure més

Temari del curs

1. De les competències digitals al disseny formatiu

1.1. Introducció

 • El disseny i l'edició d'accions formatives online
 • Diferències entre detecció de necessitats, disseny, producció, edició i gestió

1.2. Tècniques d'extracció i formulació de necessitats formatives

 • El paper de la formació contínua en les organitzacions actuals
 • Factors clau en la planificació de la formació
 • Necessitats i models de detecció
 • La fase de diagnòstic
 • Tècniques i eines de recollida d'informació
 • Recopilació i anàlisi d'informació
 • Identificació i priorització de necessitats

1.3. Disseny d'una acció formativa

 • Punt de partida i primeres decisions
 • Primer nivell: decisions estratègiques sobre l'estructura i seqüència generals
 • Segon nivell: estructura i seqüenciació de cada unitat didàctica

2. Disseny i edicions de contingut

2.1. Disseny de materials

 • Introducció
 • Materials didàctics i usos didàctics de materials
 • Tipologia de funcions dels materials formatius
 • Formats dels materials multimèdia
 • Tipologia de materials didàctics interactius
 • Recursos didàctics i recursos editorials

2.2. Disseny de navegació

 • Fonaments de la navegació de continguts
 • Etapes del disseny de la navegació de continguts

2.3. L'edició de continguts

 • El procés de producció de continguts
 • Del disseny a la producció: l'encàrrec de l'original i la producció de la maqueta base
 • La fase d'edició
 • Edició de continguts: recepció i validació de l'original
 • Edició de continguts: revisió, edició i tancament de l'original

3. Creació de continguts

3.1. Creació de continguts

 • Cerca i selecció de la informació
 • Qüestions bàsiques per a la creació de continguts
 • Altres aspectes que cal considerar en la creació de continguts
 • Objectes digitals educatius

4. Producció de continguts: eines, recursos i plataformes

4.1. Eines de producció

 • Producció multimèdia
 • Edició lineal
 • Edició multimèdia
 • Edició multimèdia interactiva: web
 • Edició multimèdia interactiva: web dinàmica
 • Edició multimèdia interactiva: imatges
 • Edició multimèdia interactiva: so
 • Edició multimèdia interactiva: vídeo
 • Edició multimèdia interactiva: animació i interactivitat a la Web: Flash
 • Edició multimèdia interactiva: eines Web 2.0

4.2. Plataformes

 • Plataformes i processos d'aprenentatge no presencial
 • Plataformes
 • Moodle
 • Còpies de seguretat i reutilització de cursos
 • Noves plataformes a la web 2.0

5. Gestió d'un projecte de formació

5.1 Propietat intel·lectual

 • Marc legal aplicable
 • Drets d'explotació
 • Transmissió dels drets
 • La protecció de les dades personals

5.2. Models de la producció

 • Elecció i execució del model de producció
 • Models de la producció

5.3. Gestió de la producció

 • Model de producció i gestió d'un projecte
 • El pla de producció
 • El pressupost
 • Seguiment del projecte: documentar durant i després del procés de producció

6. Projecte

Veure més

Destinataris

El postgrau s'adreça a:
 • Docents interessats en l'elaboració de continguts digitals per a la formació.

 • Professionals de l'edició i documentació que es vulguin preparar per la creixent demanda de materials formatius digitals.

 • Gestors i administradors del sector de la formació i l'ensenyament amb interès a formar-se en el disseny i producció de continguts on-line per a la formació.És recomanable que els participants tinguin nocions de didàctica, un bon nivell en l'ús de la llengua i experiència en la navegació web, així com coneixements a nivell d'usuari de les eines ofimàtiques bàsiques.Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Data Límit:

Matricula oberta

Durada

750 hores

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 16 juliol 2016.

Objetius

L'objectiu general del curs és reflexionar sobre la necessitat d'establir criteris, procediments i estratègies formatives en els processos d'implantació de sistemes de disseny i producció de continguts digitals.


Conèixer el procés de disseny i creació d'un contingut formatiu digital.
Conèixer la necessitat de dissenyar experiències d'ensenyament/aprenentatge relacionades amb el context dels destinataris
Dissenyar seqüències didàctiques tant del curs i com de les unitats didàctiques
Dissenyar els materials i recursos digitals per l'acció formativa atenent la funció que prenen en el curs
Dissenyar la interactivitat necessària per a la consecució dels objectius del curs.
Establir criteris d'edició a partir del disseny formatiu i aplicar les tècniques necessàries segons el format dels continguts
Conèixer la utilitat i l'abast de cadascuna de les eines tecnològiques de producció de continguts.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives On-Line per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.


Preu

2.870 €
L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

Avantatges del curs

Postgrau orientat a respondre a les exigències actuals i de futur en formació
Et prepara per dissenyar i editar materials digitals partint de la comprensió de les necessitats formatives
Aprofundeix en aspectes metodològics de la formació i gestió de processos i en aspectes pràctics de les eines tecnològiques

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives en línia

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Disseny i Edició d'Accions Formatives en línia