Postgrau en Enginyeria de Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Postgrau
Presencial
45 crèdits
3000 €

Descripció

L'objectiu principal d'aquesta diplomatura és formar els estudiants en les eines i els mètodes necessaris per permetre'ls concebre, programar i realitzar el disseny funcional d'aplicacions per a dispositius mòbils.

Es donaran a conèixer les principals plataformes per dispositius mòbils que actualment tenen una major presència en el mercat: Android, iOS i Windows Mobile Phone.

Es pretén potenciar el treball en grup, formant petits equips de 2 o 3 persones a fi d'imitar l'estructura real que podem trobar en els entorns laborals de desenvolupament d'aplicacions mòbils.

Durant el transcurs del postgrau es treballarà individualment per assolir i consolidar els coneixements tecnològics de cadascuna de les plataformes, al l'hora que en grups s'anirà desenvolupant la idea i el disseny funcional del projecte de final de postgrau.

Un cop finalitzats els mòduls lectius, es dedicaran hores presencials, per tal de tutoritzar la implementació del projecte final de postgrau proposat pels alumnes.
Ocultar

Temari

 • Introducció al desenvolupament d'aplicacions mòbils
 • Desenvolupament d'aplicacions mòbils en Plataforma Android
 • Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils en Plataforma IOS
 • Desenvolupament d'aplicacions mòbils en plataforma Windows Phone i tecnologies multiplataforma
 • Projecte final
Itineraris

Aquesta diplomatura de postgrau es pot cursar mitjançant dues opcions:
 • - Matricular-se a la diplomatura de postgrau sencera.
 • - Matricular-se als diferents mòduls que componen la diplomatura de postgrau i un cop superats tots, matricular-se al Projecte final.

Destinataris

- Enginyers en Informàtica.
- Enginyers Tècnics en Informàtica.
- Per altres titulacions o titulacions equivalents a les Enginyeries i Llicenciatures abans esmentades i obtingudes a l'estranger, caldrà estudiar l'expedient acadèmic de l'alumne abans que aquest sigui admès.

Requisits

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball òptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't: pots fer-ho online o presencialment i en els dos casos hauràs d'aportar la documentació requerida.
 • - Títol de grau universitari o equiparable (si encara no el tens, fes click aquí)
 • - Expedient acadèmic
 • - DNI, TIE o passaport vigent
 • - Fotografia mida carnet (176 x 220 px. en format "jpg")

Idiomes en els quals s'imparteix

Idioma de docència: Castellà (100%)

Durada

1 any - Dates: del 03/10/2016 al 14/07/2017

Objectius

El principal objectiu de la diplomatura es donar una visió integradora de tot els aspectes que demana el procés de creació d'una aplicació en dispositius mòbils. L'alumne aprendrà quina és la metodologia per al disseny, implementació i validació d'una aplicació en dispositius mòbils utilitzant les plataformes IOS (Apple), Android i Windows Phone, així com quins són els principals perfils professionals que podem trobar a la indústria, i com interaccionen entre ells. Amb la formació impartida, els estudiants esdevindran professionals amb una base tecnològica sòlida en un àmbit punter i de gran abast social i econòmic, com és la producció d'aplicacions per a dispositius mòbils en diferents plataformes tecnològiques.

La docència impartida en aquesta diplomatura de postgrau tractarà tant aspectes teòric-pràctics de l'àrea com les habilitats per a treballar en un entorn professional i científic d'alt nivell. 
Així mateix, es potenciarà el treball en equip, un requisit indispensable per a la posterior incorporació al món laboral, ja que es tracta d'un sector on es demana la màxima capacitat d'interacció entre professionals que provenen de diferents perfils acadèmics. També es tractarà l'impacte de les aplicacions en dispositius mòbils dins la societat de la comunicació, i quines perspectives de futur presenten.

Titulació obtinguda

Diploma de Postgrado en Ingeniería de Desarrollo para Dispositivos Móviles

Pràctiques

Els màsters i postgraus propis de la UAB poden preveure o facilitar la realització de pràctiques acadèmiques externes en empreses o institucions

Perspectives laborals

- Programador en empreses de desenvolupament d'aplicacions mòbils. - Incorporar-se en departaments de R+D d'empreses. - Crear la seva pròpia empresa de base tecnològica.

Promocions

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària. El portal inclou tots els ajuts que ofereix la UAB i a més, algunes convocatòries d'altres institucions que poden ser d'interès.

Preu

3000 €
Aquest programa permet el pagament en diversos terminis.

Avantatges del curs

La UAB és la millor universitat de l'Estat espanyol i la 146a millor del món, segons el Times Higher Education World University Ranking.

Professorat

Coordinador: Enric Marti Godia
Campus i seus: Escola d'Enginyeria (UAB)
Escola d'Enginyeria (UAB)
Edifici Q. Escola d'Enginyeria. C/ de les Sitges, s/n 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X