Descripció

Forma professionals que puguin acompanyar en la trajectòria laboral, tot establint vincles entre les necessitats sociolaborals de les persones i les de les organitzacions, perquè és entre totes dues parts que es conforma el mercat de treball. El programa formatiu és teoricopràctic perquè permet conèixer la situació del mercat laboral, les polítiques que es concreten en accions encaminades a la inserció laboral i alhora promou el desenvolupament de competències per a l'acompliment de tasques com l'orientació, la capacitació professional, la intermediació laboral  o la prospecció d'empreses, així com el disseny de projectes i accions relacionades. Aquesta titulació inclou pràctiques per a aquelles persones que no tenen experiència laboral en aquest àmbit.

Temari

 

Mòdul 1. - INTRODUCCIÓ A LA INSERCIÓ LABORAL (1,5 ECTS)
 
Aproximació al concepte.
El perfil de l'inseridor laboral.
Àmbits d'intervenció.
Mòdul 2.- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL I DE LES TENDÈNCIES DEL MÓN DE TREBALL (3,5 ECTS)
 
Transformacions en el món del treball i anàlisi de les tendències del mercat.
Anàlisi i diagnòstic per a l'ocupació.
Ocupabilitat i mercat laboral.
Prospecció en la inserció laboral.
Noves tecnologies de la informació i la comunicació. Innovació per a la ocupació.
Mòdul 3.- PROGRAMES I POLÍTIQUES PER A LA INSERCIÓ LABORAL I D'OCUPACIÓ (3,5 ECTS)
 
Polítiques i programes per a la inserció laboral: Unió Europea, estatals, autonòmics i locals.
Polítiques i programes per a col•lectius amb dificultats especials.
Disseny d'Itineraris d'inserció.
Com presentar un projecte.
Mòdul 4.- ESTRATÈGIES BÀSIQUES PER A LA FORMACIÓ LABORAL I LA INSERCIÓ LABORAL (6 ECTS)
 
Formació per al treball en l'educació obligatòria i postobligatòria.
Orientació professional i ocupacional.
Formació ocupacional.
Formació en alternança
Estratègies per a la recerca de feina.
Com contractar i ser contractat.
Col•lectius amb dificultat d'inserció.
Autoocupació.
Mòdul 5.- SEMINARI. (1,5 ECTS)
 
Elaboració del projecte professional.
Inserció laboral de persones immigrades
Feina amb suport, una metodologia d'inserció per a persones amb discapacitat
Mòdul 6.- PRÀCTICUM. (4 ECTS)
L'alumnat sense experiència professional en l'àmbit de la inserció laboral realitzarà pràctiques en una entitat del sector com a tècnic/a d'ocupació, fent tasques d'orientació, tècnic de formació, intermediador/a o prospector/a.
 
Mòdul 7.- PROJECTE. (5 ECTS)

Destinataris

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (graduat, llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l'àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social. Persones amb experiència provada en el camp de la inserció laboral.  

Idiomes en els quals s'imparteix

Català
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Expert universitari en Inserció Laboral
També et recomanem aquests cursos
X