IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Gestió Esportiva Municipal

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
750 Hores
2.370 €

Descripció

En els últims anys s'ha constatat en la població general un creixent interès per la vida saludable, per una bona condició física i per practicar un oci actiu i sa. D'aquesta forma, l'esport s'ha convertit en un fenomen social que adquireix cada dia més rellevància en la vida quotidiana. Tant és així, que la ciutadania demana unes necessitats en l'àmbit de l'esport i de l'oci esportiu, que fan necessàries més actuacions per part de l'Administració Pública.En aquest sentit, la formació en tot allò que afavoreixi de manera directa o indirecta el desenvolupament esportiu d'una població ajudarà a cobrir les demandes creixents.El Postgrau en Gestió Esportiva Municipal té l'objectiu de formar persones que siguin tècnics municipals, gestors esportius o professionals de l'esport i que vulguin desenvolupar la seva carrera en la gestió esportiva municipal.Estructurat en tres grans blocs, el postgrau repassa i aprofundeix en els temes següents: normativa, funció directiva i rol del gestor en la direcció de serveis i instal·lacions esportives –bloc eminentment teòric–, i polítiques, planificació, equipaments i elements de la gestió esportiva municipal –aplicació pràctica dels coneixements mitjançant simulacions i supòsits quotidians en la gestió esportiva municipal. A més, es durà a terme un projecte final de postgrau consistent en la creació d'un pla general esportiu per a un municipi de 60.000 habitants.Si t'interessa ampliar els coneixements des d'un punt de vista pràctic en la gestió d'instal•lacions i serveis esportius públics, aquest és el teu curs.

Veure més

Temari del curs

1. Context normatiu de l'administració pública
1.1. Polítiques públiques esportives en l'àmbit local.
1.2. L'especificitat del sector públic (local) a Espanya.
1.3. L'administració local i la producció d'ofertes en el sistema esportiu local.
1.4 La planificació en la gestió esportiva. Eines de treball: pla director i pla d'equipaments.

2. Conceptes fonamentals per a la gestió bàsica d'instal·lacions esportives municipals
2.1. Disseny i construcció d'instal·lacions esportives.
2.2. Gestió d'instal·lacions esportives.
2.3. Gestió de recursos econòmics en una instal·lació esportiva.
2.4. Gestió de recursos humans. El pla de gestió, imatge i comunicació.

3. La importància de la funció directiva en la gestió de serveis i instal·lacions esportives municipals
3.1. El rol del gestor i l'èxit de l'empresa.
3.2. El gestor esportiu com a comunicador i orientador.

4. Esdeveniments esportius
4.1. Organització i gestió d'esdeveniments esportius.

5. El sistema esportiu
5.1. Perfil directiu.
5.2. Presentació del cas.
5.3. Polítiques esportives.
5.4. Agents esportius.

6. Planificació esportiva
6.1. Equipaments esportius.
6.2. Sostenibilitat d'equipaments esportius.

7. Elements de gestió
7.1. Models de gestió indirecta. El procés d'adjudicació de la gestió d'un equipament esportiu.
7.2 Realització i implantació d'un programa de qualitat.
7.3. El màrqueting: una eina per millorar la gestió.
7.4. Elements econòmics per a la gestió municipal.
7.5. Les TIC aplicades a la gestió municipal.
7.6. Quadre de comandament.

8. Projecte final
8.1 Pla general esportiu d'un municipi (requereix presentació oral).
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Et capacita per a la presa de decisions orientada als objectius de negoci imposats per la nova realitat socioeconòmica.

Destinataris

Llicenciats, mestres, responsables polítics, tècnics municipals, gestors esportius, professionals del sector i interessats a inciar, desenvolupar o millorar la seva actuació en el sector públic i, en general, en la gestió esportiva municipal.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici Curs: 5 novembre 2015.
Curs final: 30 jul 2016.

Objetius

Aquest postgrau té per objectiu cobrir les necessitats actuals en la gestió d'instal·lacions i serveis esportius municipals. Els objectius concrets del curs són:


Adquirir els coneixements bàsics que necessiten tots els responsables que dirigeixin o vulguin dirigir serveis o equipaments esportius municipals.
Aplicar els coneixements bàsics a les situacions reals en què es pugui trobar un gestor esportiu municipal.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

2.370 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Gestió Esportiva Municipal

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Gestió Esportiva Municipal