Postgrau en Gestió de la Innovació i Desenvolupament de Nous Productes. Innovation Management and New Product Development

Postgrau
Presencial
125 hores
4450 €

Descripció

El Postgrau en Gestió de la Innovació i Desenvolupament de Nous Productes té per principal objectiu formar directius capaços de liderar el procés innovador dins de l'empresa.

L'alumne adquirirà coneixements avançats sobre l'òptima gestió de la innovació per tal de liderar-en sentit ampli, en tota l'empresa, gestionant-de manera que els projectes d'innovació assoleixin els objectius d'excel·lència, rapidesa i costos previstos.

Temari

1. Estratègies d'innovació. L'objectiu és explorar el concepte de la gestió de la innovació en un context estratègic, donant èmfasi a la necessitat de considerar la innovació com un procés de gestió clau en l'estratègia genèrica de l'empresa. Es presenten models d'innovació empresarial que emfatitzen la importància dels processos interns i la col·laboració externa.
 • Sessió 1: Gestió de la innovació. Conceptes bàsics.
 • Sessió 2: El procés de la innovació a l'empresa.
 • Sessió 3: Estructures organitzatives.
 • Sessions 4 i 5: Decisions d'estratègia tecnològica.
 • Sessió 6: Creativitat i innovació.
 • Sessió 7: Estratègies de negoci i d'innovació.
 • Sessió 8: Models del procés d'innovació.
2. Gestió de projectes d'innovació. En aquesta assignatura es revisa la naturalesa i les tècniques per a la gestió de projectes en l'àmbit de la innovació empresarial, en un entorn d'enginyeria concurrent. S'estudia la metodologia PMBOK, el sistema de gestió de la innovació basat en les normes UNE 166.000 i es destaca la importància de la propietat intel·lectual i la transferència tecnològica.
 • Sessió 9: PMBOK (Project Management Book of Knowledge).
 • Sessió 10: Project management en la innovació empresarial.
 • Sessió 11. Sistemes de gestió de la R + D + I. Normes UNE Sèrie 166.000.
 • Sessió 12: Protecció de la innovació i explotació de resultats.
 • Sessió 13: Transferència tecnològica.
 • Sessió 14: Enginyeria Concurrent (I).
 • Sessió 15: Enginyeria Concurrent (II). Casos Sony WorkStation i Land Rover.
3. Open Innovation i Design Thinking. S'emfatitza la importància de la innovació oberta i de la cooperació amb tercers per passar de la tecnologia a l'èxit empresarial. Es presenta el Design Thinking com una metodologia enfocada al client que ens ajuda a aconseguir una proposta de valor amb èxit.
 • Sessió 16: Open Innovation en productes. Casos P & G i C & D
 • Sessió 17: Cocreació i Innovació oberta en serveis. Cas El Bulli.
 • Sessió 18: Open innovation en empreses innovadores (I) .Caso ZARA
 • Sessió 19: Open Innovat. en empreses innovadors (II) .Caso NESPRESSO
 • Sessió 20: Design Thinking (I). cas IDEO
 • Sessió 21: El paper clau del Disseny a les empreses innovadores
 • Sessió 22: Design Thinking (II). Cas Apple.
 • Sessió 23: Design Thinking (III). exercicis pràctics
4. Desenvolupament de nous productes i serveis. En aquesta assignatura es revisa la naturalesa i les tècniques per al desenvolupament de nous productes. S'estudia el procés de desenvolupament de nous productes i s'examina la problemàtica a la qual s'enfronten les empreses quan decideixen innovar en aquesta àrea.
 • Sessió 24: La gestió del procés de desenvolupament de nous productes (I). Cas UNIDESA.
 • Sessió 25: La gestió del procés de desenvolupament de nous productes (II). Cas Samsung EU.
 • Sessió 26: L'estratègia de producte i marca. Cas Samsung Electronics.
 • Sessió 27: El packaging i el desenvolupament de producte. Cas RED BULL.
 • Sessió 28: La gestió de la cartera de nous productes. Cas LEGO.
 • Sessió 29: Les noves tecnologies en el desenvolupament de productes. Cas Impressores 3D HP.
 • Sessió 30: La innovació en el disseny de nous serveis. Cas BBVA.
Es requereix una assistència del 80% per poder aprovar aquest curs.

Destinataris

L'alt nivell professional i la interdisciplinarietat dels perfils dels participants en les quatre primeres edicions del postgrau en Gestió de la Innovació i el desenvolupament de nous productes van facilitar un interessant networking entre els assistents que, sumant-al valor afegit que implica la realització del postgrau , va facilitar la mobilitat laboral de molts d'ells.

Els nostres alumnes tenen una mitjana de 33 anys d'edat, i amb diferents perfils com càrrecs de direcció, management, enginyeria, consultoria, responsables d'àrea, entre d'altres.

Pertanyents a diferents sectors com la banca, serveis, automoció, química i farmacèutica, energia, industrial, sanitat, construcció, administració pública, en altres.

Amb titulacions en àrees tècniques (enginyeria, llicenciatura en ciències, arquitectura, matemàtiques, etc.).
 • Professionals amb funcions de gestió relacionades amb les àrees d'innovació i de desenvolupament de nous productes i serveis.
 • Professionals que hagin gestionat unitats funcionals empresarials (operacions, direcció tècnica, màrqueting, qualitat) i vulguin reconduir la seva carrera a posicions més estratègiques relacionades amb la gestió de la innovació.
 • Directors de departaments de R + D + I i tècnics d'empreses industrials i de serveis que vulguin alinear la seva activitat amb l'estratègia i innovació empresarial.

Requisits

Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional.

Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.
 

Metodologia

El postgrau en Gestió de la Innovació i el desenvolupament de nous productes inclou, d'una banda, classes magistrals on els participants adquireixen els coneixements teòrics necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. De l'altra, més del 50% de les sessions seran sessions pràctiques, debatent a classe amb grups casos reals d'empreses innovadores (mètode del cas). Empreses analitzades en els casos d'estudi (en ordre alfabètic): 3M, Apple, Cirque du Soleil, El Bulli, IDEO, Innocentive, Jaguar Land Rover, LEGO, Nespresso, PIXAR, Procter & Gamble, Red Bull, Samsung, SONY Aquesta metodologia implica i obliga a una participació activa de l'alumne, treballant prèviament els casos d'estudi i debatent després a classe, en base a un procés d'aprenentatge de "learning by doing". Durant el curs s'utilitzaran a més nombrosos vídeos per complementar els casos d'estudi.

Durada

Data d'inici: 2017.01.11. Data de fi: 2017.05.08. 20 ECTS.

Objectius

 • Definir una estratègia empresarial tecnològica i innovadora.
 • Implementar un sistema d'innovació organitzacional.
 • Definir un procés eficaç de desenvolupament de nous productes.
 • Dirigir equips multifuncionals per al disseny de nous productes i serveis.
 • Seleccionar projectes que reflecteixin innovació i creativitat, i que resultin de major impacte econòmic.

 

Titulació obtinguda

Titulació Euncet Business School: Postgrau en Gestió de la Innovació i Desenvolupament de Nous Productes Titulació UPC: Postgrau en Gestió de la Innovació i Desenvolupament de Nous Productes En cas que l'alumne no tingui titulació universitària, obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Promocions

Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per a ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.
 • UPC Alumnis: 5% de descompte.
 • Premium Alumnis UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.
 • Empreses associades a la CECOT i a CENTREM: 15% de descompte.
 • Bonificació Permís Individual de Formació (PIF).
 • Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.

Professorat

Director del postgrau: Enric Barba Ibáñez. Coordinador acadèmic i professor principal. Estudis: Doctor Enginyer de Telecomunicació Màster en Gestió i Organització d'Empreses per la UPC. Màster Black Belt en Six Sigma. Número 1 de la 4a promoció d'Enginyers de Telecomunicació. Experiència professional (no docent). Ha exercit càrrecs directius en CIRSA, Terra, Sony, Roca i Philips.

Lloc on s'imparteix el curs

Terrassa (Barcelona).

Horari

Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:45 h.
Postgrau en Gestió de la Innovació i Desenvolupament de Nous Productes. Innovation Management and New Product Development
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus Barcelona Norte
Carrer de Rosselló i Porcel, 7, 11, 08016 08016 Barcelona
EUNCET Business School
Ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X