Postgrau en Operacions

Postgrau
Presencial
Terrassa (Barcelona)
4 mesos
5200 €

Descripció

Competitivitat i posicionament són dues característiques bàsiques per orientar les empreses cap a l'èxit.

Avui en dia les estructures i les relacions es treballen en formats complexos i és per això que es fa necessària l'aportació de valor per part de totes les àrees de direcció i gestió de l'empresa.

Identificar, dissenyar i / o millorar els nivells de servei, les fonts de subministrament, les estructures de costos, la gestió de les tecnologies, les xarxes de col·laboradors, la transversalitat dels fluxos, entre d'altres, són imprescindibles per assolir els objectius del negoci .

Això s'ha de dur a terme entenent que els mercats són globals, que la demanda té altíssims graus de variabilitat, que hem de contemplar aspectes de gestió mediambiental i RSC, entre d'altres. Així l'exigència cap a les operacions i la cadena de subministrament la situa en un pla estratègic i, la converteix en una formidable eina de competitivitat.

Aquest postgrau forma part de l'oferta Executive Modular, pel que una vegada finalitzat pots prosseguir la teva formació amb el Màster en Direcció d'Operacions i Logística Integral o l'Executive MBA.

 

Temari

ASSIGNATURA: Pensament estratègic i mercat global
Les empreses necessiten guiar el seu camí. És per això que han de decidir i mesurar el valor que aportaran als seus clients, proveïdors i col·laboradors a fi de diferenciar-se i guanyar posició competitiva. Dins d'aquest marc, les operacions i el SC han d'establir els seus propis paraments estratègics i generar valor. Lògicament aquests elements no obtenen el gaudir empresarial desitjat si no estan d'acord amb el negoci, entès aquest com la totalitat de les àrees que el componen independentment del format organitzacional que hagin triat.

Els nivells de velocitat amb que evoluciones els cicles de vida dels productes, la quantitat d'oferta, la globalització com a oportunitats per comparar, produir i vendre, són només algunes de les raons que porten a les empreses a buscar associats i socis per desenvolupar les seves estratègies de mercat. L'entorn de col·laboració aporta coneixement i possibiliten els graus d'inversió necessaris per cometre amb èxit les accions empresarials. No s'entén una companyia aïllada amb garanties d'èxit.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Saber identificar i valorar oportunitats, models d'actuació i mesurar el seu impacte en el negoci.
• Establir estratègies per a les operacions.
• Establir estratègies per a la SC.
• Entendre el funcionament dels canals de distribució.
• Saber operar fluxos de mercaderies en diferents formats d'itineraris i amb diferents tipus de col·laboradors.
• Saber donar servei de subministrament amb figures de category manager i trade màrqueting.

ASSIGNATURA: Producció i models eficients
Cada empresa té requeriments, necessitats i limitacions pròpies, i per tant ha de triar els seus models d'actuació fugint dels estàndards que no li aportin valor i l'ajudin a diferenciar-se. Per a això ha de crear els seus propis models per operar en mercats oberts i globals, donant-li transversalitat a les seves operacions i fluxos i millorant amb l'aplicació d'eines tipus Lean, etc.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Conèixer els diferents models productius i identificar el millor per al nostre negoci.
• Saber dissenyar un sistema de producció assignant temps i capacitats.
• Poder operar amb models diferents productius i alternar quan sigui necessari.
• Ser capaç d'implantar polítiques de Lean.
• Aprendre a identificar best practices i traslladar-les a l'empresa.
• Conèixer tècniques com DOE, AMFE, QFD, SPC / CEP, índex de capacitat ...

ASSIGNATURA: International trade i processos offshore
L'exportació és un dels pocs dinamitzadors actualment en el terreny de les vendes i el creixement. D'altra banda, cada vegada són més les empreses que no es limiten a aprovisionar-se en mercats de proximitat, buscant les millors oportunitats de productes, serveis i costos en tot el planeta. Aquestes condicions de treball fan que sigui imprescindible dominar les regles d'acció internacionals, diferents legislacions d'aplicació i adequació de les conductes en l'àmbit cultural.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Aprendre a treballar operacions en àmbits globals.
• Dominar la capacitat de decisió en tendències com l'externalització, escollint els millors models de contractació en cada cas.
• Saber donar servei de subministrament amb figures de category manager i trade màrqueting.

ASSIGNATURA: Project management
Cada vegada més, les empreses es gestionen des de la consecució d'objectius que es resolen mitjançant la realització de projectes, de diferent calibre i durada. Dins l'àmbit de les operacions, els projectes segueixen aquesta tendència i es consoliden com un mitjà perfecte per al progrés del negoci i la seva posició competitiva.
És per això que els projectes han de ser dirigits per professional que sàpiguen gestionar-cap a l'èxit en un entorn de màxima pressió on la presa de decisions, la gestió del temps i dels recursos i els nivells d'èxit que es van assolint puguin ser mesurables i explicables / traduïts en accions i millores / beneficis.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Saber dissenyar el mapa estratègic del projecte.
• Conèixer els mètodes aplicables a la gestió de projectes.
• Saber analitzar amb detall condicions i viabilitat dels projecte.
• Saber utilitzar les tècniques i habilitat per motivar els equips i fer que funcioni el projecte.
• Conèixer les diferents eines de gestió.

ASSIGNATURA: Compres i models de sourcing
Les compres han estat sempre un element cabdal per a les empreses, tant si són comercials, com de serveis o així mateix de producció. L'obtenció de productes i serveis guanyadors és un dels eixos de l'èxit empresarial a més de contenir unes de les partides de despesa més gran de l'empresa. Les noves praxi de compres aporten més investigació i relació amb els proveïdors categoritzant els mateixos i aplicant diferent nivells. Les polítiques monocromes de compres estan en desús.

ASSIGNATURA: Eficiència sostenible
Les operacions formen part integral de l'empresa i governen activitats que impacten en el nostre entorn social i en el medi ambient. Tot això a més amb estructures de costos sostenibles social i mediambientalment. Relacionar les accions operatives amb la resta de l'empresa, valorar els impactes exteriors, gestionar la marca des de la sostenibilitat, buscant l'eficiència en la gestió de residus i l'estalvi energètic, entre d'altres són avui dia una norma d'ús obligat.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Saber gestionar polítiques de GMA.
• Saber gestionar polítiques de RSC.
• Conèixer mecanismes per a la gestió de residus i l'estalvi energètic en les operacions.
• Introduir-nos en La petjada de carboni.
• Integrar els conceptes de qualitat.

ASSIGNATURA: Management
Les operacions impacten de forma directa en el resultat del negoci, en les seves vendes, en la imatge que projecta la marca. Per tot això, es fa imprescindible prendre mesures que ens ajudin a identificar la nostra posició en tots aquests aspectes i ens retorni informació qualificada per poder emprendre decisions adequades.

Els objectius d'aquesta assignatura són:
• Conèixer que són els quadres de comandament en les operacions.
• Saber escollir els indicadors necessaris per al govern de les nostres operacions.
• Distingir entre KPI 's interns de rendiment i SLA' s pels clients.

Activitats
Es realitzarà una visita guiada a una empresa / seu institucional per tal de veure sobre el terreny aspectes de planificació i funcionament operatiu-estratègic dels temes impartits a classe i que poden considerar-se importants dins el temari del postgrau, o bé d'interès pel seu temàtica i / o dificultat.

Es realitzarà una sessió de classe magistral a càrrec d'un professional destacat dins el seu àmbit d'actuació, ja sigui en l'àmbit empresarial o institucional. En funció del tema de la sessió magistral finalment decidit, aquesta podrà realitzar-se acompanyada d'una visita sobre el terreny o bé en les instal·lacions de l'Euncet BS. En aquest últim cas, la sessió serà de portes obertes.

Competències per a les quals et prepara el curs

? Capacitat analítica. ? Capacitat per adaptar-se a noves situacions. ? Capacitat autocrítica en relació al negoci, identificant tant els seus punts forts com les seves àrees de millora. ? Capacitat per anticipar i formular una perspectiva de negoci que permeti detectar i aprofitar les oportunitats i obtenir avantatges i posicions competitives. ? Capacitat per generar idees i transformar-les en projectes, per emprendre accions i millorar els processos i / o resultats. ? Capacitat per dissenyar i gestionar projectes.

Destinataris

Gerents que entenguin la gestió de les operacions com una oportunitat de millora del seu negoci.
Responsables de qualsevol línia directament relacionada amb les operacions (SC, operacions, logística, compres, aprovisionament, planificació, etc.), que necessiten adequar la seva experiència i coneixements a les tendències actuals.
Comandaments intermedis de l'àrea que vulguin impulsar les seves carreres professionals.
Responsables d'àrees amb relació directa (màrqueting, finances ...), que actuen en sectors on les operacions siguin crítiques per al seu negoci i necessitin conèixer / entendre els models possibles de gestió.

Requisits

Requisits d'admissió: Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional d'almenys 3 anys. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

Metodologia és eminentment pràctica i orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides. Abans de les sessions presencial: -Lectures del material d'estudi i bibliografia proposta, visionat de vídeos i films ressenyats. -Resolució Dels casos i exercicis, tant grupals com individuals, que es vagin aportant per part del professor. -Preparació De presentacions curtes. Durant les sessions presencials. -Es Resoldran els casos i exercicis amb treball previ a les classes. -Discussions Obertes, taules rodones sobre els conceptes i matèries exposades. -Aclariment De dubtes del material d'estudi. -Sessions Curtes en què el professor realitzarà exposició d'aquells conceptes que siguin més complexos i / o importants. Després de les sessions presencial: -Treballs de síntesi amb aportació de tots els alumnes (participació recomanada). Paral·lel a les sessions presencials: Conferències i sessions magistrals, etc

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà/català.

Durada

150 hores - 25 ECTS. Data inici: 27/10/2017.

Objectius

? Saber afrontar, dins el model de negoci de la companyia, un procés global per al disseny, la planificació, implantació i el control d'un pla d'operacions que afegeixi valor a l'empresa i als clients. ? Saber afrontar, dins el model de negoci de la companyia, un procés global per al disseny, la planificació, implantació i el control d'una cadena de subministrament que afegeixi valor a l'empresa i als clients. ? Saber mesurar l'impacte de les decisions funcionals que es genera en el negoci en totes les àrees i en els resultats. ? Aprendre a seleccionar models i eines de gestió adequades per a les característiques de la nostra empresa en l'àmbit operacional. ? Conèixer les últimes tendències de gestió per afrontar els reptes empresarials.

Titulació obtinguda

Doble titulació per la UPC i per l'Euncet Business School: ? Postgrau en Gestió d'Operacions i Supply Chain Management per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Postgrau en Gestió d'Operacions i Supply Chain Management per l'Euncet Business School.

Promocions

Beques i convenis:
Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per a ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.
UPC Alumni: 5% de descompte.
Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.
Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.
Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, es pot bonificar les hores concurrents a l'horari laboral.
Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.
Aturats: 15% de descompte.
Autònoms: 10% de descompte.

Preu

5200 €
A consultar.

Borsa de treball

Gestionem una borsa de treball amb un volum creixent d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.

Professorat

Director del postgrau: XAVIER MARÍN LACASTA.

Lloc on s'imparteix el curs

Centre d'impartició: Euncet Business School. Terrassa.

Horari

Divendres 16:00 a 21:00 h - Dissabte 09:00 a 14:00 h.
Postgrau en Operacions
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
EUNCET Business School Terrassa
Camí del Mas Rubial, 1 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X