EUNCET Business School

Postgrau en Habilitats Directives

EUNCET Business School

Postgrau
Presencial
125 Hores
4.450 €

Descripció

La responsabilitat directiva transcendeix del simple desenvolupament d'unes competències que facilitin l'assoliment d'uns objectius empresarials. Cal, prèviament, haver integrat quina és la finalitat última del directiu, que s'espera d'ell; haver construït el propi marc de creences, valors i estils que, emmarcats en l'organització, permetin establir un model propi de direcció que faciliti la construcció i desenvolupament de l'equip.A més, els llocs directius tenen dues característiques que els determinen:1.La singularitat del lloc de treball: Cada lloc directiu és únic en si mateix i queda determinat tant per les responsabilitats que se li assignen com per la personalitat i l'estil de qui ocupa el càrrec.2.Complejidad: Els llocs directius no poden ser definits únicament per funcions i tasques, sinó que cal també identificar els rols i les responsabilitats associades a cada directiu.El Postgrau en Habilitats Directives està dissenyat atenent a aquestes característiques per proporcionar uns coneixements, unes tècniques i un entrenament que permeti desenvolupar el lideratge.Aquest postgrau forma part de l'oferta Executive Modular, de manera que un cop finalitzat pots prosseguir la teva formació amb el Màster en Management o l'Executive MBA.

Veure més

Temari del curs

ASSIGNATURA: Rol directiu i context del lideratge
Professor: Carles Mendieta
a. Nova visió del rol directiu: les dimensions del lideratge, la dimensions del projecte directiu les dimensions d'integració i la dimensió de relació.
b. Habilitats directives: competències, tècniques, habilitats directives i talent directiu.
c. Projectes directius aplicats: definició dels reptes del directiu, establiment del propi projecte directiu i dificultats en la posada en pràctica dels projectes.

ASSIGNATURA: Lideratge d'equips de treball
Professor: Pere Gómez
a. Lideratge d'equips: què espera l'equip del líder, estils de direcció, maduresa de l'equip i els seus membres, i lideratge situacional.
b. El concepte de treball en equip d'alt rendiment: equip d'alt rendiment vs grup, tipus d'equips, fases en la vida d'un equip, el treball en equip com a procés, i els rols de Belbin i autoavaluació.
c. Diagnòstic de l'estat de rendiment de l'equip: les cinc disfuncions del model Lencioni, com afrontar les disfuncions i autoavaluació del propi equip de treball.
d. El factor actitudinal: la importància de la proactivitat i l'actitud positiva com a clau del bon clima de l'equip.
e. Eines clau per gestionar equips: la correcta fixació d'objectius, el poder de la confiança i la delegació, i el feedback com a eina d'aprenentatge de l'equip.

ASSIGNATURA: Avaluació dels equips de treball
Professor: Sílvia Noè
a. Sistemes d'avaluació de l'acompliment: Què és un sistema d'avaluació de l'acompliment ?, beneficis de l'avaluació de l'acompliment, l'estratègia per implantar amb èxit un sistema d'avaluació de l'acompliment, els protagonistes, els objectius, i les competències.
b. Avaluació de l'acompliment individual: preparació, l'entrevista d'avaluació i feedback continu.
c. Avaluació de l'acompliment de l'equip: introducció teòrica del TORI (Trust, Openess, Réalisation, Interdependence) de Jack R. Gibb, qüestionari TORI d'autodiagnòstic d'equip, i plans de millora d'acompliment de l'equip.

ASSIGNATURA: Negociació i gestió de conflictes
Professor: Xavier Lamote de Grignon
a. Introducció: el punt de partida.
b. Estructura: Quan cal negociar? Quan cal persuadir?
c. Negociació posicional vs Negociació en benefici mutu.
d. La planificació estratègica i els elements bàsics als quals prestar atenció: els interessos ("El canvi de paradigma"), els criteris de legitimitat, les opcions, les alternatives ("El teu pla B"), la relació ("Negociar amb persones" ), el compromís ("El full de ruta"), i la comunicació ("Anticipar el procés").
e. El mètode: la preparació, la trobada (posada en escena i treball en equip), el debat, el descans, el tancament i l'avaluació (l'espiral de creixement).
f. Claus de la persuasió personal i la venda professional: l'empatia (la premissa bàsica de tot gran negociador), saber preguntar i saber portar els silencis, la comunicació eficaç (l'important és el que l'altre entén), la intuïció, la creativitat, l'assertivitat, la temprança, la sociabilitat, el respecte, la integritat, la gosadia ("El pols"), i la comunicació no verbal (Kinesis, paralingüística i proxèmica).

ASSIGNATURA: Anàlisi de problemes i presa de decisions
Professor: Esther Pérez
a. Introducció: el punt de partida. Problemes: tipus de problemes, com analitzar els problemes ?, els passos a seguir (pensament convergent i divergent) i com reaccionem davant els problemes.
b. Decisions: entorns on prenem decisions, certesa, incertesa i tècniques (Diagrama de Pareto, Matriu esforç / impacte, DAFO).
c. Eines i mètodes: sis barrets per pensar, mapes mentals, gràfic d'Ishikawa (espina de peix), i cartoons o vinyetes.
d. Metodologia: desenvolupament de cas pràctic a partir de l'aportació de situacions participants.

ASSIGNATURA: Innovació i gestió del canvi
Professor: Antoni Valls
a. Introducció: els aspectes de la persona que entren en joc en el seu treball d'innovació i gestió del canvi.
b. Innovació: èxits i fracassos, el procés de presa de decisions i perquè vam fallar en la posada en pràctica de les millors idees (anatomia de la "procrastinació").
c. Gestió del canvi: vivim un entorn altament canviant, i descobrint la disposició al canvi personal i organitzacional.

ASSIGNATURA: Tècniques directives
Professor: Olga Vela, Ferran Velasco, Xavier Lamote, Mónica Utrera
a. Direcció de reunions: la importància de les reunions, lideratge i competències, valors i comportaments, operativa de la reunió, pla de millora, i exercici d'avaluació.
b. Marca personal del directiu: Què és una marca personal ?, la construcció de la marca personal del directiu, i la marca personal i identitat digital.
c. Presentacions en públic per a directius: preparació i planificació, tècniques i recursos per al disseny de la presentació, el llenguatge corporal, i mètodes i sistemes de presentacions en públic.
d. Comunicació escrita per a directius: com vèncer el vertigen del paper en blanc en els escrits professionals, recursos per millorar la redacció de cartes, actes i informes, claus per a una correcta comunicació electrònica, i casos pràctics.
e. Gestió del temps: execució, matriu del temps, delegar i lideratge situacional, focalització i ritme operatiu, pla de millora, i exercici d'avaluació.
f. Tècniques d'entrevista personal: introducció a les competències emocionals relacionades amb les tècniques d'entrevista personal, la importància del context, el posicionament i la visió positiva, i el coneixement de "l'altre".

ASSIGNATURA: Creixement personal del líder
Professor: Mònica Utrera
a. Bases per al desenvolupament de les habilitats directives: orígens i història de les HHDD, estructura de la HHDD, i comportaments associats a l'autoconsciència.
b. Reflexions al voltant del concepte de 'èxit'.
c. Consecució d'objectius personals en el lideratge: aprenentatge i orientació a l'assoliment, i inhibidors del canvi.
d. Construcció de la visió: esquema de valors, visualitzar la visió, i generació d'un Pla d'Acció per a la meva visió.

ASSIGNATURA: Projectes directius aplicats
Professor: Carles Mendieta, Silvia Noé, Esther Pérez
Cada participant realitzarà un "projecte directiu aplicat" a la seva organització en el qual s'haurà d'especificar de forma clara una justificació, un objectiu, un pla d'actuació i uns resultats (assolits o esperats) i en el qual s'evidenciï l'ús dels coneixements i les competències desenvolupades durant el programa.
Veure més

Destinataris

Acull professionals provinents de qualsevol dels sectors de l'activitat empresarial, amb independència de la seva formació inicial, sempre que comptin amb experiència laboral per compte propi o aliè. El programa és una oportunitat per analitzar les seves comeses específiques de forma integrada i els ajuda a acomodar la seva tasca al marc d'objectius i polítiques generals de l'empresa.També és adequat per a aquells professionals que, tenint experiència directiva, desitgin actualitzar els seus coneixements, ja que el PHD està periòdicament actualitzat amb les últimes tendències del management.

Veure més

Requisits

Requisits d'admissió Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional d'almenys 3 anys. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

El mètode pedagògic de Postgrau en Habilitats Directives és innovador en si mateix, combinant diferents recursos i materials amb l'objectiu que els alumnes aprofitin al màxim el programa.
D'una banda, inclou sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. D'altra banda, es desenvoluparan sessions pràctiques amb la metodologia de "Learning by doing", on els estudiants treballaran amb anàlisi de casos, simuladors de negoci i "Workshops". Totes aquestes eines generessin idees i coneixements que aportessin un entorn de debat enriquidor.
La nostra metodologia de treball orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides.
Campus Virtual
Els alumnes d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs.

Idiomes en què s'imparteix

Català/ Castellà.

Horari/Torn

Divendres 16:00 a 21:00 h - dissabte 09:00 a 14:00 h.

Places

25

Durada

150 hores (25 ECTS).
Data inici: 16/03/2018.

Objectius

? Oferir els coneixements i les tècniques que permetin als participants enfortir les habilitats necessàries per a exercir el paper de líder a les seves organitzacions. ? Analitzar l'evolució del món del treball per poder determinar les competències que seran essencials els propers anys per poder desenvolupar una direcció potent i eficaç. ? Identificar els paràmetres sobre els quals es construeix i s'avalua una actuació directiva. ? Conèixer les bases sobre les quals es construeixen les relacions interpersonals a la feina. ? Entrenar en les principals habilitats directives vinculades a la direcció d'equips de treball. ? Realitzar exercicis d'autoconeixement que permetin enfortir els propis factors positius i identificar les mancances personals. ? Conèixer les tècniques de negociació i gestió de conflictes que permetin gestionar situacions de tensió a la pròpia organització i amb clients i proveïdors.

Titulació obtinguda

? Postgrau en Habilitats Directives per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
? Postgrau en Habilitats Directives per l'Euncet Business School.

Promocions

Beques i convenis

Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.UPC Alumni: 5% de descompte.

Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.

Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.

Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, amb possibilitat de bonificar-les hores convergents a l'horari laboral.

Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.

Aturats: 15% de descompte.

Autònoms: 10% de descompte.

Preu

4.450 €
A consultar.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Habilitats Directives

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Habilitats Directives