IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
30 Crèdits
1.470 €

Descripció

L'exercici de la professió infermera requereix una constant actualització dels coneixements per garantir una correcta atenció tècnica i assistencial a les persones.És el mateix col·lectiu qui reclama una formació constant en la qual destaquin els coneixements pràctics i que estigui basada en situacions reals. Amb l'objectiu de satisfer aquestes necessitats s'ha dissenyat aquest programa de formació on-line dirigit a infermeres i infermers que desitgin actualitzar els seus coneixements, primordialment en temes propis de l'Atenció Primària (AP).Aquest programa presenta, a partir de casos clínics, les diverses situacions assistencials amb les quals es troben els professionals infermers durant el desenvolupament quotidià de la seva activitat.El Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) es presenta en modalitat on-line per respondre a les necessitats formatives dels professionals que, per diferents motius, no poden seguir cursos en modalitat presencial.Si ets Diplomat/da o Graduat/da en Infermeria i vols actualitzar els teus coneixements teòrics i millorar les teves habilitats pràctiques en l'àmbit assistencial de l'Atenció Primària, aquest és el teu programa.
Veure més

Temari del curs

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut en l'edat pediàtrica.
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d'alimentació en la infància i adolescència.
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions.
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions.
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l'adolescent a la consulta d'Atenció Primària.
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància.

2. Ús de fàrmacs i infermeria basada en l'evidència científica
2.1. L'anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs.
2.2. Els mecanismes d'acció, els efectes farmacològics i l'avaluació de l'efectivitat dels fàrmacs.
2.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs.
2.4. Característiques de les diferents vies d'administració i peculiaritats en l'administració dels fàrmacs.
2.5. Què és la pràctica infermera basada en l'evidència científica.
2.6. Com buscar i trobar evidència científica.
2.7. Valorar críticament i aplicar l'evidència científica en la pràctica infermera.
2.8. La pràctica clínica basada en l'evidència segons el Joanna Briggs Institute.

3. Diabetis
3.1. Diagnòstic i tractament de les persones amb diabetis mellitus.
3.2. Objectius i continguts de la visita de seguiment d'infermeria a un pacient diabètic.
3.3. Característiques bàsiques de l'alimentació de les persones diabètiques.
3.4. El procés d'insulinització i l'aprenentatge de l'autoanàlisi de les persones amb diabetis.
3.5. L'exercici físic en les persones diabètiques: els seus efectes, riscos i les seves contraindicacions.
3.6. La classificació de les complicacions de la diabetis.

4. Gent gran i salut mental
4.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut.
4.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen.
4.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon.
4.4. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC).
4.5. L'ansietat com a senyal d'alarma en l'ésser humà.
4.6. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l'ésser humà i la contenció assistencial des de l'atenció primària.
4.7. L'entrevista clínica i l'aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional.
4.8. Recomanacions per a l'entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients.

5. Atenció domiciliària. Malalt crònic. Malalt amb càncer avançat i terminal
5.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l'atenció domiciliària.
5.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili.
5.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
5.4. Continguts bàsics d'educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC.
5.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort.
5.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal.
5.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família.
5.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament.
Veure més

Destinataris

Diplomats i / o graduats en infermeria.

Idiomes en què s'imparteix

Català

Durada

Inici curs: 28 octubre 2015.
Final curs: 09 setembre 2016.

Objetius

Facilitar una formació continuada als professionals de la infermeria des d'una perspectiva teòrica i amb casos pràctics.
Actualitzar i millorar les competències dels professionals de la infermeria.
Capacitar l'alumne per posar en pràctica cures d'infermeria en els diversos àmbits assistencials.
Posar èmfasi en les àrees assistencials següents: infància i adolescència, malalt terminal, diabetis, hipertensió (HTA), EPOC i salut mental d'adults.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de descomptes, beques i finançament

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)