IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
30 Crèdits
1.470 €

Descripció

L'exercici de la professió infermera requereix una constant actualització dels coneixements per garantir una correcta atenció tècnica i assistencial a les persones.És el mateix col·lectiu qui reclama una formació constant en la qual destaquin els coneixements pràctics i que estigui basada en situacions reals. Amb l'objectiu de satisfer aquestes necessitats s'ha dissenyat aquest programa de formació on-line dirigit a infermeres i infermers que desitgin actualitzar els seus coneixements, primordialment en temes propis de l'Atenció Primària (AP).Aquest programa presenta, a partir de casos clínics, les diverses situacions assistencials amb les quals es troben els professionals infermers durant el desenvolupament quotidià de la seva activitat.El Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) es presenta en modalitat on-line per respondre a les necessitats formatives dels professionals que, per diferents motius, no poden seguir cursos en modalitat presencial.Si ets Diplomat/da o Graduat/da en Infermeria i vols actualitzar els teus coneixements teòrics i millorar les teves habilitats pràctiques en l'àmbit assistencial de l'Atenció Primària, aquest és el teu programa.
Veure més

Temari del curs

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut en l'edat pediàtrica.
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d'alimentació en la infància i adolescència.
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions.
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions.
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l'adolescent a la consulta d'Atenció Primària.
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància.

2. Ús de fàrmacs i infermeria basada en l'evidència científica
2.1. L'anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs.
2.2. Els mecanismes d'acció, els efectes farmacològics i l'avaluació de l'efectivitat dels fàrmacs.
2.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs.
2.4. Característiques de les diferents vies d'administració i peculiaritats en l'administració dels fàrmacs.
2.5. Què és la pràctica infermera basada en l'evidència científica.
2.6. Com buscar i trobar evidència científica.
2.7. Valorar críticament i aplicar l'evidència científica en la pràctica infermera.
2.8. La pràctica clínica basada en l'evidència segons el Joanna Briggs Institute.

3. Diabetis
3.1. Diagnòstic i tractament de les persones amb diabetis mellitus.
3.2. Objectius i continguts de la visita de seguiment d'infermeria a un pacient diabètic.
3.3. Característiques bàsiques de l'alimentació de les persones diabètiques.
3.4. El procés d'insulinització i l'aprenentatge de l'autoanàlisi de les persones amb diabetis.
3.5. L'exercici físic en les persones diabètiques: els seus efectes, riscos i les seves contraindicacions.
3.6. La classificació de les complicacions de la diabetis.

4. Gent gran i salut mental
4.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut.
4.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen.
4.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon.
4.4. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC).
4.5. L'ansietat com a senyal d'alarma en l'ésser humà.
4.6. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l'ésser humà i la contenció assistencial des de l'atenció primària.
4.7. L'entrevista clínica i l'aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional.
4.8. Recomanacions per a l'entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients.

5. Atenció domiciliària. Malalt crònic. Malalt amb càncer avançat i terminal
5.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l'atenció domiciliària.
5.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili.
5.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
5.4. Continguts bàsics d'educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC.
5.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort.
5.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal.
5.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família.
5.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament.
Veure més

Destinataris

Diplomats i / o graduats en infermeria.

Idiomes en què s'imparteix

Català

Durada

Inici curs: 28 octubre 2015.
Final curs: 09 setembre 2016.

Objectius

Facilitar una formació continuada als professionals de la infermeria des d'una perspectiva teòrica i amb casos pràctics.
Actualitzar i millorar les competències dels professionals de la infermeria.
Capacitar l'alumne per posar en pràctica cures d'infermeria en els diversos àmbits assistencials.
Posar èmfasi en les àrees assistencials següents: infància i adolescència, malalt terminal, diabetis, hipertensió (HTA), EPOC i salut mental d'adults.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de descomptes, beques i finançament

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1)