IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2)

IL3 - Universitat de Barcelona

Descripció

Aquest postgrau complementa la formació proporcionada en el Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 1) i ofereix als infermers / es una actualització dels seus coneixements i habilitats, per garantir unes cures infermeres de qualitat a l'Atenció Primària (AP).

El programa presenta, a partir de casos clínics, les diverses situacions assistencials amb què es troben els professionals infermers durant el desenvolupament quotidià de la seva activitat a l'AP.

El Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2) capacita l'alumne per posar en pràctica les cures infermeres en les àrees assistencials de prevenció, comunicació, violència de gènere, demències, processos aguts, gestió de casos, tabaquisme, alimentació-nutrició i salut escolar.

Temari del curs

1. Activitats Preventives i La Violència de Gènere
1.1. El concepte de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.
1.2. Les activitats preventives recomanades segons edat i gènere: immunitzacions, cribratges, consells de salut, ...
1.3. La detecció i abordatge de la violència de gènere.
1.4. Els problemes de salut més freqüents en les dones maltractades i en els seus fills i filles.
1.5. Els rols de gènere i la socialització.
1.6. El cicle de la violència.

2. Atenció a les persones amb demència i La comunicació en la relació assistencial
2.1. El deteriorament cognitiu i la demència i el seu procés diagnòstic en l'Atenció Primària (AP).
2.2. Valoració de les necessitats del malalt amb demència segons fase evolutiva.
2.3. Perfil de la persona cuidadora del malalt amb demència i els grups d'autoajuda.
2.4. L'acte relacional en el context assistencial: escoltar, reconèixer, oferir, demanar i acordar.
2.5. La comunicació interprofessional i el treball en equip en l'atenció sanitària.
2.6. La gestió alternativa de conflictes.

3. Atenció als processos aguts de salut a l'Atenció Primària. Atenció a les ferides agudes i cròniques
3.1. Problemes respiratoris més freqüents en Atenció Primària.
3.2. Valoració i tractament dels problemes de salut de mal d'esquena, tracte urinari i diarrea aguda.
3.3. Úlceres per pressió: valoració i tractament.
3.4. Ferides d'origen venós i arterial.
3.5. Valoració, cura i tractament de les cremades.

4. Gestió de Casos i Intervenció en el tabaquisme
4.1. Metodologia de la gestió de casos.
4.2. La infermera gestora de casos i la infermera d'enllaç.
4.3. La mediació cultural.
4.4. El Programa PREALT i els recursos comunitaris.
4.5. Epidèmia de tabaquisme i la seva morbiditat.
4.6. Estratègies per ajudar els pacients a deixar de fumar.
4.7. Intervenció i ús de medicació per a pacients que volen deixar el tabac.
4.8. Seguiment als pacients que han deixat de fumar.

5. Alimentació-Nutrició i Atenció comunitària en l'àmbit educatiu
5.1. L'abordatge integral dels conceptes d'alimentació i nutrició dels adults joves i la gent gran
5.2. Les bases de l'alimentació equilibrada.
5.3. Composició nutricional dels aliments i requeriments nutricionals de les persones.
5.4. Tòpics i conductes alimentàries errònies.
5.5. Els determinants de salut.
5.6. La participació comunitària, els models d'intervenció comunitària i les seves fases.
5.7. Els programes de salut i la seva avaluació.
5.8. El programa Salut i Escola.
5.9. La Consulta Oberta i l'entrevista amb l'adolescent.

6. Examen
Veure més

Destinataris

Diplomats / des i Graduats / des en Infermeria.

Les persones diplomades o graduades en Infermeria que ja han cursat amb la universitat el Cadi 1, poden complementar la seva formació amb aquest postgrau i obtenir el títol de màster, cursant a més un projecte.

Idiomes en què s'imparteix

Català

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

• Facilitar una formació continuada a infermeres i infermers que els permeti millorar les seves habilitats en les cures infermeres en l'àmbit de la comunitat.

• Actualitzar i millorar les competències dels professionals de la infermeria i específicament dels que desenvolupen la seva activitat en l'atenció primària.

• Capacitar l'alumne per posar en pràctica cures infermeres en les diverses àrees assistencials: prevenció, comunicació, violència de gènere, demències, processos aguts, gestió de casos, tabaquisme, alimentació-nutrició i salut escolar.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització / de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2) per la Universitat de Barcelona. Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Pagament fraccionat i descomptes especials disponibles.

Avantatges del curs

Raons per escollir-: Atorga 2 punts per a la carrera professional infermera i per a l'accés a la borsa de treball de l'Institut Català de la Salut (ICS). Programa basat en casos clínics reals, amb un enfocament pràctic i molt orientat a tasca diària del professional infermer en Atenció Primària (AP). Dissenyat, desenvolupat i tutoritzat per infermers / es de reconegut prestigi en l'àmbit assistencial i pensats per als professionals d'infermeria de l'Atenció Primària (AP).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (CADI 2)