IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS)

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
30 Crèdits
1.470 €

Descripció

L'Atenció Primària (AP) és la principal porta d'entrada al sistema sanitari i el context amb una demanada major entre la població. Concretament, el 96% de la totalitat de consultes realitzades a Espanya a l'any les resolen els/les propis/pròpies profesionales de l'AP, sense que sigui necessària la interconsulta a un altre nivell assistencial. El rol cada vegada més autònom i rellevant de l'infermer/a en els equips d'AP i la seva atenció diària a infinitat de casos, amb gran diversitat de patologies i/o consultes sobre salut, fan que hagi d'estar en constant actualització per garantir una atenció tècnica i assistencial correcta al pacient.El Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS), que forma part d'un recorregut de màster en modalitat on-line, que està adaptat al Sistema Nacional de Salut i inclou peculiaritats de les diferents CA, aborda els aspectes més comuns de salut i malaltia que afecten els pacients, les seves famílies i la comunitat. El programa neix per oferir a l'infermer/a els recursos necessaris per resoldre de manera efectiva els casos i les situacions clíniques més rellevants als quals ha de fer front en el desenvolupament quotidià de la seva activitat a l'AP.Està pensat exclusivament per l'infermer d'AP i per a l'infermer/a d'AP i proposa una especialització que posa èmfasi en les seves àrees assistencials més comunes: infància, adolescència i tercera edat, salut mental, pacient oncològic i/o amb necessitat de cures pal·liatives, atenció domiciliària, pacient crònic, amb diabetis, així com l'ús de fàrmacs en infermeria.Si ets diplomat/da o graduat/da en Infermeria i estàs interessat en actualitzar i millorar els teus coneixements teòrics i les teves habilitats pràctiques en el camp assistencial de l'atenció primària, aquest és el teu programa. 
Veure més

Temari del curs

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut en l'edat pediàtrica.
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d'alimentació en la infància i adolescència.
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions.
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions.
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l'adolescent a la consulta d'Atenció Primària.
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància.

2. Ús de fàrmacs i infermeria basada en l'evidència científica
2.1. L'anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs.
2.2. Els mecanismes d'acció, els efectes farmacològics i l'avaluació de l'efectivitat dels fàrmacs.
2.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs.
2.4. Característiques de les diferents vies d'administració i peculiaritats en l'administració dels fàrmacs.
2.5. Què és la pràctica infermera basada en l'evidència científica.
2.6. Com buscar i trobar evidència científica.
2.7. Valorar críticament i aplicar l'evidència científica en la pràctica infermera.
2.8. La pràctica clínica basada en l'evidència segons el Joanna Briggs Institute.

3. Diabetis
3.1. Diagnòstic i tractament de les persones amb diabetis mellitus.
3.2. Objectius i continguts de la visita de seguiment d'infermeria a un pacient diabètic.
3.3. Característiques bàsiques de l'alimentació de les persones diabètiques.
3.4. El procés d'insulinització i l'aprenentatge de l'autoanàlisi de les persones amb diabetis.
3.5. L'exercici físic en les persones diabètiques: els seus efectes, riscos i les seves contraindicacions.
3.6. La classificació de les complicacions de la diabetis.

4. Gent gran i salut mental
4.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut.
4.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen.
4.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon.
4.4. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC).
4.5. L'ansietat com a senyal d'alarma en l'ésser humà.
4.6. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l'ésser humà i la contenció assistencial des de l'atenció primària.
4.7. L'entrevista clínica i l'aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional.
4.8. Recomanacions per a l'entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients.

5. Atenció domiciliària. Malalt crònic. Malalt amb càncer avançat i terminal
5.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l'atenció domiciliària.
5.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili.
5.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
5.4. Continguts bàsics d'educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC.
5.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort.
5.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal.
5.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família.
5.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament.
Veure més

Destinataris

Diplomats o graduats en Infermeria.


Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 26 novembre 2015.
Fi curs: 25 novembre 2016.

Objectius

Actualitzar i millorar les competències dels infermers i infermeres.
Facilitar una formació continuada als professionals d'infermeria que, els permeti posar en pràctica les cures des d'una perspectiva teoricopràctica.
Capacitar l'alumne per posar en pràctica cures infermeres en diverses àrees assistencials: infància i adolescència, malalt al final de la vida, diabetis, hipertensió (HTA), EPOC i salut mental d'adults.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de descomptes, beques i finançament

Preu

1.470 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Infermeria a l'Atenció Primària (SNS)