UPC School of Professional & Executive Development

Postgrau en Instal·lacions Solars Tèrmiques i Fotovoltaiques en Edificis i Indústries

UPC School of Professional & Executive Development

Descripció

Aquest postgrau és un interessant viatge al futur d'una de les energies renovables més importants del nostre país, la solar, i hem d'aconseguir fer realitat la seva implantació. Les energies renovables han de ser una aposta estratègica en un món que depèn de les reserves de petroli i que encara un futur en què ha de créixer a demanda energètica. Amb l'esperit de buscar solucions netes i mediambientalment viables es va crear el postgrau d'Instal · lacions Solars Tèrmiques i Fotovoltaiques en Edificis i Indústries.Les lleis sobre la construcció, que contemplaven la instal · lació de plaques solars tèrmiques als nous edificis, feien preveure un augment del sector que, finalment, s'ha vist frenat per la crisi. Així, el curs s'ha adaptat al nou panorama i ha adoptat un nou enfocament que ha de permetre als professionals fer front a aquesta situació buscant nous espais per desenvolupar la seva tasca. Aquesta nova perspectiva ha fet que l'energia solar tèrmica busqui nous mercats, com són la indústria, el sector terciari o la rehabilitació d'edificis. Les companyies instal · ladores han d'oferir serveis més diversificats, i opten per presentar-se com empreses de serveis energètics. Per fer rendible aquest model, és molt important un càlcul exhaustiu de la producció i l'optimització de la instal · lació. Per aquesta raó, el càlcul avançat ha cobrat nova importància en el curs.El programa s'ha adaptat als nous temps i ha incorporat nous professors, molts d'ells procedents del món de l'empresa i especialistes del sector. Ha passat a ser un curs més pràctic i més aplicat. El mercat ha imposat la seva llei, i les empreses que han quedat són les millors. La instal · lació barata i amb poca qualificació està desapareixent, i són necessaris professionals especialitzats.

Objectius? Conèixer, des del punt de vista de l'enginyeria, tots els passos necessaris per posar en marxa aquestes estructures, des del disseny inicial del projecte fins al càlcul.

? Subministrar els coneixements tècnics detallats dels elements i les tipologies d'instal · lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques de major aplicació i amb les últimes novetats en els sectors d'edificació, processos industrials, hotels i sector terciari.

? Incidir en tots els sistemes i aplicacions d'integració d'edificis i en entorns urbans, d'acord amb les noves línies d'implantació i subvenció d'energies renovables.

? Subministrar les eines informàtiques i metodològiques que permeten calcular, simular i optimitzar el disseny de qualsevol instal · lació.

? Mostrar coneixements pràctics i necessaris sobre la realització, posada en marxa i funcionament d'instal · lacions reals, a través de visites i classes realitzades per empreses instal · ladores.

Veure més

Temari del curs

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El programa inclou classes magistrals i classes pràctiques amb ordinador. En aquestes sessions, els alumnes utilitzaran els següents programes:

- PVsyst-Sistemes Solars Fotovoltaics
- Energy Plus i Google SketchUp-Simulació Tèrmica d'Edificis
- Transol-Sistemes solars tèrmics

El postgrau inclou una llicència professional del programa Transol (programa de simulació dinàmica de sistemes solars tèrmics, per a ACS, indústria i fred solar) per a cada alumne.

Dins del programa es realitzen visites presencials a infraestructures i instal · lacions, per tal d'aprofundir en els diferents aspectes tractats al llarg del curs, com poden ser: la integració fotovoltaica a l'edifici, el sistema solar tèrmic de Drainback o els sistemes de climatització solar. També es realitzaran visites virtuals a instal · lacions tèrmiques.
Matèries
Radiació Solar
Obligatòria. 2 ECTS. 10 hores lectives.
Introducció a la problemàtica del canvi climàtic i desenvolupament de les energies renovables. Introducció a la situació actual dels sistemes solars tèrmics. Processos i cicles bàsics de climatització. Introducció als sistemes de climatització. Introducció als processos bàsics de transmissió de calor. Explicació del sol. Relacions astronòmiques. Radiació extraterrestre. Superfícies inclinades i angle solars. Ubicació de col · lectors i plaques. Inclinació, orientació i càlcul d'ombres.
Sistemes Solars Fotovoltaics
Obligatòria. 4 ECTS. 25 hores lectives.
Càlcul de necessitats elèctriques per a sistemes fotovoltaics. Fonaments tecnològics, components d'una instal · lació fotovoltaica de connexió a xarxa. Seguidors solars, la integració arquitectònica (BIPV) i tecnologies de futur. Els inversors de connexió a xarxa, característiques i criteris de dimensionament. Càlcul i dimensionament d'un sistema solar fotovoltaic, utilitzant aplicacions informàtiques professionals amb l'objectiu de dissenyar un projecte real.
Simulació Tècnica d'Edificis
Obligatòria. 3 ECTS. 15 hores lectives.
Simulació tèrmica d'edificis mitjançant eines de simulació dinàmica i entorn gràfic en 3D (Energy Plus i Sketch-up) per a l'avaluació de càrregues internes i externes d'edificis i la posterior implementació de sistemes optimitzats tant de calefacció com de climatització solar. Simulació de mesures passives de disminució de càrrega: ventilació natural, façanes ventilades. Funcionament de sistemes de fred solar: rendiments, prestacions, tecnologies. Simulació amb el nou TRANSOL 3.1: Simulació de fred solar. Optimització de sistemes solars reals.
Sistemes Solars Tèrmics
Obligatòria. 7 ECTS. 45 hores lectives.
Criteris de disseny de EST. Comparació de tecnologies, sistemes i esquemes. Regulació i Control de les EST. Disseny avançat i optimització de sistemes mitjançant eines informàtiques. Visites virtuals i presencials d'instal · lacions solars d'aigua calenta, multihabitatge, poliesportiu, hotels, indústria. Funcionament i prestacions en ús d'instal · lacions solars tèrmiques. Seguretat i dissipació d'excedents de calor i comparativa de normatives. Noves concepcions d'instal · lacions solars tèrmiques. Disseny i funcionament de sistemes solars tèrmic-fotovoltaics. Disseny i funcionament de façanes ventilades tèrmic-fotovoltaiques. Criteris d'eficiència energètica en indústria. Bones pràctiques. Auditoria energètica en indústria. Integració de processos de calor.
Projecte Final
Obligatòria. 4 ECTS. 25 hores lectives.
Realització d'un projecte d'instal · lacions en edificis que desenvolupi els continguts relacionats amb els mòduls tractats en el programa. Edificis reals als d'implementar instal · lacions solars d'ACS, fotovoltaica de connexió a xarxa, climatització solar o processos industrials, mitjançant la utilització d'eines de simulació dinàmica, optimització de rendiments, costos i amortitzacions.
Veure més

Destinataris

A qui va dirigit? Tècnics / es, estudiants, investigadors / es i professionals del sector de la construcció, d'enginyeria i d'instal · lacions que estiguin interessats en el disseny de sistemes d'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia solar.

Preu

3.500 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Instal·lacions Solars Tèrmiques i Fotovoltaiques en Edificis i Indústries

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Instal·lacions Solars Tèrmiques i Fotovoltaiques en Edificis i Indústries